Nomcentar odrzao predavanje u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu

Nomotehnički Centar u Beogradu, 26.11.2014.godine održao je predavanje pri Studentskoj asocijaciji Filozofskog fakulteta „Administrativna pismenost – obuka korespondencije i pisanja stručnih i naučnih radova” u okviru projekta „Preventivni talas“ ( koji predstavlja skup kreativnih i afirmativnih načina, metoda, mera i inicijativa koje imaju za cilj da aktiviraju i angažuju mlade da svoje ideje, potencijale i mogućnosti iskoriste na što produktivniji način, projekat tematski i sadržinski ne postavlja prioritete, osim zahteva da aktivnosti ostavre neki rezultat, odnosno da podstaknu ili izazovu promene kod ciljne grupe) koji se sprovodi uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu.

Naše predavanje imalo je za cilj praktične savete za upoznavanje sa osnovama administrativne korespondencije. Na jednom mestu predstavljene su instrukcije o tome kako pravilno napisati biografiju, pravilno poslovno I akademski komunicirati, o objavi stručnih i naučnih radova, predstavljeni su detalji o bodovanju časopisa, učešću na Konferencijama, kao i kako i na koji način se možete zaštiti od plagijata, šta su autorska prava i kako da budete original u pisanju, uputstva Socijalne inovacije, Evrope 2020 kao i Horizona 2020.

Predavanje je održano u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu, zahvaljujemo se Marijani Topo, koordinatorski Nomcentra za Novi Sad , kao I Bojani Pljuco I Marjanu Mohanu, iz Studentske asocijacije Novog Sada. Predavanje ispred Nomotehničkog Centra, održali su Direktor I Osnivač MS Dušica Birovljević I član Redakcije MS Slobodan Petrović.