Prestanak važenja propisa delokruga nadležnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja usled ukidanja vanrednog stanja…A šta i dalje važi?

Na osnovu člana 105. stav 2. tačka 2. i člana 200. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština Republike Srbije, na Drugoj sednici za vreme vanrednog stanja, održanoj 6. maja 2020. godine, donela je Odluku o ukidanju vanrednog stanja koje je bilo proglešeno 15.marta [1]. Odluka je objavljena u “Službenom glasniku RS”, br. 65/2020 od 6.5.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

Shodno donetoj Odluci, iz delokruga nadležnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, prestankom vanrednog stanja, prestaju da važe [2]:


• Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja (“Službeni glasnik RS”, broj 31/20);
• Uredba o organizovanju rada ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika i orgazcija socijalne zaštite za pružanje usluga domskog smeštaja za vreme vanrednog stanja (“Službeni glasnik RS”, broj 54/20);
• Zaključak kojim Vlada daje saglasnost za donošenje rešenja o plaćenom odsustvu duže od 45 radnih dana po skraćenom postupku;
• Odluka o važenju dozvole za rad izdate strancu za vreme trajanja vanrednog stanja “Službeni glasnik RS”, broj 43 od 27. marta 2020.godine.

Ono što je važno znati, da ostaje preporuka poslodavcima gde proces rada to dozvoljava zaposlene koji su bili upućeni na rad od kuće, ostanu u tom statusu dok ne bude uspostavljen javni prevoz u punom kapacitetu, kao i rad predškolskih ustanova i produženog boravka.

Najvažnije pitanje kada dođe do letnjih meseci jeste pitanje godišnjih odmora, tako je ostao da važi Zaključak [3] koji Poslodavcima daje preporuku da svi oni koji su tokom trajanja vanrednog stanja bili u obavezi da posao obavljaju bez izostanka, dakle, nisu koristili odsustvo u skladu sa članom 116. Zakona o radu, niti godišnji odmor kao ni drugu vrstu odsustva u skladu sa Zaknom o radu, preostale dane godišnjeg odmora za prošlu kalendarsku godinu iskoriste zakljuno sa 31.12.2020.godine.

Takođe, u skladu sa Zaključkom, oni koji su obavljali rad od kuće, ili bili na drugoj vrsti odsustva shodno Zakonu o radu, godišnji odmor koriste do 30.06.2020.godnie.

Podsetnik za sve one Poslodavce koji su uputili zaposlene na odsustvo shodno članu 116. Zakona o radu a imaju potrebu da zaposlene upute u dužem trajanju od 45 radnih dana, saglasnost Ministarstvu mogu uputiti redovnim postupkom, gde će pre davanja saglasnosti Ministar zatražiti mišljenje reprezentativnog sindikata grane ili delatnosti osnovanog na nivou Republike.

Važno za strane državaljne, koji su zahtev za produžetak dozvola za rad kod NSZ podnelli od dana uvođenja vanrednog stanja, odlučiće su roku od 30 dana od dana prestanka važenja vanrednog stanja. Odluka o važenju dozvole za rad izdate strancu za vreme trajanja vanrednog stanja se ne odnosi na dozvole za rad čiji je vremenski period važenja istekao pre uvođenja vanrednog stanja, dakle zaključno sa 14. martom 2020. godine. Takvim dozvolama je period važenja istekao pre uvođenja vanrednog stanja i na njih se Odluka o važenju dozvole za rad izdate strancu za vreme trajanja vanrednog stanja ne odnosi. [4]


Izvori:

[1] https://www.propisi.net/odluka-o-ukidanju-vanrednog-stanja/

[2] https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/informacija-u-vezi-sa-prestankom-vazenja-akata-donetih-u-vreme-trajanja-vanrednog-stanja

[3] http://www.cekos.rs/zaklju%C4%8Dak-preporuka-poslodavcima-o-kori%C5%A1%C4%87enju-starih-godi%C5%A1njih-odmora-zaposlenih-za-vreme-vanrednog

[4]http://www.nsz.gov.rs/live/info/saopstenja/informacija_o_odluci_o_va_enju_dozvole_za_rad_izdate_strancu_za_vreme_vanrednog_stanja.cid65294


Autor: Redakcija Nomcentra


PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.


*Napomena: Tekstovi u okviru projekta, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse.

Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar i autora.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.