PUTOVANJE DRŽAVLJANA SRBIJE U SAD (STVARI PODOBNE ZA UNOS ILI NE?)

Trend odlaska naših državljana u Sjedinjene Američke Države se nastavlja i ne jenjava već neko vreme.

Mnogi koji se po prvi put susreću sa prekookeanskim putovanjima u moru informacija ne uspevaju da se pravilno informišu, i često do njih pristižu delimično tačne ili potpuno netačne informacije.

Naši državljani prvo moraju imati u vidu da pravni sistem SAD jeste značajno drugačiji od domaćeg, kao i ostatka kontinetalne Evrope, izuzev nekih država (npr. Kanada). Sve to, uslovilo je značajne razlike koje važe za lica koja žele da kroče na tlo SAD. Mi ćemo najbitnije pokušati da Vam predstavimo u predstojećem tekstu, a glavni izvor biće informacije koje su javne i nalaze se na sajtu Ambasade [1]Republike Srbije u Vašingtonu.

„Papir“ bez koga je nemoguć ulazak u SAD jeste viza[2], koja se nakon izdavanja nalazi u pasošu putnika. Zahtev za podnošenje iste, otpočinje prvo izborom vize, neke od opcija su:
 • Biznis viza,
 • Viza u slučaju da tražite zaposlenje,
 • Turistička viza.
Zatim se prelazi   na sledeći korak i popunjava online obrazac DS-160 koji se sastoji iz više etapa.

*Pre ulaska[3] u SAD neophodno je popuniti fomular I94 (bele boje). Ukoliko putujete u SAD vazdušnim putem, navedeni formular se može dobiti i u avionu. Formular sadrži dva dela, jedan o dolasku i drugi o izlasku iz SAD. Službenik američke pogranične službe će, nakon pasoške kontrole, zadržati deo formulara koji se odnosi na ulazak. Deo formulara koji se odnosi na izlazak iz SAD će vam biti vraćen zajedno sa pasošem.

**Viza nije garancija da ćete ući u SAD. Detaljnije informacije koje se tiču vize možete dobiti na sajtu Ambasade[4] Republike Srbije.

Nakon formalnog dela, većina ljudi naćiće se rastrzana morem informacija koje se odnose na namirnice, količinu gotovog novca, medicinskih sredstava I lekova koje je moguće uneti na tlo Sjedinjenih Američkih Država. Neuobičajene su I posebne usluge koje pruža naša Ambasada[5], kao I određene procedure npr. prenos posmrtnih ostataka iz SAD u Republiku Srbiju.

Namirnice- hrana[6] koje mogu biti unete u Sjedinjene Američke Države su:
 • Neke vrste sireva (potrebno je proveriti pre kupovine, jer će ovi proizvodi u suprotnom biti oduzeti),
 • Zapakovane kesice začina,
 • Med,
 • Kafa i čaj.

Amerikanci, detaljno i podobno objašnjavaju[7] zbog čega sprovode izuzetno preciznu kontrole namirnica koje se unose na njihovo tlo. Ovo svakako objašnjavaju time što zarazne bolesti koje prete životinjama ali i agrokulturi mogu biti unete na njihovo područje i doživeti ekspanziju epidemioloških razmera. Dalje upućujući na to što će pomenute situacije direktno uticati na njihovu ekonomiju i celokupnu privredu.

Namirnice koje su „problematične“ i koje će potencijalno biti konfiskovane na ulasku jesu:
 • Meso,
 • Bilo kakvi proizvodi od mesa, a pogotovo živo meso,
 • Pirinač,
 • Voće i povrće,
 • Sadnice biljaka,
 • Biljni ili životinjski proizvodi.

Kada su u pitanju medicinska sredstva/ lekovi[8] izričito se navodi koja količina kog leka ili medicinskog sredstva može biti uneta. Medikamenti spadaju u grupu „prohibitivnih“ stvari (potrepština).

Zanimljivost  je što se kao ilegalna stvar, kojoj je unos u SAD izričito zabranjen pominje Flunitrazepam tj. Rohypnol (Rufinol) poznatiji kao droga za silovanje. Ovo „sredstvo“ je izričito navedeno kao ilegalno.

Pravilo kojim se treba voditi kada su u pitanju lekovi je: poneti sa sobom onoliko koliko je dovoljno za redovnu terapiju i prvo vreme, dok se ne snadjete.

