NAJNOVIJE NA BLOGU


RAD VAN RADNOG ODNOSA III DEO – UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Prema Zakonu o radu[1], zaposleni koji radi sa punim radnim vremenom kod jednog poslodavca, može da zaključi Ugovor o dopunskom radu kod drugog poslodavca, a najviše do jedne trećine radnog vremena. Karakteristike Ugovora o dopunskom radu Ugovor o dopunskom radu sadrži sve elemente kao i Ugovor o radu, tj. lice koje se prima na rad […]


FORECASTING THE FUTURE OF LEGAL SERVICES: LEGAL TRENDS IN 2018

“Once a new technology rolls over you, if you’re not part of the steamroller, you’ re part of the road”   Stewart Brand The digital revolution (started anywhere from the late 1950’ s to the late 1970’ s) continuously drives business innovation and growth. In 2018 we expect technology advancement and the evolving social norms […]


DEOBA STVARI U SUSVOJINI

Susvojina postoji kada dva ili više lica imaju pravo svojine na jednoj stvari, svaki prema svom udelu. Suvlasništvo može nastati: ugovorom o poklonu, ugovorom o kupoprodaji, ugovorom o razmeni, ugovorom o deobi zajedničke imovine, testamentom i sudskom odlukom. Suvlasnički udeo predstavlja alikvotni deo celine, a može biti izražen u razlomku (1/3), procentualno ili u decimalama. […]

Vidite sve

Izdvajamo

STUDENTSKA STANICA

Tekstovi kao pomoć studentima u vidu stručnih odgovora na pitanja poput onih na koji način objaviti stručni rad, kako zaštiti svoja prava u odnosima sa poslodavcima, stanodavcima i svim drugih prilikama.

SVI TEKSTOVI

Prema Zakonu o radu[1], zaposleni koji radi sa punim radnim vremenom kod jednog poslodavca, može da zaključi Ugovor o dopunskom ...
[...]

“Once a new technology rolls over you, if you’re not part of the steamroller, you’ re part of the road” ...
[...]

Susvojina postoji kada dva ili više lica imaju pravo svojine na jednoj stvari, svaki prema svom udelu. Suvlasništvo može nastati: ...
[...]

U vršenju roditeljskog prava, roditelji imaju određena ograničenja. Ranije je preovladavalo mišljenje da država nema prava da se meša u ...
[...]

U ,,moru’’ krivičnih dela koja se javlaju u društvenim odnosima, naš zakonodavac reguliše i ona koja su usmerena protiv intelektualne ...
[...]

Notar nova pojava XXI vijeka na prostorima Ex-Jugoslavije donosi mnogo promjena u pravnom sistemu država, naročito nakon rascjepa i nakon ...
[...]

U našem pravnom sistemu, bračna zajednica jeste zajednica života žene i muškarca, koja je uređena Porodičnim zakonom. Bračna zajednica, odnosno ...
[...]

Zbog čega Island? Island je zemlja koja je prva počela da se bavi rodnim problemom na globalnom nivou, tačnije nivou ...
[...]

U savremeno doba, biračko pravo se shvata kao individualno građansko pravo, kao jedno od osnovnih političkih prava. Opšte i slobodno ...
[...]

Nematerijalna šteta prouzrokuje se nanošenjem fizičkog ili psihičkog bola ili straha prema drugoj osobi. Dakle, oštećena osoba je pretrpela fizički ...
[...]

Po Zakonu o parničnom postupku,(„Sl. Glasnik RS“, br. 72/2011, 49/2013-odluka US, 74/2013-odluka US i 55/2014) parnica počinje da teče kada ...
[...]

Usluge „na oblaku“ (eng. CLOUD services) postaju sve rasprostranjenije sa razvojem tehnologije i digitalizacije i sveprisutne su u svakodnevnom životu ...
[...]

Prebijanje ili kompenzacija je pojam iz oblagicionog prava koji predstavlja jedan od  načina prestanka obligacionog odnosa, odnosno obaveze, usled namirenja ...
[...]

Šta su to organizacije za kolektivno ostvarivanje prava? U praksi se vrlo često dešava da da autor odnosno nosilac srodnih ...
[...]

Na samom kraju članka Vodič za studente – Upis na fakultet i definisanje osnovnih pojmova [1] navedeno je da akademska ...
[...]

