Ekonomski i blog ljudskih resursa

NOVI ALATI ZA PRIVLAČENJE PASIVNIH KANDIDATA U E-REGRUTOVANJU

Primena elektronskog menadžmenta ljudskih resursa se značajno povećala poslednjih godina, a organizacije sve više usvajaju ove sisteme kako bi ostvarile administrativne uštede i strateške prednosti.

Regrutovanje se može izvršiti sledećim veb tehnologijama:

  • Regrutovanje primenom alata veb 1.0 tehnologije
Tzv. ’’statistički veb’’, gde kompanija postavlja oglas na svom portalu ili na specijalizovanim portalima za zapošljavanje.

  • Regrutovanje primenom alata veb 2.0 tehnologije podrazumeva komunikaciju između poslodavca i kandidata pomoću društvenih mreža, blogova, video platforme, online servis za pretraživanje biografije i itd.
Uvođenjem veb 3.0 i 4.0 tehnologije omogućilo je velike promene, posebno u pogledu regrutovanja pasivnih kandidata.

 
Regrutovanje primenom alata veb 3.0 tehnologije (tkz. ’’kontekstualni’’) predstavlja traganje za najtalentovanijim kandidatima, a mnogi od njih već su zaposleni i ne traže aktivno posao. Ključ uspeha akvizicije talenata je jak brend poslodavca. Da bi kompanija postala ’’najpoželjniji poslodavac’’ za pasivne kandidate mora izgraditi brend atraktivnog poslodavca. Društvene mreže bi pomogle u formiranje grupe ’’pratilaca’’ i odvesti kompanije do talentovanih pojedinaca koji žele da rade za kompaniju.

Regrutovanje primenom alata veb 4.0 tehnologije je regrutovanje putem eksternih ponuda- crowdsourcing i proces regrutovanja kroz kompjuterske igrice- gejmifikacija (gamification).

Crowdsourcing ili regrutovanje putem eksternih ponuda,predstavlja formu otvorenog poziva kompanije svojim ’’pratiocima’’ širom sveta na društvenim mrežama da dobrovoljno učestvuju u angažovanju kandidata za koje smatraju da bi bili uspešni na odgovarajućem radnom mestu.

Gejmifikacija u procesu regrutovanja podrazumeva primenu igara za podsticanje angažovanja ljudi u aktivnostima koje se inače smatraju dosadnim i rutinskim. Kompanije kreiraju igrice koje obuhvataju virtuelno obavljanje različitih zadataka u vezi sa poslovima kompanije. Igre se postavljaju na veb sajt kompanije i svako može učestvovati. Na ovaj način kompanija može privući izvanredne kandidate u proces regrutovanja, posebno oni koji ne bi bili zainteresovani da učestvuju u tradicionalnom procesu regrutovanja.

Primena ovih alata u procesu e-regrutovanja doprinosi povećanju uspešnosti ovog procesa jer ga čini zanimljivijim i zabavnijim za potencijalne kandidate u odnosu na klasičan sistem regrutovanja.


Izvori:
Orlić, R. (2017). Menadžment ljudskih resursa. Beograd. str.400-403.


Autor teksta:

Sofija Nikolić

Blogger
BIO
Nikolić Sofija je rođena 1993. godine. Osnovne studije je završila na Fakultetu političkih nauka, smer međunarodni odnosi. U toku ali i nakon osnovnih studija, aktivan je učesnik usavršavanja i polaznik mnogih edukacija i seminara, a najznačajniji su: ”Open IT”, ”PR Days”, ”Regional Youth Leadership Forum”, seminari: ”Put Zapadnog Balkana ka EU”, ”25. godina od pada Berlinskog zida”, ” Dani javnih politika”. Učestvovala je u edukativnoj školi ”Teorija i praksa lokalne samouprave” i u edukaciji o ”Pisanju amandmana i učešće u simulaciji sednice Narodne skupštine Republike Srbije. Edukator je iz oblasti ”Parlamentarna demokratija”. Tokom studija je obavila stručnu praksu u trajanju od šest meseci.
Trenutno je na master studijama Fakulteta organizacionih nauka, smer Menadžment ljudskih resursa (HR Management) i takođe je pohađala obuke iz oblasti ljudskih resursa, kao što su: ”Koučing”, ”Analiza posla”, ”Kadrovsko planiranje”. Trenutno se bavi HR analitikom.
Završila je kurs ”Digitalni marketing”, ”HTML & CSS”, ”Wordpress”.

Učestvovala je u izradi projekta ” Pozicioniranje i promocija digitalnih i ‘’managed’’ servisa kompanije Saga’’.

BLOG

Koliko god se trudili da nam sve bude savršeno, ipak život je nepredvidiv i često nas stavlja u situacije iz ...
[..]
Dobro poznata lokacija sastanaka i rastanaka u centru, kod sata, uvek postavlja pitanje gde ćemo na kafu?U gradu koji vrvi ...
[..]
Primena elektronskog menadžmenta ljudskih resursa se značajno povećala poslednjih godina, a organizacije sve više usvajaju ove sisteme kako bi ostvarile ...
[..]
Poslednjih godina svedoci smo da je globalizacija donela mnogo pozitivnih promena u poslovnom životu, ali i onih negativnih koji utiču ...
[..]
Danas je koučing (eng. coaching) jedan od najzastupljenijih pojmova, pa shodno tome nailazimo na veći broj autora i definicija samog ...
[..]


PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.


*Napomena: Tekstovi u okviru HR & ECC blog, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.
Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).
Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Sofija Nikolić.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.