KAFFA

Dobro poznata lokacija sastanaka i rastanaka u centru, kod sata, uvek postavlja pitanje gde ćemo na kafu? U gradu koji vrvi od […]