Prema Zakonu o radu[1], poslodavac sa određenim licem može zaključiti Ugovor o delu radi obavljanja određenih poslova koji su van delatnosti poslodavca, a koji ...
[...]

Izbori u Srbiji i Crnoj Gori, bili lokalni, republički ili predsjednički zaokupiraju uvijek mnogo pažnje medija i javnosti. Da li ...
[...]

Cilj pisanja ovog teksta je da Vas upozna sa postupkom izdavanja lokacijskih uslova i upotrebne dozvole a samim tim ćemo ...
[...]

Ugovor o pozajmici predstavlja vrlo čest i popularan pravni posao u savremenim platnim transakcijama. U nastavku bloga ćemo dati osnovne ...
[...]

“Svaki pacijent je potencijalni tužilac.“ U grupu krivičnih dela protiv zdravlja ljudi spadaju sl. krivična dela: 1) neovlašćena proizvodnja i ...
[...]

Roditeljska prava čine skup prava i dužnosti roditelja prema svojoj deci. Prava roditelja su u maloj meri u odnosu na ...
[...]

Svi smo se sigurno, u nekom periodu vremena, našli u situaciji da ne možemo platiti neki račun, da li zbog ...
[...]

Reciprocitet (uzajamnost) je odnos između dve države koji podrazumeva ravnopravnu saradnju između dve suverene države, po kome svaka od njih ...
[...]

Neplaćeno odsustvo i mirovanje radnog odnosa predstavljaju institute radnog prava, koji su regulisani članom 78 i 79 Zakona o radu ...
[...]

Prema  Zakonu o porezima na imovinu [1]  (“Sl. glasnik RS”, br. 26/2001, “Sl. list SRJ”, br. 42/2002 – odluka SUS ...
[...]

Trend odlaska naših državljana u Sjedinjene Američke Države se nastavlja i ne jenjava već neko vreme. Mnogi koji se po ...
[...]

Visokotehnološki (sajber) kriminal obuhvata krivična dela nastala prilikom izvršenja nad objektom ili korišćenjem objekta kao sredstvo za izvršenje krivičnog dela ...
[...]

O uvođenju dualnog obrazovanja u Srbiji govori se već dosta dugo. Nakon održane tri javne rasprave u Novom Sadu, Nišu ...
[...]

Asignacija se često definiše kao namirenje bez upotrebe novca i vrlo je popularna u današnjem poslovnom svijetu, pogotovo ukoliko uzmemo ...
[...]

Usvojenje je ustanova socijalne zaštite i porodičnog prava. Sa stanovišta socijalne zaštite, usvojenje ostvaruje značajnu funkciju zbrinjavanja djece bez roditeljskog ...
[...]

Prema Zakonu o radu[1], poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od ...
[...]

Pojam pravnog nedosatka stvari Kod teretnih ugovora, obe ugovorne strane vide zadovoljenje nekog svog interesa. S tim u vezi, prenosilac, ...
[...]

Pojam koji se na prvi pogled čini kao da svi znaju šta ona predstavlja, iako većina ne bi znala kako ...
[...]

Izmene i dopune pomenutog Zakona nastupile su 2015. godine, i to članom 86b[1] Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ...
[...]

Dizajn je spoljašnji, estetski izgled nekog proizvoda predstavljen u dvodimenzionalnom (uzorak) ili trodimenzionalnom (model) obliku. Ono po čemu je pravo ...
[...]

Otkriće koje je imalo ogromnog uticaja na veliki broj naučnih disciplina je otkriće DNK lanca 1985. godine i vrlo brzo ...
[...]

Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“, br.104/2016) je regulisano: 1)upravljanje zgradom, 2)korišćenje i održavanje zgrade, zajedničkih i ...
[...]

Po završetku srednje škole ( gimnazije, srednje stručne šklole .. ) učenici, svojom slobodnom voljom, odlučuju da li žele da ...
[...]

Prema Krivičnom zakoniku[1], krivično delo nedavanje izdržavanja, spada u grupu krivičnih dela protiv braka i porodice. Prema članu 195, Krivičnog ...
[...]

Kažu da je svaki početak težak, osim kad je u pitanju brak i bračni odnosi. Početak braka je uvijek ispunjen ...
[...]

