PRIJAVA U TOKU —- NOVA NAUČNA EDUKATIVNA MISAO BR. 3/2017 i 4/2017

Nakon duže pauze i na inicijativu naših članova, otvorili smo poziv za

Zbornike broj 3/2017 i 4/2017

U želji da pomognemo sve većem broju mladih ljudi, koji su suočeni sa surovom realnošću da ne mogu u naučnom časopisu ili nekoj od izdavačkih kuća, da publikuju svoje naučne i stručne radove bez, uglavnom, veće količine novca, Nomotehnički Centar, kreirao je projekat pod nazivom Nova naučna edukativna misao, sa pozivom „Innovation…that’s it!“, koji predstavlja Zbronik radova studenata osnovnih, master i doktorskih studija svih akreditovanih Univerziteta u Republici Srbiji i Evropi, kao i onih koji su istražvači bez obzira da li su zaposleni ili ne.

Cilj našeg Zbornika je da na jednom mestu okupi stručne radove mladih koji predstavljaju inovaciju u nauci i predstavljaju novu naučnu edukativnu misao, u potrazi smo za kretivnim ili novim temama, jedini uslovi su da iste imaju veze sa inovativnim rešenjima za lokalne probleme ili da ukazuju na probleme koji postoje, u sledećim oblastima: društvene nauke (ekonomija, pravo, političke nauke, filozofija, maketing) ili kultura.

Takođe, ukoliko imate Vašu temu koju želite da publikujete, naš Uređivački odbor Vas poziva da nam je pošaljete i dobićete u najkraćem roku odgovor da li smo u mogućnosti da istu objavimo.

POZIV ZA ZBORNIK brojevi 3/2017 i 4/2017 otvoren od 10.septembra 2017.godine do 10.oktobra 2017.

Do naznačenog datuma možete zatražiti Prijavni formular, u istom periodu nam dostaviti Apstrakt (do 250 reči, popunjavate ga u prijavnom formularu). Takođe, nakon što Apstrakt bude usvojen, imate rok za kompletne radove do 05.novembra! Objava do kraja decembra 2017.godine.

Prijavni formular možete preuzeti i ovde. Obavezno ga sačuvajte na računaru, popunite i nama pošaljite do 10.oktobra ne neku od mail adresa.

Za sve detalje i informacije oko postupka objave, kontaktirajte nas na:

office@nomcentar.com
zbornik@nomcentar.com ili nomcentar@gmail.com