Simulacija sednice Narodne skupštine, šta možete videti i naučiti

Generalni sekretarijat Narodne skupštine Republike Srbije omogućava studentima i učenicima srednjih škola jedan drugačiji način učenja o radu skupštine kroz projekat na kome radi odeljenje za poslove protokola, edukaciju i prezentaciju skupštinske baštine.

Od 2008. godine ovo odeljenje Generalnog sekretarijata u saradnji sa Narodnom skupštinom, OEBS-om, Fakultetom za organizacione nauke i Minhenskim centrom za primenjenu politiku sprovodi simulacije skupštinskog zasedanja na kome učesnici prolaze kroz celokupan proces konstituisanja saziva Narodne skupštine i nakon toga zakonodavni postupak. Ovakve simulacije organizuju se bar 10 puta godišnje od strane ovog tima.

Tako su 23. januara u zgradi Narodne skupštine u Kralja Milana i studenti Pravnog fakulteta, Geoekonomskog fakulteta i Fakulteta za poslovne studije Univerziteta „Džon Nezbit“ učestvovali u ovom vidu edukacije. Tada su videli kako tačno izgleda donošenje jednog zakona, kakva je uloga narodnog poslanika i dobili priliku da stečena znanja primene. Studenti su s uživanjem učestvovali u simulaciji u opuštenoj atmosferi uz prisustvo demonstratora koji su bili vrlo ažurni i raspoloženi da studentima izađu u susret.

Zadatak koji se stavio pred studente ovog univerziteta bilo je pitanje usvajanja Zakona o zabrani prodavanja alkoholnih pića u vremenskom intervalu od 22h do 6h. Sam tekst zakona bio je dosta šturo napisan i sa gomilom nedostataka nelogičnosti koje su studenti otkrivali i menjali usvajanjem amandmana. Svaki student dobio je svoj CV u kome su sadržani osnovni podaci o njemu i njegovoj ulozi u Narodnoj skupštini i nakon formiranja poslaničkih grupa počelo se sa razmatranjem predloga zakona.

Sveukupan utisak studenata koji su učestvovali je pozitivan i vrlo su zadovoljni stečenim znanjem i iskustvom. Dok su jedni prevazilazili svoj strah od javnog izlaganja, drugi su vodili debate o amandmanima na predlog zakona.

Izvor fotografije: Vanja Talijan

Tekst priredila: Vanja Talijan


Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu, navođenju izvora preuzimanja i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Vanja Talijan.