Možete pogledati neke od naših projekata, napravili smo izbor posebno za internet mesto, kao prikaz dela onoga što radimo.

BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA & PRAVO

Osnove saobraćajne kulture uz primenu digitalne inovacije (vebinara) kao modelu prevencije i usvajanja pozitivnih stavova ponašanja u saobraćaju – Poštuj propise, budi saobraćajno kulturan!

Projekat ima za cilj da na sveobuhvatan način postavi osnove saobraćajne kulture koristeći inovacaju i digitalne tehnologije, kako bi što većem broju građana približila značaj iste i uticala na razvoj pozitivnih stavova o bezbednosti saobraćaja. Edukacijom na inovativan način, veći broj građana biće u mogućnosti da se pravovremeno informiše.
Projekat finansira Gradska uprava grada Beograda,
Sekretarijat za saobraćaj.

(Oktobar 2016 – Mart 2017)

 

Edukacija i podizanje svesti o bezbednosti saobraćaja kod mladih kroz kreiranje i upotrebu mobilne aplikacije kao modelu inovativno-kreativnog učenja

Aplikacija ima tri glavne kategorije, a to su:
– Mladi u saobraćaju – u okviru koje postoji mapa školskih ustanova u Beogradu, informacije o bezbednom ponašanju u saobraćaju, greškama mladih vozača, uticaju alkoholizma na ponašanje u saobraćaju, kao i pregled saobraćajnih znakova;
– Prekršaji i osiguranje – pregled informacija vezanih za obavezno osiguranje putnika, krivičnopravnu odgovornost u saobraćaju, proceduru u slučaju saobraćajne nesreće vezanu za naplatu štete, kao i infomacije o kaznama za prekršaje u saobraćaju;
– Aktivizam – pregled informacija vezanih za bezbednost dece u saobraćaju i predlozi inovativnih modela za rešavanje pitanja bezbednosti dece u saobraćaju.
Aplikacija sadrži i tri ankete kojima korisnici i korisnice testiraju svoje znanje na temu bezbednosti u saobraćaju.
Aplikacija je kreirana u okviru projekta „Edukacija i podizanje svesti o bezbednosti saobraćaja kod mladih kroz kreiranje i upotrebu mobilne aplikacije kao modelu inovativno-kreativnog učenja“ koji sprovodi Nomotehnički centar uz finansijsku podršku Gradskog sekretarijata za saobraćaj grada Beograda.

(Oktobar 2015 – April 2016)

 

Projekat „Budi inovativan – kreiraj saobraćajnu bezbednost“ promocija/pres kliping:

http://www.najstudent.com/nagradni-konkursi/konkurs-budi-inovativan-kreiraj-saobracajnu-bezbednost-6109

http://www.studentskizivot.com/nagradni-konkursi-za-studente/sta-je-za-vas-bezbednost-saobracaja/

http://portalmladi.com/poziv-za-slanje-video-poruke-bezbednost-saobracaja

https://www.facebook.com/Legendradio.011/photos

http://mondo.rs/a769029/Magazin/Lifestyle/Budi-inovativan-Kreiraj-saobracajnu-bezbednost-nov-projekat.html

http://011vodic.com/budi-inovativan-kreiraj-saobracajnu-bezbednost-nov-projekat/www.vesti.rs/Zabava/Budi-inovativan-Kreiraj-saobracajnu-bezbednost-nov-projekat.html

http://mondo.rs/a769029/Magazin/Lifestyle/Budi-inovativan-Kreiraj-saobracajnu-bezbednost-nov-projekat.html

https://www.facebook.com/kancelarijazamladenovipazar

https://www.facebook.com/pages/Kancelarija-za-mlade-Babusnica/283839108317143

https://www.facebook.com/kancelarijazamlade.batocina

https://www.facebook.com/kzmvozdovac

https://www.facebook.com/kancelarijazamladevranje

https://twitter.com/bgsaobracaj

https://twitter.com/SupersteNet

http://portalmladi.com/objava-eseja-ucesce-na-konferenciji-budi-inovativan-kreiraj-saobracajnu-bezbednost