Negde se čak mogu naći odredbe koje glase da je zabranjeno uneti sa sobom sve one lekove koji su lako dostupni i mogu se pronaći u američkim apotekama.

Takodje, način, ambalaža, mililitraža lekova koji mogu biti uneti su navedene na zvaničnom sajtu carine.

*Unos lekova[9] ili medikamenata za ličnu upotrebu za period boravka do 90 dana je dozvoljen, ukoliko se isti ne mogu nabaviti u SAD. Pri tome, treba imati u vidu da se ne mogu unositi lekovi ili medikamenti koji su striktno zabranjeni od strane nadležnog američkog organa (Food and Drug Administration).

Gotov novac i zlato[10]

Kao i kod nas, unos novca u državu je slobodan. Ono što postoji jeste svakao obaveza prijave carini novčanog iznosa koji je unet, a koji prevazilazi propisanu granicu.
Gotov novac na prostor Sjedinjenih Američkih Država bez prijave carini je moguće uneti do maksimalnog iznosa od 10.000 dolara.
Zlato, zlatan novac , medaljoni i manji predmeti izrađeni od zlata mogu biti uneti u SAD (proveriti detaljne uslove). Amerika je postavila neku vrstu „embarga“ kada je reč o zlatu i predmetima od zlata koji potiču sa Kube, iz Mijanmara(nekadašnje Burme), Sudana(većinskim delom), Irana.

Kubanski proizvodi i putovanje domaćih i stranih državljana na Kubu[11]
*Prema američkom zakonu, državljanima SAD, kao i stranim državljanima na boravku u SAD, je zabranjeno putovanje na Kubu. Zakonom su predviđeni slučajevi kada je to moguće i to uz odgovarajuće odobrenje američkih vlasti.
U Ameriku je zabranjeno unositi kubanske cigare, nevezano za mesto(državu) na kojem su kupljene.

Krzno pasa/mačaka[12]

Zanimljiva je odredba koja glasi: Ilegalno je na prostoru Sjedinjenih Američkih Država uvoziti, izvoziti, distribuirati, transportovati, proizvoditi ili prodavati proizvode koji sadrže krzno pasa ili mačaka.

Na osnovu Zakona kojim su ove vrste životinja zaštićenje, predvidjene su I kazne upućene pojedincima u kojima iznosi variraju I do 10.000 dolara.

*Ovom prilikom osvrnućemo se I na usluge koje pruža Ambasada[13] RS sa sedištem u Vašingtonu, a koje su kvalifikovane kao “Ostale” tj. manje uobičajene usluge koje Ambasada preduzima.

-Prenos posmrtnih ostataka u Republiku Srbiju
-Izdavanje potvrde o životu

-Pribavljanje dokumenata iz Srbije

Takodje, prenosimo I neke od cena usluga Ambasade[14], koje su izražene u američkim dolarima.
 • Izdavanje putnog lista za povratak u RS- 63 USD
 • Izdavanje sprovodnice za prenos posmrtnih ostataka u RS – 9 USD
 • Uverenje o životu – 4 USD
 • Prijava rođenja deteta- 15 USD
 • Prijava braka zaključenog pred inostranim organom – 23 USD
Pred putovanje podobno istražite informacije koje su Vam bitne I obraćajte se pouzdanim izvorima I zvaničnim sajtovima koji poseduju tačne kontakt I upitnik podatke. Posavetujte se sa Vašim lekarom u koliko primenjujete određenu terapiju, ili sa pravnicima koji su detaljno upoznati sa tamošnjim propisima. Imajte u vidu različitost pravnih propisa, različite graniceu godinama kada je reč o punoletnim licima (21 godina), kao I pooštrenje oređenih propisa pod svetlom novih dešavanja koji se tiču ulaska I unosa proizvoda na tlo Sjedinjenih Američkih Država kao I promene u političkoj strukturi koje su znatno doprinele izmeni postojećeg stanja.

IZVORI I LITERATURA:

[14] . http://www.washington.mfa.gov.rs/lat/index.php

 


Autor teksta: Marija Mijajlović


*Napomena: Tekstovi u okviru Projekta Law bloggers / Pravni blogeri priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda,  ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.


Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i  Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Marija Mijajlović.


ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.