Pravna i poslovna sposobnost, poslovi koje maloletnik može samostalno da sklapa(punovažni poslovi maloletnika), testamentarna sposobnost, oboriva pretpostavka…govorimo o pravnom položaju ...
[...]

Termin “pranje novca” u pojmovnom smislu, nastao je u SAD. Pranje novca predstavlja poseban oblik privrednog kriminaliteta koji u poslednje ...
[...]

 Zakon o pripravnicima u sudovima i državnom tužilastvu i pravosudnom ispitu  definiše sudskog pripravnika kao: ,,Lice koje prvi put zasniva ...
[...]

Svojina ili vlasništvo, kao neprikosnoveno i zaštićeno pravo na slobodno i po svojoj volji držanje, raspolaganje i korištenje neke stvari, ...
[...]

Ljeto i vrijeme godišnjih odmora dovodi do toga da se poveća broj lica koja privremeno borave u CG, odnosno turista ...
[...]

Početak septembra po pravilu označava povećanu aktivnost studenata u potrazi za odgovarajućim smeštajem. Za one koji se odlučuju za studentske ...
[...]

Transfuzijska medicina obuhvata pripremu krvi i komponenata krvi i kliničku transfuziju. Klinička transfuzija obuhvata, između ostalog, delatnost čuvanja i izdavanja ...
[...]

Nova Uredba Evropske Unije o opštoj zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Uredba) bi trebalo da stupi na snagu ...
[...]

Postoji pet slučajeva za ostvarivanje prava, kojim se stiče penzija:  Prvi slučaj starosti – sticanje prava na starosnu penziju ...
[...]

Kako je leto još uvek u toku a sezona putovanja u punom jeku, pitanja koja svakodnevno čujemo u svojoj okolini ...
[...]

Kako se bliži početak fakulteta, tako proporcionalno raste i potražnja za stanovima. Osim lokacije i samog izgleda stana, trebalo bi ...
[...]

Premda je naša „kuća“ locirana u jednom od najprometnijih delova Evrope, i da se nalazila kao okosnica najvažnijih puteva koji ...
[...]

Ombudsman beogradskog Univerziteta je 2011. načinio nacrt Povelje Univerziteta u Beogradu o studentski pravima i slobodama.[1]Tada se ispostavilo da u ...
[...]

U članku ,,I DEO – Neformalno obrazovanje van granica Republike Srbije’’[1]  bilo je reči, pre svega, o obrazovanju i o ...
[...]

Zakonom o biomedicinski potpomognutoj oplodnji se uređuje: način,postupak,uslovi i organizacija delatnosti biomedicinski potpomognutog oplođenja; vrste postupka biomedicinski potpomognutog oplođenja; ostvarivanje ...
[...]

Pored toga što ugovor može proizvoditi dejstvo samo za ugovorne strane koje su učestvovale u njegovom zaključenju, on može biti ...
[...]

Sve veća razvijenost delatnosti informacionih tehnologija na našem tržištu dovela je do učestalije primene tkzv. „en-di-ej“ ugovora. Izraz je preuzet ...
[...]

Potraživanje, kao pravni odnos između fizičkih i pravnih lica, kao uostalom i svaki drugi odnos između ljudi, treba prvenstveno da ...
[...]

U današnje vreme ni jednog trenutka se ne postavlja pitanje da li bismo mogli da stupimo u brak sa stranim ...
[...]

Jedan od novijih instituta porodičnog prava Republike Srbije je nasilje u porodici. Iako ne postoji u literaturi opšte prihvaćena definicija ...
[...]

Datum i mesto nastanka prvih sudova u Srbiji su sporni. Postoje dve tvrdnje istoričara i pravnika oko nastanka suda. Jedna ...
[...]

Ugovor se uopšteno definiše kao saglasnost volja dveju strana na neko davanje, činjenje, nečinjenje ili trpljenje. Ugovori kao takvi su ...
[...]

OBJEDINJENA PROCEDURA Od 1. januara 2016. Godine u Srbiji se svi postupci u vezi sa izgradnjom, dogradnjom ili rekonstrukcijom objekata, ...
[...]

Kako je čitav naš pravni sistem razgranat i složen, to je i pravni saobraćaj putem tih postupaka raznovrstan i složen, ...
[...]

