SVRHA PREKRŠAJNIH SANKCIJA

Prema članu 2. Zakona o prekršajima[1]: “Prekršaj je protivpravno delo koje je zakonom ili drugim propisom nadležnog organa određeno kao prekršaj i za koje je propisana prekršajna sankcija.”

Za prekršaj niko ne može da bude kažnjen, niti se prema tom licu mogu izvršiti bilo koje prekršajne sankcije, pod uslovom ako to izvršeno delo nije bilo zakonom predviđeno kao prekršaj, i da nije propisano kojom vrstom i visinom sankcije lice koje izvršilo prekršaj može biti kažnjeno.

Prekršaji se propisuju putem zakona ili udredbom, odlukom skupštine autonomne pokrajine, skupštine opštine, skupštine grada i skupštine grada Beograda. Spomenuti organi koji su ovlašćeni da propisuju prekršajne sankcije ne mogu to pravo preneti na druge organe.

Prema članu 5, Zakona o prekršajima[2]: “…svrha propisivanja, izricanja i primene prekršajnih sankcija je da građani poštuju pravni sistem i da se ubuduće ne čine prekršaji.”

Uticaj sankcija na učinioce prekršaja, sud deli uverenje da bi izrečene sankcije trebalo da utiču na okrivljenog da ubuduće ne čine prekršajna dela, u kom slučaju će biti ostvarena njihova svrha.

U sudskoj praksi, sud nalazi da se opravdano može očekivati da će se i minimalno izrečenim novčanim kaznama postići svrha kažnjavanja odnosno da će se okrivljeni ubuduće kloniti činjenja prekršaja i bez strožijih kazni. To sve u slučaju ako je okrivljeno odgovorno lice priznalo učinjeni prekršaj, a prekršajem nisu nastupile štetne posledice (okolnosti olakšavajuće prirode) opravdano se može očekivati da će se i minimalno izrečenim kaznama postići svrha kažnjavanja.

Takođe, izrečena kazna mora biti primerena težini učinjenog prekršaja, stepenu prekršajne odgovornosti okrivljenih, ali i društvene opasnosti izvršenog prekršajnog dela zbog čega se i očekuje da će ostvariti svoju svrhu. Dakle, sankcija je pravilno odmerena, ako se njome ostvaruje svrha prevencije.

Ukoliko je propisano da se uz glavnu kaznu može izreći i zaštitna mera, to govori da izricanje mere nije obavezno, te da se u svakom konkretnom slučaju mora ispitati osnovanost izricanja takve mere, kojom bi se postigla svrha kažnjavanja. Prilikom izricanja zaštitne mere mora se ispitati osnovanost u konkretnom slučaju, a posebno imajući u vidu ličnost okrivljenog i njegovu raniju neosuđivanost, kao i težinu izvršenog prekršaja, kako mera ne bi predstavljala odmazdu, što nije cilj kažnjavanja.

Izvori i literatura:

Zakon o prekršajima („Sl. glasnik RS“, br. 98/16)

Sudska praksa Prekršajnog apelacionog suda.


[1] Zakon o prekršajima („Sl. glasnik RS“, br. 98/16)

[2] Ibid.

Autor teksta:

[amo_member id=”5882″ item-width=”250″ align=”left” item-margin=”20″ full-width=”yes” panel=”right”]

PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.


*Napomena: Tekstovi u okviru projekta, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse.

Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.

Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Jelica Kusmuk.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.