Nomotehnički Center u Radnoj grupi i publikaciji za poglavlje 23

Nomotehnički Center Beograd, prisustvovao otvorenoj sednici Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) koja prati pregovaračka poglavlja 2 (Sloboda kretanja radnika), i 19 (Socijalna politika i zapošljavanje), u petak 11. decembra u Maloj plenarnoj sali zgrade Narodne skupštine Republike Srbije. Sednicu organizovali Fondacija Centar za demokratiju kao koordinator Radne grupe NKEU u saradnji sa Pregovaračkim timom Vlade Republike Srbije i Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.Program reformi politike zapošljavanja i socijalne politike obuhvata, pre svega, tržište rada i zapošljavanje, ljudski kapital i veštine, socijalno uključivanje i socijalnu zaštitu, kao i u sistemu penzija i zdravstvene zaštite. Posebno težište će biti na zapošljavanju mladih.Nacionalni konvent o Evropskoj uniji je stаlnо tеlo u оkviru kојеg sе vоdi tеmаtski struktuirаnаdеbаtа о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji između prеdstаvnikа nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа, prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја i držаvnе аdministrаciје, pоlitičkihpаrtiја, nezavisnih tela. Više o aktivnostima Konventa možete pronaći na zvaničnoj internet stranici http://eukonvent.org/. Nomotehnički Centar Beograd, učestvovao je u radnoj grupi za poglavlje 23. Dostupno u publikaciji ispod.Publikaciju možete pogledati ovde – http://www.emins.org/uploads/useruploads/knjige/Knjiga-preporuka-nacionalnog-konventa-za-WEB.pdf