ŠTA DVOJE TREBAJU ZNATI PRIJE STUPANJA U BRAK?

Kažu da je svaki početak težak, osim kad je u pitanju brak i bračni odnosi. Početak braka je uvijek ispunjen zaljubljenošću, pažnjom, planiranjem i opremanjem stana ili kuće, i tad mislimo da sa tom osobom možemo provesti čitav svoj život. Međutim, kod nekoga je potrebno kraće a kod nekoga duže vrijeme da shvati da brak nije samo emotivna zajednica već i jedan formalan ugovor koji ima veliko značenje kako za porodicu, tako i za društvo i državu. Upravo iz tog razloga, država se pobrinula da većinu pitanja vezanih za takav odnos reguliše zakonom[1] da bi osigurala njegovu primjenu i zaštitila i muškarca i ženu od određenih zloupotreba na osnovu emotivnih stanja ljubavi i zaljubljenosti, zbog kojih smo u stanju mnogo više da trpimo nego inače.

Zato prije nego sto kazete jedno drugom da trebalo bi prvo da među sobom najprije razjasnite slijedece nedomice:

  1. Da li ste sigurni da u potpunosti shvatate definiciju braka?

Čuli ste već ili ste pročitali u zakonu da je brak je zakonom uređena zajednica života muškarca i žene, koja se zasniva na slobodnoj odluci muškarca i žene da zaključe brak, na ravnopravnosti bračnih supružnika, međusobnom poštovanju i uzajamnom pomaganju[2]. Ukoliko jedan od ova četiri segmenta u vašoj vezi ne postoji, možda bi trebalo da razmislite da li ste donijeli ispravnu odluku. Sloboda u odlučivanju na tako veliki korak je od ključnog značaja. Ona podrazmjeva sposobnost čovjeka da bez ikakvih spoljnih uticaja, poput porodice, religije, običaja, finansijskih i drugih koristi, kao i nezdravih emocija, donese odluku o svom životu i da se sa njenim posljedicama samomstalno nosi. Ta sloboda inače ima veliki značaj za čovjeka, te je danas promovišu, kako religija, tako mnoge nauke o čovjeku i čovjekovom ponašanju, i prestavlja osnov većine demokratski uređenih društava.

Nadalje, ne zaboravite da ste u braku ravnopravni! Ravnopravan odnos je odnos jednakosti, bez prisustva dominacije i jednog od bračnih supružnika, gdje se zajednički donose i obavljaju bračne i porodične dužnosti.

Međusobno poštovanje je drugo ime za međusobnu ravnopravnost, s tim da predstavlja određenu nadogradnju bračnog odnosa, koja proističe iz emocija i povezanosti koja bi trebala da postoji kod bračnih supružnika.

Uzajamno pomaganje kao četvrti segment bračne zajednice, postoji kao prije svega moralna dužnost, prema svakom čovjeku a posebno bračnom partneru, a zatim i kao svrha formiranja porodice i zajedničkog života. Morate biti svjesni da uzajamno pomaganje nije samo materijalno i novčano izdržavanje, već i tjelesna, moralna, emotivna i psihička podrška drugome, u rješavanju problema i postizanju ciljeva. A za to je potrebno ostvariti prethodna tri uslova, i biti dovoljno zreo kao ličnost da bi znao to u sebi prepoznati.

  1. Da li ste svjesni pravne prirode braka?

Brak je vrsta pravnog posla. To je ugovor kojeg sklapate međusobno, ali uz obavezno prisusuvo i pristanak trećeg lica-države. Naravno, ako želite zakonom priznat brak. Država, preko svojih predstavnika (matičara i odbornika) utvrđuje da li ste ispunili zakonske uslove potrebne za zaključenje braka propisane Porodičnim zakonom[3], te vas proglašava mužem i ženom ako su isti ispunjeni. Međutim, potrebno je, kao i kod svakog ugovora znati šta potpisujete. Koja su vaša prava i dužnosti iz takvog ugovora. Prije svega, u braku ste dužni da se uzajamno poštujete i pomažete. Da li će vaše uzajamno pomaganje podrazumjevati obasipanje skupim poklonima ili zajedničko rješavanje ličnih i porodičnih problema, stvar je moralnih i karakternih osobina te uzajamnih emocija i odnosa između vas, kao bračnih supružnika. Nadalje imate pravo da sporazumno određujete mjesto stanovanja, da zajednički podižete zajedničku djecu te da sporazumno uređujete svoje odnose i poslove vaše porodične zajednice. Međutim i pored toga, zajedno sa svojim bračnim supružnikom stičete zajedničku imovinu ali i odgovarate za dugove jednog od vas. Naravno, za dugove i obaveze koje je jedan od vas imao prije stupanja u brak, odgovara samo taj bračni drug svojom posebnom imovinom ili udjelom u zajedničkoj imovini. Nadalje, stičete pravo na zdravstveno osiguranje svog bračnog partnera, te prestavljate njegovog zakonskog zastupnika u slučaju njegove poslovne nesposobnosti. U svakom slučaju, ulaskom u bračnu zajednicu morate biti svjesni činjenice da mnogo toga morate da dijelite sa svojim partnerom, u većini slučajeva po sili zakona, te je potrebno prije stupanja u brak, dobro razmisliti o izrazu „i u dobru i u zlu“.

