Projekat Nomcentra podržan od Grada Beograda, Sekretarijata za saobraćaj

Nomotehnički Centar Beograd, potpisao zvanično Ugovor sa Sekretarijatom za saobraćaj

02.12.2014

Nomotehnički Centar Beograd, zvanično počeo sa promocijom bezbednosti saobraćaja. Danas potpisan Ugovor sa Gradskom upravom Grada Beograda, za sprovođenje Projekta Socijalna inovacija u funkciji saobraćajne bezbednosti „Budi inovativan – Kreiraj saobraćajnu bezbednost“. Uz finansijsku podršku iz budžeta Grada Beograda, Sekretarijata za sabraćaj, u okviru konkursa za finansiranje projekata udruženja koji su usmereni ka unapređenju bezbednosti saobraćaja na putevima na području Grada Beograda, a u skladu sa zakonom o bezbednosti saobraćaja, omogućeno je mladima do 35.godina sa prebivalištem, odnosno boravištem na teritoriji Grada Beograda, da se aktivno uključe i daju predlog, pošalju poruku kako oni vide bezbednost saobraćaja, takođe, stručnu i naučnu javnost pozivamo da aktivno participiraju kroz pisanje istraživačkih radova i predloga za kreiranje bolje saobraćajne bezbednosti, dok će profesori i predavači na završnoj Konferenciji Projekta predstaviti teoriju i praksu kako u Beogradu tako i iz inostranstva.

Više na web sajtu: http://saobracajnabezbednost.com/