Poziv za članstvo u Nomcentru za 2019/2020 godinu je otvoren!

Pružamo Vam šansu, ne samo da budete član već da za 12 meseci naučite nešto novo i to u širokom spektru oblasti. Više informacija u tekstu ispod.

Nomotehnički Centar Beograd, skraćeno Nomcentar, je organizacija civilnog društva, osnovana 23.04.2013.godine, za oblasti prava i nomotehničke delatnosti, edukacije i izdavaštva.

Za one koji ne znaju, nomotehnika je nauka o izradi pravnih propisa. Stoga smo kao pravnici koji su okrenuti istraživanju i pisanju, dali specifičan naziv udruženju.

Mi nismo baš klasični pravnici, bavimo se primenom prava u praksi, koristeći socijalnu inovaciju i informacione tehnologije u službi prava.

Naši članovi nisu samo pravnici, ohrabrujemo mlade svih struka da nam se priključe, sigurno smo da ćete pronaći aktivnost koja može povezati Vaše zvanje sa pravnom naukom. Zasigurno, jedni drugima uvek možemo pomoći i smatramo da se naš pravni poziv može povazati i sa drugim zvanjima.

Ukratko o nama:

Pravili smo mobilne aplikacije za bezbednost saobraćaja, interaktivnu platformu za pravnu podršku u oblasti socijalne zaštite, objavili 30 izdanja Zbornika radova koji ima za cilj pomoć mladima u objavi stručnih u naučnih radova, naročito onima koji nemaju dovoljno sredstava za publikovanje a neophodno im je radi nastavka akademske karijere.  Naši projekti bili su finansirani, najviše od lokalne samouprave, Gradske uprave grada Beograda, Sekretarijata za saobraćaj i Sekretarijata za socijalnu zaštitu.

Održali smo edukativne radionice uz podršku Zavoda za intelektualnu svojinu RS, zatim u Novom Sadu pri Rektoratu Univeziteta uz podršku iz budžeta AP Vojovdine i naših partnera. Oblasti kojima se kroz edukaciju bavimo jesu: pisanje projekata, primena radnog prava u praksi, zaštita autorskih prava, GDPR u praksi, i mnoge druge.

Od 2016.godine, započeli smo sa pravnim blogom, gde smo mladim pravnicima dali šansu da pišu o korisnim temama iz ugla struke, ali tako da svima bude razumljivo. Obrađujemo razne aktuelne teme, naši blogeri od studenata stasali su u advokatske pripravnike a neki u advokate. Ponosni smo što istiću da su deo našeg udruženja i što im je pisanje za blog pomoglo da razviju kritičko mišljenje, stektnu veštinu razdvajanja bitnog od nebitnog, pisanje suštine što je izuzetno važno, jer sutra se očekuje da pomognu klijentima na kratak i sažet način, koji će svima biti jasan, naročito strankama koje se ne razumeju u pravnu materiju.

Kako je blog postao popularan, otvorili smo i tematku ljudskih resursa i ekonomije, kasnije i rubriku Lifestyle, da bismo došli do preko 10000 pregleda našeg sajta.

Najnoviji poduhvat jeste Legal Lifestyle Magazine, koji članovima omogućava da se oprobaju u pisanju na engleskom jeziku.

Pored navedenog, imamo redovne sastanke, kada nije moguće uživo, održavamo ih i putem skajpa. Redovno se okupljamo, makar i na kafi, uvažavamo mišljenje naših članova i svako može biti uključen u naše aktivnosti.

Mnogi koji su počeli kao članovi, postali su  i mentori u pojedinim projektima, isto tako samostalno vode i osmišljavaju nove projekte.

Udruženje u saradnji sa partnerima iz Austrije, pet godina radi na promociji mladih inovatora iz Srbije, a isto tako naši članovi svake godine imaju mogućnost učešća u inostranom projektu i dobijaju šansu putovanja u Grac, Austriju.

Šta podrazumeva članstvo?

Ukoliko se odlučite da nam se priključite bićete sa nama u 2019/2020 godini, odnosno od dana prijema narednih 12 meseci, i imate pravo da svake godine obnovite Vaše članstvo kod nas.

Morate biti punoletni i biti građani Republike Srbije. Morate prihvatiti naš Statut, naše delovanje, naše ciljeve.

Svako ko postane član ima pravo, pored prava utvrđenih Statutom:

1. Može poslati svoj CV i zajedno sa nama svoju biografiju urediti tako da bude privlačna budućim poslodavcima, ili ukoliko pojedinci apliciraju za stipendije, mogu dobiti od nas i pomoć u sastavljanju propratnog pisma.

2. Može uraditi simulaciju razgovora za posao, gde ćemo pomoći našim iskustvom našim članovima da se oslobode treme i pomoći da se prikažu u najboljem svetlu.

3. Može dobiti bilo koju edukaciju, kada iste nisu besplatne sa umanjenjem od 50% kotizacije.

4. Možete se odlučiti za jednu oblast koju želite da nučite, počeli smo od naše nomotehničke škole, ali smo listu izbora zbog članova proširili, stoga, možete odabrati neku od oblasti: radnog prava i ljudskih resursa, projektnog menadžmenta, javnih nabavki, marketinga na društvenim mrežama, copywrite-inga, gde će od početka članstva imati svakog meseca novu aktivnost u okviru odabrane aktivnosti I za 12 meseci članstva steći osnovno znanje u oblasti koju odabere.

Na primer, ukoliko se član odluči za radno pravo i ljudske resurse, naučiće kako se praktično oglašava potreba za radnikom u kompaniji, kako se kreira oglas, na koji način se targetiraju zaposleni, kako se priprema dokumentacija od ugovora, rešenja, odluka, kako se radi prijava i odjava zaposlenih kao i šta je mobing i još mnogo toga.

Dakle, nakon 12 meseci, nećete biti samo član, već ćete imati priliku da naučite nešto novo I da sebi možda obezbedite praktično znanje koje Vam može doneti i novi posao.

Prilikom apliciranja kod nas za članstvo, kada kažete koja Vas oblast interesuje dobićete i detalje šta Vas od učenja u narednih 12 meseci očekuje.

Mi verujemo u razmenu znanja, verujemo da jedni drugima možemo pomoći, verujemo da se na tržištu rada zahtevaju veštine i znanje koje diktiraju novi trendovi i neka nova zanimanja, mi želimo da zajedno radimo i zajedno učimo. Zato, želimo da kao naš član imate priliku da naučite nešto novo.

5. Možete pisati stručne članke i mi ćemo ih objaviti u zavisnosti kojoj kategoriji pripadaju, da li pravu, ekonomiji, ljudskim resursima ili rubrici koja je za sve ostale teme – Lifestyle.

6. Vaša fotografija i Vaša biografija biće u našem sajtu u sekciji Naš tim, isto tako možete učestvovati u svim projektima udruženja.

Ukoliko želite da imate pravnu podršku, da pišete, objavljujete, razmenjujete korisne informacije, učite o primeni digitalnih tehnologija u društvenim naukama, konstantno se edukujete, onda je naš poziv stvoren baš za Vas!

Potrebno je poslati biografiju na neku od naših e-mail adresa, i mi ćemo Vam odgovoriti sa svim detaljima.

INFO I KONTAKT:

office@nomcentar.com

nomcentar@gmail.com