  1. Bračni odnosi podrazumjevaju i imovinske odnose!

Naravno, kao i svaki ugovor, i brak sa sobom nosi određene imovinske efekte, koji kako se čini danas, postaju sve važniji faktor bračnih odnosa. Kako, očigledno da, uzajamno poštovanje i pomaganje u braku nije dovoljno za njegov opstanak, to se zakon postarao da podrobno reguliše imovinske odnose bračnih drugova[4]. Poznato je da imovina bračnih supružnika može biti posebna i zajednička. Posebna imovina bračnog supružnika je imovina koju je isti imao u trenutku zaključenja braka, u koju se ubrajaju ženin miraz kao i pokloni koji su posebno namjenjeni jednom od bračnih supružnika. Zajednička imovina predstavlja svu onu imovinu koju su bračni supružnici stekli u braku, svojim radom ali i po drugim osnovama kao npr: dobitak od igre na sreću, imovinska dobit od autorskog i srodnih prava, pokloni trećih lica tokom bračne zajednice. Imovinom bi, po zakonu trebali da raspolažete sporazumno te da je zajednički koristite i upravljate sa njom. U slučaju razvoda braka, svakome pripada polovina zajedničke imovine, s tim da se dogovorom može i drugačije raspodjeliti dijelovi imovine i pojedine stvari ili prava iz imovine. Ukoliko smatrate da je vaš doprinos u sticanju zajedničke imovine veći, možete tražiti od suda da vam se odredi veći dio od pripadajuće polovine. Udio u zajedničkoj imovini se određuje prema njegovom doprinosu u sticanju te imovine, u šta se ubraja ne samo lični dohodak, već i pomoć u domaćinstvu i porodici, oko vaspitanja i podizanja djece, kao i svakom drugom vidu saradnje i rada u porodici.

  1. Izdržavanje bračnog supručnika je i pravo i obaveza

I pored činjenice da u brak stupamo iz osjećaja ljubavi i prijeteljstva koji podrazumjeva i pomoć i izdržavanje drugog partnera, potrebno je znati da se i sama država pobrinula da izdržavanje bračnog supružnika postane zakonska obaveza, a ne samo stvar dobre volje. Zakon je propisao da ste dužni da izdržavate drugog bračnog supružnika koji nema dovoljno sredstava za život ili ih ne može ostvariti iz svoje imovine, koji je nesposoban za rad ili se ne može zaposliti, a shodno svojim mogućnostima. Zato prije nego što ulazite u brak morate se zasmisliti u situacijama kad je vaš supružnik nesposoban za rad, uslijed bolesti ili nekog drugog stanja, ili kad ne može da se zaposli što je na našim prostorima čest slučaj, i tek tad da ocjenite da li ste spremni na taj korak, koji podrazumjeva da nekog možda čak i doživotno izdržavate.

  1. Šta sve možete regulisati Bračnim ugovorom?

Prilikom ulaska u brak, većina vas i ne razmišlja ni o cemu drugom osim o ljubavi i medenom mjesecu, ali ne zaboravite da uvijek postoji mogućnost da ljubav i zanesenost prodju. Nakon toga može doći do dugotrajnih i skupih sudskih procesa, koji se mogu izbjeći zaključivanjem bračnog ugovora. I ako nije svojstven na ovim prostorima, i nije dio pravne tradicije balkanskih zemalja,  danas sve je sve učestalija potreba sklapanja takvog ugovora kojim bi se na neki način regulisala pitanja bračne i posebne imovine i tako izbjegli bračni sporovi nakon razvoda braka. Bračnim ugovorom možete regulisati sve odnose koji se tiču zajedničke imovine, postojeće i buduće, sva pitanja vlasništva i prenosa vlasništva po osnovu poklona te šta ko unosi u brak. To je obligacionopravni ugovor, koji mora biti zaključen u pismenoj formi i sačinjen i ovjeren od strane notara, radi veće pravne sigurnosti. I ako brak nije samo puki pravni posao sa svim formalnostima koje za sobom nosi, ugovor kojim bi prethodno regulisali svoje imovinske odnose ima veliki značaj, jer sklapanjem takvog ugovora možete preduprediti vodjenje dugotrajnih bračnih sporova, a samim tim i uštediti materijalne troškove koji takvi sporovi za sobom povlače.

Naravno, ako se dvoje ljudi istinski vole, ovo sve gore nabrojano ne bi trebalo da prestavlja problem za dugotrajan i skladan bračni i porodični život. Brak, kao ugovor se mora poštovati vise od svih ugovora predvidjenih pravom, jer on ima ne toliko pravni, koliko moralni i društveni značaj, jer je i dalje temelj jedne porodice, a porodica temelj jednog društva.


IZVORI:

PORODIČNI ZAKON REPUBLIKE SRPSKE, („Službeni glasnik RS“ broj 54/02)

[1] Porodični zakon RS, Službeni glasnik RS broj 54/02

[2] Član 4, stav 1. i 2. Porodičnog zakona RS

[3] Članovi od 14-28. Porodičnog zakona RS, Službeni glasnik RS broj 54/02

[4] Članovi od 269-284. Porodičnog zakona RS


Autor teksta: Jelena Grulović.


*Napomena: Tekstovi u okviru Projekta Law bloggers / Pravni blogeri, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda,  ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.


Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i  Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Jelena Grulović.


ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.