Vesti

POZIV ZA ČLANSTVO OTVOREN

Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, poziva sve koji bi da se priključe našem udruženju, da se informišu o pravima i obavezama iz Statuta udruženja. Ukoliko se slažete sa našim ciljevima, pravima i obavezama bićete rado prihvaćeni kao naš član.

Svi imaju jednaka prava, svakome dajemo jednaku šansu.

Nomotehnički Centar iz Beograda, skraćeno Nomcentar, bavi se pravnom i nomotehničkom delatnošću, edukacijom i izdavaštvom, osnovani smo 23.aprila 2013.godine, naše aktivnosti usmerene su ka mladima kao i profesionalnom razvoju veština i znanja, naročito kroz upotrebu prava na inovativan način.

Naši članovi imaju mogućnost pisanja stručnih tekstova za naš blog, u okviru projekata udruženja, imaju pravo biografije na našem sajtu, pravo mentorske podrške drugih stručnih članova u oblastima prava, ekonomije, menadžmenta, event marketinga i projektnog menadžmenta.

Možete učestvovati u objavi stručnih radova po povlašćenim uslovima u Zborniku udruženja, edukativnim radionicama po povlašćenim uslovima kao i predlagati aktivnosti koje ćemo podržati ukoliko su u skladu sa našim ciljevima.

Naši sastanci odvijaju se često putem skype-a, imamo naše zatvorene grupe, isto tako, uvek smo dostupni da odgovorimo na pitanja naših članova.

Naš plan aktivnosti koji je otvoren za sve članove za ovu godinu jeste učestvovanje u online edu radionicama, pomoć oko javnog natupa i prezentacije, pomoć oko pravnih nedoumica za mlade pravnike, isto tako pružećemo mogućnost članovima učestvovanje u projektima naših partnera i prijatelja u Srbiji i inostranstvu.

Pozivamo sve koji žele da nauče o aktivizmu, kojima treba podrška u pisanju stručnih tekstova, koji sebe prepoznaju da bi želeli da naprave neki novi proizvod ili napišu predlog projekta a ne znaju kako, svako ko ima zamisao da napravi mobilnu aplikaciju, website, blog, bavi se copywrite-ingom, content menadžmentom, ili želi da nauči o organizaciji događaja, tokom trajanja članstva, imaće mogućnost podrške i razvoja.

Mi smo udruženje koje okuplja najviše pravnike, ali pozivamo sve one koji su opredeljeni ka društvenim naukama i koji žele da dobiju pravnu podršku da nam se priključe. Pomažemo jedni drugima, i želimo da zajedno kreiramo bolje okruženje za nas i nove generacije.