MOTIVACIJA ZAPOSLENIH

Svi su motivisani. Svaka osoba ima nešto što smatra pogonom za daljne aktivnosti. Nekada su to ciljevi u životu, nekada je to druga osoba, skori događaj ili sama financijska stabilnost. Motivacija postoji kao jedna kompleksna komponenta bez koje ne bismo mogli da pređemo idući korak. Za poslodavce, motivacija treba da igra veliku ulogu, jer ona predstavlja entuzijazam zaposlenika da odrade svoje zadatke. Mnoga istraživanja predlažu mnogo faktora koji direktno ili indirektno utiču na motivaciju zaposlenih. Međutim, postoje pogoni koji su isto toliko bitni za radno okruženje. Četiri ovakva pogona su: 1. Pogon za sticanje, 2. Pogon za povezivanje, 3. Pogon za razumijevanje, 4. Pogon za odbranu. [Nohria, N. i drugi 2008: 2]

Sticanje kao jedan od pogona motivacije je možda i najučestaliji i najpoznatiji među nama. Ovaj akt se izražava kroz sticanje fizičkih dobara ili onih malo upečatljivijih, kao što su putovanja, iskustva i zabava. Ovaj pogon je bitan, jer ga je teško nadomjestiti. Ljudi su u konstantnoj težnji da ostvare ili steknu više nego li u trenutku poređenja imaju. Ovo poređenje se ne odnosi samo na mene danas i mene sutra, već i na mene danas i mog kolege u bilo koje vrijeme. Za radne kolege, pogon sticanja u motivaciji je bitan jer se radni uvjeti između sebe uvijek dovode u poređenje.

Pogon za povezivanje. U našoj prirodi je da međusobno ostvarujemo i gradimo emotivne veze. U poslovnoj sredini, iste nisu uvijek prisutne. Kada zaposlenici imaju osjećaj da pripadaju organizaciji u kojoj rade i da se mogu ponositi istim, samim tim, osjećaj motivacije raste. U suprotnome gube moral, jer se ne osjećaju kao dio tima i organizacije.

Kada spominjemo razumijevanje kao pogon motivacije, bitno je objasniti da se radi o razumijevanju samog sebe i svrhe našeg doprinosa na radnom mjestu. Ljudima koji traže motivaciju u ovom pogonu je jako bitno da shvate svoj cilj. Da li žele da uče ili da se razvijaju lično i profesionalno je do njihovog shvatanja. Ono što dokazano umanjuje svaku motivaciju i zadovoljstvo na radnom mjestu je upravo monotonija koja se često stvori zbog manjka razumijevanja naše svrhe.

Posljednji pogon motivacije je odbrana. Odbrana nije prisutna samo u situacijama kada je prisutan i napad. U ovom slučaju odbrana se manifestuje kroz stavove koje želimo da očuvamo. Ti stavovi, načela, želje i ciljevi se moraju odbraniti da bi se osjećali sigurno. Ako ne branimo svoje stavove, šta nam preostaje? Svakodnevnica koja se pretvori u monotoniju i u našem slučaju dovodi do situacije u kojoj bilo kakva motivacija ostaje nesikorištena.

Kompleksna priroda zahtijeva da uvijek tražimo nove faktore koji utiču na naše ponašanje u svakom isprepletanom scenariju. Naposljetku, što više faktora nalazimo toliko više rješenja smišljamo. Tako, i za motivaciju na radnom mjestu i pogone iste, imamo rješenja koja mogu da podstaknu ove pogone. Kao već rečeno, postoje sticanje, povezivanje, razumijevanje i odbrana. Respektivno, mogući podsticaj za svaki su nagrađivanje, kultura, dizajniranje poslova i upravljanje performansama i raspoređivanje resursa.  [Nohria, N. i drugi 2008: 4]

Motivisani zaposleni nam trebaju zbog opstanka. Motivisani zaposleni pomažu organizacijama da prežive. Motivisani zaposleni su produktivniji. Da bi bili efikasni, menadžeri moraju razumjeti šta motiviše zaposlene u kontekstu uloga koje obavljaju. Od svih funkcija koje menadžer obavlja, motivisanje zaposlenih je među najkompleksnijim. Ovo se djelimično zasniva na činjenici, da se ono što motiviše zaposlene, stalno mijenja. [Linder, J.R., 1998: 1]


Izvori:

  1. Lindner, J.R., 1998. Understanding employee motivation. Journal of extension, 36(3), pp.1-8.
  2. Nohria, N., Groysberg, B. and Lee, L.E., 2008. Employee motivation. harvard business review, 86(7/8), pp.78-84.
  3. Weingardt, R.G., 2009. Norman Ralph Augustine. Leadership and Management in Engineering, 9(3), pp.149-153.

Autor teksta: Merima Rastoder.


*Napomena: Tekstovi u okviru Projekta Law bloggers / Pravni blogeri, ECC & HR blog, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda,  ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.


Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i  Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Merima Rastoder.


ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.