POZIV NA PANEL DISKUSIJU UŽIVO I ONLINE – PROJEKAT FINANSIRAN IZ BUDŽETA GRADA BEOGRADA, SEKRETARIJATA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Pozivamo Vas na Panel diskusiju koja se može pratiti uživo i online. Dana 11.09.2021.godine, projekat Pravna eko baza znanja zaštite životne sredine koje sprovodi udruženje Nomotehnički centar iz Beograda, uz finansijsku podršku Gradske uprava grada Beograda, Sekretarijata za zaštitu životne sredine, predstaviće se šta smo do sada uradili i daćemo deset koraka projektnog menadžmenta koji mogu biti postulat u izradi nekih novih projekata.

Projekat ima osnovu u obrazovanju i informisanju o značaju zaštite životne sredine u oblastima otpadnih voda i upravljanja otpadom. Bavimo se promocijom potrebe i važnosti izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kao i načinima upravljanja otpadom. Projekat ima tri dela, internet mesto kao bazu znanja, prateći vebinar uz panel diskusiju i malu školu eko projektnog menadžmenta jer ćemo na osnovu svega što budemo obradili dati primer i drugima i pokazati na koji način i sami mogu uzeti učešće u očuvanju zaštite životne sredine i kako eko ideje mogu pretvoriti u neke od novih projekata.

Oblast na koju se projekat odnosi:
Ekološko obrazovanje i informisanje: popularizacija, podsticanje, usmeravanje i jačanje svesti o značaju zaštite životne sredine (informisanje, promotivne aktivnosti, izdavaštvo, festivali, kampanje, ekološke izložbe i sl), unapređenje znanja o određenoj temi kroz organizovanje neformalnih obrazovnih aktivnosti (seminari, stručni skupovi, predavanja i dr), kao i druge aktivnosti koje doprinose obrazovanju, odgovornom ponašanju i aktivnom uključivanju građana u zaštitu životne sredine Beograda.

Prijava je otvrena do početka Panel diskusje, do 12h najaksnije dana 11.09.2021.godine.

Prijava se vrši na nekoj od naših e-mail adresa:

office at nomcentar.com

ili

nomcentar at gmail.com

Mail mora imati naslov Prijava za Panel diskusiju, a mi ćemo Vam odgovoriti sa svim detaljima.

Vidimo se!