Članak se bavi problematikom legalizacije neformalnih objekata u Crnoj Gori, novim Zakonom čija se primjena očekuje i samim postupkom legalizacije ...
[...]

Svaka država ima svoju sudsku vlast tj. pravosuđe, kojom se rešavaju sporni predmeti nekog učinjenog krivičnog dela od strane sugrađanina ...
[...]

Arbitraža (lat. per arbiter – izabrani sudac) je izvan sudski način rješavanja sporova pred jednom (arbitrom) ili više osoba (Arbitražni ...
[...]

Ko su žrtve trgovine ljudima?[1] Iako se neke grupe češće pojavljuju kao žrtve nego druge, činjenica je da žrtva trgovine ...
[...]

Poverilac iz obligacionog odnosa sa dužnikom ima ovlašćenje da svoje potraživanje ustupi trećem licu. Ali, on to ne može učiniti ...
[...]

Ovim Zakonom su regulisana: prava pacijenata prilikom korišćenja zdravstvene zaštite; način na koji se ostvaruju; njihova zaštita i dužnosti pacijenta ...
[...]

Na svakom koraku, čak i u najurbanijim delovima grada, može Vam se desiti da budete napadnuti od strane pasa lutalica, ...
[...]

Ono što je nezaobilazno u svakoj raspravi u parničnom postupku u sudu su dokazna sredstva. Dokazna sredstva ili dokazi se ...
[...]

Šta je ekološko pravo i koji je njegov teorijski okvir? Ideja o potrebi razvoja posebne pravne grane kojom bi složen ...
[...]

Uvod Najnovije izmene Krivčnog zakonika, odnosno Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, objavljene su u „Sl. glasniku RS“, br ...
[...]

Kontekst digitalizacije autorskih prava Digitalizacija je uopšteno termin koji se u današnjoj komunikaciji sve češće upotrebljava i može se definisati ...
[...]

„U svakoj istorijskoj epohi je svojina drukčija i razvija se pod sasvim različitim društvenim prilikama“ (Karl Marks, Beda filozofije). Kada ...
[...]

Strah  je posebno stanje svijesti i kao najstarija emocija prevashodno je medicinska kategorija. Ne postoji osoba koja ga nije doživjela ...
[...]

Ekstradicija predstavlja institut krivičnog prava iz oblasti međunarodne krivičnopravne pomoći, koji podrazumeva izručenje osuđenog ili okrivljeniog lica od strane nadležnih ...
[...]

Bilo da kupujete ili prodajete automobil, jedno od najčešćih pitanja sa kojima se suočavate jeste kako da sastavite adekvatan Ugovor ...
[...]

Zastarelost je  pravni institut koji označava zastarevanje odnosno neutuživost određenog prava usled nevršenja prava od strane njegovog titulara, odnosno zastarelošću ...
[...]

Koliko puta ste na televizijskim ekranima ugledali dete ili bebu koji su reklamirali određeni proizvod? Manipulacija i upotreba dece u ...
[...]

Postoje li razlike u shvatanju pojma svojine nekad i sad? Pravo svojine je stvarno pravo (na latinskom jeziku dominium ili ...
[...]

Ugovor o doživotnom izdržavanju regulisan je Zakonom o nasleđivanju (u daljem tekstu ZN). U okviru Zakona odredbe koje se tiču ...
[...]

Prethodna dva članka na ovu temu, pretežno su govorila o diskriminaciji i društvenoj nevidljivosti osoba sa invaliditetom. U kom pravcu ...
[...]

Zakon o azilu RS („Sl.glasnik RS“,br. 109/2007) Značenje izraza Član 2. „Maloletnik bez pratnje je stranac koji nije navršio osamnaest ...
[...]

Članak se bavi pravnim tretmanom i položajem studenata koji su istovremeno i roditelji, koji uz najvažniju ulogu u životu- biti ...
[...]

Žig vs brend Zakon o žigovima Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009 i 10/2013) u članu 1(2) određuje žig ...
[...]

Prema Porodičnom zakonu RS (“Sl. glasnik RS“, br. 18/2005, 72/2011-dr.zakon i 6/2015), brak se definiše kao  zakonom uređena zajednica života ...
[...]

Odlučili ste da kupite stan, kuću ili poslovni prostor. Pre kupovine istog, kao i nakon obavljene kupoprodaje bitno je da ...
[...]

