Pazi – snima se! Nomotehnički Centar snimio video poruke pojedinih predstavnika udruženja i mladih studentskih organizacija

Danas u prostorijama Gnezda u ul. Masarikova br.5, pozvali smo predstavnike Udruženja kao i studentskih organizacija da nam se priduže i ispred naše kamere kažu par reči o tome šta je za njih bezbednost saobraćaja i koji su to najčešći problemi koji se tiču pomenute teme.

Video poruke možete pogledati na našem you tube kanalu, takođe, zahvaljujemo se Kancelariji za mlade i saradnju sa udruženjima na ustupanju prostorija.  Takođe, video poruke su korišćene u okviru Projekta sa skraćenim nazivom “Budi inovativan – kreiraj saobraćajnu bezbednost”, koji se finansira iz buddžeta Grada Beograda, Sekretarijata za saobraćaj.

Video galerija: Sve video poruke

Pazi – snima se! Nomotehnički Centar snimio video poruke pojedinih predstavnika udruženja i mladih studentskih organizacija

Danas u prostorijama Gnezda u ul. Masarikova br.5, pozvali smo predstavnike Udruženja kao i studentskih organizacija da nam se priduže i ispred naše kamere kažu par reči o tome šta je za njih bezbednost saobraćaja i koji su to najčešći problemi koji se tiču pomenute teme.

Video poruke možete pogledati na našem you tube kanalu, takođe, zahvaljujemo se Kancelariji za mlade i saradnju sa udruženjima na ustupanju prostorija.  Takođe, video poruke su korišćene u okviru Projekta sa skraćenim nazivom “Budi inovativan – kreiraj saobraćajnu bezbednost”, koji se finansira iz buddžeta Grada Beograda, Sekretarijata za saobraćaj.

Video galerija: Sve video poruke