Poziv za objavu eseja i ucesce u Projektu koji se finansira iz budzeta Grada Beograda, Sekretarijata za saobracaj

Pozivamo sve predstavnike naučne i stručne javnosti, bez starosnog ograničenja, sa završenim osnovnim fakultetskim obrazovanjem, da učestvovuju u pisanju stručnih eseja, za Konferenciju koja će se održati u aprilu 2015.godine u Beogradu. Konferencija je u sklopu Projekta, Socijalna inovacija u funkciji saobraćajne bezbednosti „Budi inovativan – Kreiraj saobraćajnu bezbednost“ koji se finansira iz budžeta Grada Beograda, Sekretarijata za saobraćaj, Projekat sprovodi Nomotehnički Centar Beograd.

Ko može da se prijavi?

Mogu se prijaviti svi, koji imaju fakultetsko obrazovanje, sa teritorije Republike Srbije, kao i okolnih zemalja, s tim što radovi moraju biti na srpskom jeziku.

Koje oblasti obuhvata poziv?

Mogu se prijaviti teme iz oblasti: prava, informacionih tehnologija, političkih nauka, marketinga kao i saobraćaja.

Svi eseji moraju imati veze sa bezbednošću saobraćaja i rešenjima koja mogu biti dobar primer Gradu Beogradu u povećanju bezbednosti saobraćaja.

Stručni radovi moraju imati osvrt na neku od navedenih oblasti:

– Pravno-tehnička regulativa iz oblasti bezbednosti saobraćaja i/ili socijalna inovacija.

– Korišćenje informacionih tehnologija u kreiranju bezbednosti saobraćaja

– Marketing događaja u bezbednosti saobraćaja

– Ekonomska isplativnost ulaganja u bezbednost saobraćaja

– Iskustva saobraćajne struke koja imaju za cilj mapiranje najčešćih problema koji postoje u saobraćaju u gradu Beograd.

Teme koje imaju veze sa navedenim oblastima, birate sami.

Postupak prijave

1) Obratite nam se na mail adresu office@nomcentar.com ili nomcentar@gmail.com sa zahtevom za Prijavni formular.

2) Potrebno je da se prijavite i popunjen formular vratite u periodu od 01.februara do 05.marta 2015.godine.

3) Ukoliko Vaša prijava prođe recenziju, kompletan esej nam dostavljate do 25.marta 2015.godine.

4) Objava će biti početkom aprila u  zvaničnoj publikaciji Projekta i Konferencije.

5) Konferencija će se održati krajem aprila 2015.godine (uskoro ćemo postaviti i tačan datum)

6) Deset najboljih radova, po oceni Uređivačkog odbora imaće priliku da javno svoje radove predstavi na Konferenciji.

Po prijavi teme i pozitivnom odgovoru recenzije, dobićete od nas i tehničko upustvo za uređenje rada.

Za sva pitanja, stojimo Vam na raspolaganju.

http://saobracajnabezbednost.com/

063/7313650

office@nomcentar.com

nomcentar@gmail.com