Education

Mali vodič izraza pri publikovanju stručnih i naučnih radova III deo – Kako se uređuju stručni i naučni časopisi – šta znače UDK, ISSN, ISBN, CIP, SCI, DOI?

Svaki časopis koji se izdaje, bilo da je stručni ili naučni, podrazumeva pripremu članaka, uređivanje časopisa u potpunosti kao i čuvanje dokumentacije koja prati svako izdanje. Imajte na umu da svaki časopis, odnosno zbornik radova, ima svoj način citiranja, dostavljanje radova van forme, tabela koja nisu u pravilnom formatu, fotografija bez propisanog izvora, znatno otežava tehničko uređenje, a time ugrožavate i odbijanje rada za objavu, odsnosno biće Vam isti vraćen da ga uskladite sa smernicama. Stoga vodite računa, pročitajte pažljivo dokumentaciju koju dobijete pre samog slanja članka.

One koje interesuje izdavanje časopisa, na početku ćemo reći da to nije lak zadatak i posao. Postupak poziva, prikupljanja radova, recenzije kao i samo sklapanje izdanja uz svu dokumentaciju može oduzeti puno vremena. Ono što bi svako morao znati, kada se odluči da rad publikuje, jesu neke osnovne stvari oko uređenja svakog časopisa.

Naslov časopisa predstavlja određivanje časopisa, tematiku izdanja ili poseduje podnaslov ako se tematika ne može iz naslova utvrditi. Isto tako, može posedovati i skraćeni naslov i naslov na stranom jeziku, sve se to evidentira prilikom dodele ISSN broja. Kasnije ćemo objasniti šta on znači. Napominejmo da se skraćeni naslov utvrđuje u skladu sa odgovarajućim međunarodnim standardima a to znači da prilikom prevoda naslova na strani jezik mora da se vodi računa da naslov bude istovetan sa naslovom nekog već postojećeg inostranog časopisa u skladu sa međanordnim standardom ISO 4.

Svaki časopis, ima broj godišnjih izdanja, koji se određuje prilikom dodele ISSN broja i CIP katalogiziacije, navodi se u svakom izdanju u impresumu ili na drugom istaknutom mestu. Ukoliko dođe do promene periodike mora se evidentirati obnavljanjem katalogizacije, što znači dodelom novog kataloškog zapisa. Uredništvo časopisa obezbeđuje redovno izdavanje časopisa.

Prilikom prikupljanja radova i uređenja, ono što mi najčešće nalazimo kao problem, jeste sadržaj. Naročito prilozi koji se dostavljaju uz rad. Svi prilozi koji nisu naučnog karaktera, koji se ne smatraju naučnim radova, mogu se navoditi u sadržaju ali trebaju da budu jasno obeleženi prigodnim naslovom. Zapamtite kada šaljete rad, gde priloge trebate obeležiti.

Vraćamo se na izraze za koje često čujete, a evo i pojašnjenja šta u časopisu znače.

CIP  koji se dobija od strane Narodne biblioteke Srbije prilikom uvođenja publikacije u evidenciju, obuhvata osnovne bibliografske podatke o časopisu. Za časopise čiji izdavač ima sedište u AP Vojvodini u Biblioteci Matice srpske. U slučaju promene nekog podatka iz kataloškog zapisa, katalogizaciju treba obnoviti. CIP se ispisuje u svakoj objavljenoj svesci, na istaknut način (u posebnom okviru), obično na poslednjoj stranici.

ISBN predstavlja međunarodni standard za broj knjige, odnosno jedinstveni numerički identifikator knjige,

ISSN predstavlja jedinstveni numerički identifikator časopisa. Ispisuje na istaknutom mestu u svakoj objavljenom časopisu, po mogućstvu u gornjem desnom uglu korica. Časopis koji ima paralelno elektronsko izdanje dobija e-ISSN.

SCI   predstavlja indeks koji određuje broj citiranja nekog naučnog dokumenta,

UDK  broj Narodne biblioteke Srbije koji označava oblast i naučne discipline kojima se publikacija bavi, ispisuje na istaknutom mestu u svakom objaljenom časopisu, najčešće uz ISSN broj.

DOI  predstavlja jedinstveni alfanumerički niz dodeljen pojedinačnom digitalnom objektu  pomoću kojeg se omogućuje povezivanje podataka o radovima i autorima, uspostavlja veza sa internet stranicom na kojoj se originalni rad nalazi.


PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.

AUTOR TEKSTA:

Dušica Birovljević, Master of Laws

Dušica Birovljević, Master of Laws

Founder

About me
Founder of Nomcentar | Ambassador & Juror European Youth Award Austria

BIO

Dušica Birovljević, Master of Laws with practical experience in the areas of labor law, human resources (contracts, advising, staffing, etc.), the public procurement and project management. I gained work experience in the Law Office in Belgrade as well as through the work of the civil society organization. I managed projects funded by state bodies and foreign, they were in the areas of IT and business. I know business organization, monitoring of deadlines, writing project assignments and reports. I own a portfolio of implemented activities. As a worker, I am capable of working under pressure, I am loyal and extremely responsible. As additional skills: copywriting, communication, event organization and PR activities. I was engaged in the organization of conferences, the Proceedings of Expert Works in the form of press preparation and promotional activities. Then, organizing promotional activities for various projects, creating blog posts, promotional texts, and invitations, press reports. In addition to formal education, I am involved in digital technologies, I am volunteering in the ICNM organization in Austria, as Ambassador, judge and academic leader of the European Youth Award project, which supports the use of digital technology for social good. The European Youth Award is being held under the auspices of the Secretary-General of the Council of Europe. As part of my biography, I would also like to present lectures at the University of Novi Sad, at the Institute of Economic Sciences in Belgrade and in cooperation with the Republic Institute for Intellectual Property of RS, in the fields of business administration and project management. In May 2016 I was a guest speaker at the European Parliament, within EYE & YO! Fest, in Strasbourg, where I took part in educational sessions on Innovation or Stagnation. I have published a large number of legal professional articles and books (you can easily check ISBN numbers), and In 2012 I received the “Sakura scholarship” as a researcher.


Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i  Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Dušica Birovljević.


ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.