Seminari, radionice, vebinari, konferencije – sličnosti i razlike

Započeli smo seriju članaka koji Vam mogu dati osnove u pisanju i objavljivanju kako stručnih tako i naučnih radova. Na osnovu iskustva koje imamo u organizaciji događaja kao i stručne literature, daćemo ukratko prikaz i objašnjenje o tipu događaja kao i šta isti zapravo mogu Vama doneti. Kako su seminari, radionice, vebinari, konferencije povezani sa pomenutim već objavljenim člancima o pisanju i objavljivanju radova i edukacijom, potrebno je samo da pročitate i odaberete pravi tip događaja za Vas.

Počinjemo od seminara. Naime, isti uglavnom znači predavanje i diskusuju na jednu ili više tema na koju Vam određeni ekspert prenosi znanje. Predstavlja događaj sa manjom interakcijom. Seminari mogu biti besplatni ili sa kotizacijom. Uglavnom oni koji su besplatni, marketinški imaju veći potencijal da budu posećeniji. Ali, naravno to ne mora da bude pravilo. Ukoliko je tema koja Vas interesuje ona koja se obrađuje na seminaru, želite nešto više da čujete o istoj, da možete postaviti pitanje predavaču, odaberite ovaj tip događaja.

Radionice predstavljaju intenzivniji rad, uglavnom se odnose na prenošenje znanja i veština, znače praktičan rad sa ekspertom / trenerom koji Vam veštine i znanja prenosi. Što znači, da u okviru trajanja radionica, radite  na rešavanju nekog konkretnog problema ili pospešujete vešitne u nekoj određenoj oblasti koja je tema radionice. Isto mogu biti sa kotizacijom ili besplatne. Rezultat bi trebao biti da ste naučili nešto novo, stekli konkretno praktično znanje. Naravno da uspešnost svake radionice zavisi i od Vašeg interesovanja kao i aktivnog učešća. Dođite na radionicu spremni. Većina nakon radionice dodeljuje sertifikate, ali isti nisu zamena za klasičnu školu, srednju ili fakultet. Znače samo trening u određenoj oblasti. Na svakoj veštini treba raditi, stoga imajte na umu da je radionica samo jedan u nizu procesa sticanja praktične veštine.

Vebinar, moderan način prisustvovanja i aktivne participacije gde god da ste i gde god da se održava seminar, radionica, konferencija. Vebinar znači prenos uživo gde dok predavač drži svoju sesiju, učesnici mogu razmenjivati fajlove i drugi sadržaj. Softveri omogućavaju upravo aktivno učešće iako niste fizički u nekoj sali. Sve je popularniji i predstavlja svakako produktivnije učešće, naročito kada niste u mogućnosti da budete negde fizički prisutni. Štedi vreme i daje mogućnost da ne budete isključeni samo zato što negde ne možete da stignete.

Konferencija, kao najširi pojam, može biti konferencija za novinare, gde se prenosi određena vest, najavljuje događaj, istu mogu održati kako državni organi, tako i sva pravna lica, kao i sva fizička lica. Ukoliko govorimo o Konferenciji kao događaju koji ima interakciju, aktivnu participaciju, uglavnom je vezana za jednu ili više tema, ima jednu glavnu tematiku i više podeljenih sesija koje traju tokom čitavog dana, odnosno uglavnom su višečasovni događaji, koji imaju pauze između sesija.  Konferencija može uključivati kako predavanja, tako i postavljanje pitanja, isto tako može značiti i javnu prezentaciju Vašeg rada, ako je u pitanju Konferencija naučnog karaktera gde se predstavljaju radovi prikupljeni za određenu temu i objavljeni u Zborniku radova.  Širok pojam koji daje mnogo mogućnosti, uglavnom podrazumeva sertifikat kao dokaz učešća i prisustva. Ista je besplatna ili sa kotizacijom.

Bilo da želite da prisustvujete ili organizujete događaj, u skladu sa onim što želite da organizujete, broju sati za pojedini događaj kao i šta od događaja očekujete, vodite se ovim opštim smernicama koje Vam mogu pomoći da budete prisutni gde smatrate da ćete imati najveću benefit.

Kada govorimo o tome na koji način odabrati ko će Vas obučavati ili koga ćete slušati, nevladin sektor izuzetno je aktivan u neformalnoj edukaciji, može Vam pomoći kod konkretnih veština koje zasugurno niste imali prilike da naučite putem formalnog obrazovanja. Daće Vam širinu kao i nova znanja o oblasti koja Vas intereuje. Svaku organizaciju možete pronaći, što putem baza državnih organa što putem internet prezentacija, koje su postale obavezne za svakog ko želi da bude poslovno vidljiv, proverite predavače, pogledajte biografije i odlučite se za ono što Vam je potrebno da unapredite svoje znanje. I zapamtite da na svaki događaj dođete spremni sa određnim predznanjem i informcijama, kao i da na isti ne kasnite.


AUTOR TEKSTA: Msc Dušica Birovljević.


Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i  Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Dušica Birovljević.


ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.