http://careers.singidunum.ac.rs

http://karijera.futura.edu.rs/6.najave.html

https://www.facebook.com/kzmindjija

https://www.facebook.com/kzm.subotica

http://www.iserbia.rs/konkurs-video-konkurs-1527/

https://bibliotekaribnikar.wordpress.com/2015/02/19/budi-inovativan-kreiraj-saobracajnu-bezbednost/

https://www.facebook.com/kancelarijazamladeBeograd

http://www.najstudent.com/programi-za-studente/Budi-inovativan-kreiraj-saobraajnu-bezbednost-4278

https://www.facebook.com/pages/FON-ov-centar-za-razvoj-karijere/323492944354031

https://twitter.com/FONovCentar/status/569969971025055746

http://www.najstudent.com/programi-za-studente/budi-inovativan-kreiraj-saobracajnu-bezbednost-4278

http://ict.edu.rs

http://www.masinac.org/vesti/page-2http://newsletter.icnm.at/eya/2015/0227/

Izbor iz vesti, druge video poruke pristigle u okviru projekta kao i besplatnu publikaciju u pdf formatu, možete dobiti na upit pisanjem na neku od naših mail adresa. 

Socijalna inovacija u funkciji saobraćajne bezbednosti

„Budi inovativan – Kreiraj saobraćajnu bezbednost”

 

Projekat je konceptualno baziran na inostranim iskustvima, pre svega po ugledu na strateška dokumenta EU (Evropa 2020, Horizon 2020) i Socijalnu inovaciju sa ciljem promovisanja transparentnosti i interakcije između svih učesnika u saobraćaju, gde želimo da postojeće probleme kanališemo kroz proces inovativnih rešenja, predloga i oglednih primera u praksi i na terenu.

Aktivna participacija u projektu, mogla se ostvariti putem web sajta za projekat. gde su bili Propisi iz oblasti bezbednosti saobraćaja, besplatni za preuzimanje, uputstva i objašnjenja Socijalne inovacije, Evrope 2020 I Horizona 2020 sa aktuelnim predlozima Projekata, kao i pojašnjenja kako građani svoje predloge mogu pretvoriti u projekte.

Takođe, mladi do 35.godina starosti, sa teritorije Grada Beograda, imali su mogućnost da snime video sa odgovorom šta je za njih bezbednost saobraćaja.

Istovremeno, predstavnici stručne i naučne javnosti, imali su aktivno učešće pisanjem eseja, na temu iz oblasti bezbednosti saobraćaja, koji s ubili predstavljeni na završnoj Konferenciji u aprilu 2015.godine.

Projekat je finansiran iz budžeta Grada Beograda, Sekretarijata za saobraćaj, u periodu od 02.12.2014.godine do 02.06.2015.godine. 

U okviru projekta, pobednički video,  OŠ Miloje Vasić, Beograd – POGLEDAJTE OVDE.

FOTOGRAFIJE možete pogledajte OVDE.

 

SOCIJALNA ZAŠTITA & PRAVO

Socijalna inovacija u službi efikasnog ostvarivanja prava socijalne zaštite – Budi uključen!

Projekat je pomogao mamama i trudnicama kroz besplatnu pravnu pomoć i pomoć u obrazovanju u vidu podrške u objavi stručnih i naučnih radova, kao načinu direktnog podsticaja u nastavku obrazovanja koje našoj ciljnoj grupi može pružiti bolje uslove za kasniji život. Takođe, aktivnosti su bile namenjene i organima lokalne samouprave koji se bave socijalnom zaštitom naročito kroz spoznaju novih modela koje i u budućnosti mogu primenjivati u profesionalizaciji rada, uz upustva iz strateških dokumenata Evropa 2020 kao i projekata za finansiranje iz inostranstva, Horizon 2020 i direktna primena socijalne inovacije u oblasti socijalne zaštite.
Projekat je trajao od 16.10.2014.godine do 31.12.2014.godine uz finansijsku podršku Sekretarijata za socijalnu zaštitu, Gradske uprave grada Beograda.
 


PROJEKTI NAMENJENI MLADIMA

LAW AND MEDIA INNOVATION CLUB

Projekat koji mladima daje priliku da ono što su u teoriji naučili primene u praksi kroz istraživanje i pisanje u vidu davanja stručnih mišljenja na neka od pitanja iz svakodnevnog života. 

CREATIVE HUB

USKORO!

STUDENTSKA STANICA

USKORO!