Autorska prava možemo definisati kao skup pravnih pravila, materijalnih i procesnih, kojima se pruža pravna, moralna i materijalna zaštita i ...
[...]

POJAM Demokratija, u bukvalnom smislu reči, podrazumeva vladavinu naroda. Osnovna karakteristika demokratije jeste da narod ima mogućnost da na unapred ...
[...]

Sporazum o klimatskim promenama potpisan u Parizu na 21. zasedanju Konferencije stranaka (COP 21)[1] Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promeni klime 12. decembra ...
[...]

Svaki čovek provede veliki deo svog života na radnom mestu. Iz tog razloga se javila potreba i obaveza društva i ...
[...]

Radni odnos može da se zasnuje sa licem koje ima najmanje 15 godina života, i ispunjava druge uslove za rad ...
[...]

“Kapitalizam bez stečaja je isto što i hrišćanstvo bez pakla” Frank Borman (1982)             Novi Zakon o stečaju Republike Srpske ...
[...]

Zlostavljanje na radu predstavlja svaki vid sistematskog maltretiranja zaposlenog ili grupe zaposlenih od strane poslodavca, nadređenog šefa, direktora, kolega ili ...
[...]

Ko je ombudsman? Ombudsman je osoba ili institucija koja je zadužena da predstavlja interese javnosti istražujući ili odgovarajući na pritužbe ...
[...]

Neformalno obrazovanje van granica Republike Srbije Letnje škole, letnje razmene, Work and Travel program Obrazovanje ( lat. educatus, educate, educere – ...
[...]

Rakija i vino, potencijal Srbije, Fruška Gora i plantaže groždja, pa tragom vinskih mušica u srpske porodične vinarije. Premda su ...
[...]

UZ MOBILNE APLIKACIJE, PUTOVANJE JE LEPŠE! Informacione tehnologije i primena u skoro svim sferama našeg života pristuna je od kada ...
[...]

DEO III PRAVA PUTNIKA  – ŽELEZNIČKI PREVOZ – Prevoz vozom kao i autobusom, naročito u Republici Srbiji, najčešće se koristi ...
[...]

DEO II PRAVA PUTNIKA Države članice EU, imaju sjajnu mobilnu aplikaciju koju možete preuzeti besplatno a ista sadrži prava putnika ...
[...]

Proleće, kao pravo vreme za putovanja, donosi, pored lepih uspomena i niz drugih formalnih stvari na koje obraćamo pažnju tek ...
[...]

Pored diskriminacije, o kojoj sam govorila u članku ,,Položaj osoba sa invaliditetom”[1] , osobe sa invaliditetom susreću se i sa ...
[...]

Urbana površina grada grada Beograda od oko 360 km2 koja leži na ušću reka, Dunava i Save sa uličnom mrežom za koju ne ...
[...]

Šta je softver Softver čine „kompjuterski program(i)[1], postupci i moguća prateća dokumentacija i podaci koji omogućavaju funkcionisanje kompjuterskog sistema“[2] i ...
[...]

Šta je medijacija? Medijacija je postupak alternativnog načina rešavanja sporova, u kome strane žele da sporni odnos reše mirnim putem ...
[...]

Parnični postupak se vodi između dve suprotstavljene stranke- tužioca i tuženog i počinje kada tužilac dostavi tužbu sudu, dok parnica ...
[...]

Besplatna pravna pomoć je oblik ostvarivanja prava fizičkog subjekta na pravično suđenje i jednak pristup pravdi. Osigurati jednak pristup pravdi ...
[...]

KRIVIČNI ZAKONIK (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009 i 121/2012) Zabrana približavanja i ...
[...]

Odlukom donetom na Berlinskom kongresu 1878. godine, teritorija Bosne i Hercegovine koja je do tada bil pod osmanlijskom vlašću  data  ...
[...]

Član 74 Ustava (“Sl. Glasnik RS”, br. 98/2006) za „zdravu životnu sredinu“ navodi da: „Svako ima pravo na zdravu životnu ...
[...]

Djeca su ukras svjeta. Tako kaže naš Ljubivoje Ršumović, a tako treba i država da razmišlja, kada kroji pravni i ...
[...]

Socijalna zaštita postoji kako bi omogućila stvaranje društveno jednakih pojedinaca i porodica u ekonomskom, egzistencijalnom, pravnom, solidarnom i svakom širem ...
[...]

