PRIJATELJI I PARTNERI / PARTNERS AND FRIENDS

Ukoliko ste zainteresovani za druženje sa nama, razmenu vesti, razmenu banera, Vaših aktivnosti vidljivih na našem internet mestu, mobilnoj aplikaciji i newsletter-u, budite slobodni da nam pišete na našu mail adresu, rado ćemo Vam odgovoriti.  Kontakt mail adresa: office@nomcentar.com

EVROPSKA NAGRADA MLADIH / EUROPEAN YOUTH AWARD
Digitalne tehnologije najkorisnije su onima koji su socijalno isključeni, diskriminisani zbog svog pola, ili nemaju pristup obrazovanju. Evropska nagrada mladih angažuje mlade ljude u ono što EU Digitalna agenda želi da postigne do 2020: pravljenje digitalne tehnologije relevantne za sve građane. Dakle, godišnji konkurs bira najbolje evropske e-sadržaje od strane mladih programera i počasnih sajtova i aplikacija koje su društveno i ekološki relevantne.

Interesuje Vas da saznate nešto više o Evropskoj nagradi mladih? Posetite web sajt:
http://eu-youthaward.org

KUĆA PRAVDE STRAZBUR / HOUSE OF JUSTICE STRASBOURG

Kuća pravde Strazbur je nevladina organizacija čiji je jedan od ciljeva zaštita i ostvarivanje ljudskih sloboda i prava, kao i propagiranje vrednosti koje predstavlja Evropska konvencija o zaštiti ljudskih sloboda i prava. Pored pokretanja postupka podnošenjem predstavki pred Evropskim sudom za ljudska prava, Kuća pravde, bavi se i istraživanjima i monitoringom, organizovanjem konferencija i seminara.
Više informacija: http://www.kucapravde.org/

RADIO BEOGRAD 202 – EMISIJA INDEKS

Više informacija: RADIO BEOGRAD 202 INDEKS

ARE YOU INTERESTED IN A HEALTHY ACTIVE LIFESTYLE? 

Learn about Herbalife in 30 min online info session in English – info@bikobi.at

ADVOKATI VIDAKOVIĆ I ĐURIĆ

“Svakom klijentu i njegovom problemu pristupamo ozbiljno i u nameri da pronađemo rešenje i put za realizaciju istog. Borimo se za Vas i Vaša prava”.

DETALJNIJE NA LINKU OVDE.

ADVOKAT PREDRAG T. SAVIĆViše informacija: http://www.advokatsavic.com/

SLOBODAN BOBA PETROVIĆ

Više informacija: http://slobodanpetrovic.rs/

STUDENTSKI  ŽIVOT
Studentski život je u potpunosti prilagođen zahtevima studenata i sadrži informacije koje su bitne za njihovo studiranje. Osim pregleda najnovijih studentskih vesti, portal sadrži brojne informacije o studiranju u zemlji i inostranstvu, studentskim praksama i stipendijama, studentskim organizacijama, obukama, zapošljavanju studenata, studentskim domovima i  restoranima… Pored ovih, tu su i teme vezane za zabavu i slobodno vreme studenata, muziku,  sport i sl.  Više informacija: STUDENTSKI ZIVOT WEBSITE

LEGEND RADIO
Legend radio je počeo sa radom 1. avgusta 2013. godine i prvi je i jedini radio u Srbiji koji se bavi isključivo kulturom, umetnošću, naukom, ekologijom i sportom. 

Više informacija: http://www.legend-radio.com/

iSerbia
iSerbia je omladinsko udruženje građana, osnovano u decembru 2011. godine, nastalo sa idejom da pomogne pojedincu ali i celom društvu.
Više informacija: https://www.iserbia.rs/

TEHNIČKI PREGLED PETROVIĆ
Naš tehnički pregled je jedini na ovom prostoru koji je kvalifikovan i ima Rešenje za rad Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, za vršenje pregleda tehničke ispravnosti motornih vozila, ne samo putničkih već i teretnih vozila svih gabarita i kategorija. Celokupno postrojenje građeno je po uzoru na evropske tehničke preglede motornih vozila, poput onih koje možete videti u Austriji, Sloveniji, Nemačkoj i sl. Mi vršimo tehnički pregled motornih vozila uz korišćenje najsavremenije nemačke (MAHA) tehnologije provere tehničke ispravnosti. Takođe, kod nas možete izvršiti i registraciju svog vozila, izvaditi zeleni karton, kasko osigurati vozilo. Ono što nas čini jedinstvenim jeste ponuda svih vrsta životnog osiguranja, osiguranja imovine, putnog i zdravstvenog osiguranja, osiguranje u slučaju nesreće (Unfallversicherung), kao i sve druge vrste osiguranja.Više info: WEBSITE

PRAKSE.RS

Mesto za aktuelne prakse, volontiranje, obuke, izdvojene oglase, obuke, vesti. 

Više info: PRAKSE.RS WEBSITE

STUDOMAT
STUDOMAT je najveća internet zajednica studenata i mladih u regionu osnovana 2012. godine, namijenjena studentima i mladima u potrazi za informacijama o studiju i dodatnoj edukaciji, stipendijama, studentskim poslovima, smještaju i ostalim temama koje su interesantne studentima i mladima. STUDOMAT portal se bavi obradom studentskih tema i objavljivanjem aktuelnih studentskih novosti, stipendija, konkursa za posao, te informacija sa univerziteta i fakulteta iz Bosne i Hercegovine i zemalja iz okruženja. Više informacija: WEBSITE

AKADEMSKA BEBA 
Predstavljamo vam prvi internet portal u Srbiji posvećen studentima koji su se odlučili za roditeljstvo u toku školovanja. Preteča ovog sajta jeste priručnik “Akademska beba” koji je nastao krajem 2013. godine kao proizvod projekta Studentske asocijacije Univerziteta u Novom Sadu. Pored ostalih informacija, sadržaj tog priručnika se takođe nalazi na ovom sajtu, kako bi zainteresovani mogli na pravi način da se informišu o svemu što trudnoća i roditeljstvo u toku studiranja nosi budućim roditeljima. Više informacija: AKADEMSKA BEBA WEBSITE

KANCELARIJA ZA MLADE SAVSKI VENAC
Kancelarija za mlade opštine Savski venac započela je sa radom u avgustu 2008. godine. Ona predstavlja sponu između mladih i lokalne samouprave, odnosno mehаnizаm koji mlаdimа omogućаvа dа sаrаđuju sа institucijаmа, da direktno utiču na donošenje odluka i uključe se u rešаvаnje problemа i dаju svoj doprinos unаpređivаnju kvаlitetа životа lokаlne zаjednice. Više informacija:WEBSITE

KANCELARIJA ZA MLADE I SARADNJU SA UDRUŽENJIMA GRADSKE UPRAVE GRADA BEOGRADA 

Više informacija:  WEBSITE

EFM STUDENTSKI RADIO
1996. godine, Osnovan eFM Studentski radio – registriran kao medij u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod broj 587 od 1996/05/23, BiH. 

Više informacija: FB PAGE

STUDENTSKA ASOCIJACIJA UNIVERZITETA U NOVOM SADU
Studentska asocijacija Univerziteta u Novom Sadu je mlada organizacija čija su osnovna nacela vezana za razvoj i afirmaciju neformalnog obrazovanja na Univerzitetu kao i podizanje akademske, društvene, sportske i ekološke svesti studenata. Više informacija: WEBSITE