Uvod Ustav Republike Srbije[1], kao najviši pravni akt države, već u članu 2. utvrđuje da „Suverenost potiče od građana koji ...
[...]

Zakonom o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo („Službeni glasnik RS”, broj 91/15.)[1] uređuju se uslovi za ...
[...]

Čovek. Homo sapiens. Jedina živa vsta roda Homo. Sa latinskog prevedeno na srpski ,,znajući čovek” ili ,,razuman čovek”. Svi ljudi ...
[...]

Duvanska industrija i proizvodi od duvana, varijacije, cigarete, akcizna roba, luksuz ili ne? Jedno je sigurno: izloženost duvanskom dimu je ...
[...]

Transplantacija ćelija,tkiva ili organa je postupak presađivanja, tj. zamena organa koji više ne funkcionišu pravilno hiruškom intervencijom. Ona predstavlja medicinski ...
[...]

Međunarodno pravo mora je  sustav međunarodnih pravila koja uređuju granice državne vlasti na moru,prava i obveze obalnih  država te drugih ...
[...]

Porodični homicid ili ubistvo u porodici je kontroverzan fenomen koji predstavlja negaciju ljudskih vrijednosti, zadovoljstva i humanosti, na kojima počiva ...
[...]

Prema Zakonu o porezu na dohodak građana[1], kapitalni dobitak, odnosno gubitak predstavlja razliku između prodajne cene prava, udela i hartija ...
[...]

Sistem zaštite prava manjinskih akcionara ustanovljen je, pre svega, u cilju jasnog definisanja njihovog položaja i prava u privrednom društvu ...
[...]

Lisabonski ugovor[1] za razliku od ostalih osnivačkih ugovora sadrži posebnu odredbu o osnovnim vrednostima u članu 3: Unija se temelji ...
[...]

Prvi član Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji iz 2001. godine kaže: ‘’ Državni praznik Republike Srbije ...
[...]

Članak se bavi bezbjednošću djece na internetu, njihovoj zaštiti ali i nemoći da se spriječe različiti vidovi zloupotreba koje se ...
[...]

I deo Analiza Člana 56. Ustava Republike Srbije  PETICIJA U poslednje vreme, naročito na internetu, srećemo ogroman broj peticija građana ...
[...]

Evropska unija se danas u međunarodnom pravu uzima za međunarodnu organizaciju regionalnog karaktera. Ipak, prateći razvoj prava EU, od šezdesetih ...
[...]

Pre tačno godinu dana donet je zakon čija bi ideja u osnovi mogla da izmeni pravosudni sistem Srbije. Premda su ...
[...]

Zakon o advokaturi [1] definiše advokatskog pripravnika kao: „diplomiranog pravnika upisanog u imenik advokatskih pripravnika, koji se obavljanjem pripravničke vežbe kod ...
[...]

Svedoci smo da je doba vladavine veštačke inteligencije i takozvanih „pametnih telefona“, donelo nov način poslovanja, ne samo u tehnološkom ...
[...]

Pretpostavka nevinosti štiti položaj osumnjičenog i okrivljenog lica, sprečava uticaj i pritisak na sudstvo. Svako kršenje ovog načela dovodi nezavisnu ...
[...]

  U Srbji, zemlji koja nakon 2000-ih godina počinje da gradi svoju infrastrukturu i jača veze severa i juga, istoka ...
[...]

Član 62 Ustava ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) “Vanbračna zajednica se izjednačava sa brakom, u skladu sa zakonom.” Na osnovu ...
[...]

Brz i konstantan razvoj interneta širom sveta, ukučujući tu i Republiku Srbiju, neprestano sa sobom povlači i postavlja mnoštvo raznovrsnih ...
[...]

Nasilje među učenicima osnovnih i srednjih škola je sve prisutniji problem u našem društvu. Naročito je zabranjavajuće javljanje novih pojavnih ...
[...]

Podela prava na javno i privatno je najstarija podela prava i datira još iz perioda rimskog carstva, odnosno rimskog prava ...
[...]

Zakon o opštem upravnom postupku na našim prostorima ima primenu još od 1931. godine, kada je izvršena recepcija austrijskog zakona ...
[...]

Ukoliko niste pronašli tekst

PRETRAŽITE OVDE: