Education

Mali vodič izraza pri publikovanju stručnih i naučnih radova II deo – Recenzija, Naučni časopis, Zbornik, Impact Factor

Nastavljamo sa objašnjenjem osnovnih pojmova koji su bitni pri objavljivanju stručnih i naučnih radova. U prošlom tekstu, obradili smo Apstrakt, Rezime i Ključne reči. Prijava rada u časopisu uglavnom polazi od prijave Apstrakta, odnosno predloga šta želite da pišete i koju temu obrađujete. Kada isti predlog pošaljete, postoji stručna ocena koja odlučuje da li Vaš predlog može biti prihvaćen i da li je ispunio uslove da biste dostavili i celokupan rad.

Ko odlučuje da li je Apstrakt prihvaćen, potom i celokupan rad? Odgovor je uvek isti – recenzija.  Ista predstavlja kritičku ocenu rada ili knjige napisane u samoj naučnoj publikaciji, gde recenzent ocenjuje vrednost nekog naučnog ili stručnog rada. Recenzori su oni koji su u Uđređivačkom odboru određenog časopisa.

Recenzent treba da bude kompetentan za užu naučnu oblast kojoj pripada određeni rad u časopisu i da je jednakog ili višeg naučnog ili nastavnog zvanja u odnosu na autora rada. Svaki naučni rad ocenjuju barem dva recenzenta, a recenzentima se ne otkriva identitet autora i obratno.

Kako to recenzent ocenjuje rad? Uputstvo recenzentima sadrži detaljne instrukcije o načinu vrednovanja rada. Recenzija mora minimalno sadržati: ocenu originalnosti, odnosno naučnog ili stručnog doprinosa rada, ocenu aktuelnosti rada, ocenu primenjene metodologije, ocenu korišćene literature, saglasnost za objavljivanje rada i predlog za svrstavanje u kategoriju ili tip rada.

Pre nego što objasnimo druge pojmove, važno je napraviti razliku između naućnog časopisa i zbornika.

Naučni časopis kao serijska publikacija iz određene oblasti koja se periodično izdaje u unapred definisanim intervalima i u kojoj se prezentuju najnovija dostignuća iz te oblasti, naučni časopis se svrstava u kategoriju naučnih časopisa ukoliko na godišnjem nivou objavi najmanje 50% naučnih radova, dok časopis koji objavi između 25% naučnih i preko 50% stručnih članaka svrstava se u kategoriju stručnih časopisa.

Zbornik, predstavlja publikaciju u kojoj su sakupljeni samostalni radovi ili prilozi više autora ili saradnika koji su posvećeni određenoj naučnoj temi, oblasti, naučnom skupu gde zbornik obično izlazi redovno i tretira se kao serijska publikacija, ili zbornici kao monografske publikacije, ako su u njemu radovi sa skupa koji se ne održava redovno i u kontinuitetu, ili ukoliko su radovi autora posvećeni određenoj temi ili događju, nezavisno od nekog odrđenog skupa.

Šta je to Impact Facotor? Većina Vas je verovatno čula da je bitno da časopis gde želimo da objavimo rad bodovan. Oni koji su zainteresovani da saznaju šta to znači, doći će i do pojma faktora uticaja. Zapravo,  Impact Factor, koji znači faktor uticaja ili citiranosti, pokazuje koliko je određeni rad, časopis ili autor citiran u datom vremenskom okviru u časopisima, radovima ili literaturi koja se distribuira na određenoj teritoriji.

Pratite nastavak – obrađujemo kako se to uređuju radovi i časopisi.


PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.

AUTOR TEKSTA:

Dušica Birovljević, Master of Laws

Dušica Birovljević, Master of Laws

Founder

About me
Founder of Nomcentar | Ambassador & Juror European Youth Award Austria

BIO

Dušica Birovljević, Master of Laws with practical experience in the areas of labor law, human resources (contracts, advising, staffing, etc.), the public procurement and project management. I gained work experience in the Law Office in Belgrade as well as through the work of the civil society organization. I managed projects funded by state bodies and foreign, they were in the areas of IT and business. I know business organization, monitoring of deadlines, writing project assignments and reports. I own a portfolio of implemented activities. As a worker, I am capable of working under pressure, I am loyal and extremely responsible. As additional skills: copywriting, communication, event organization and PR activities. I was engaged in the organization of conferences, the Proceedings of Expert Works in the form of press preparation and promotional activities. Then, organizing promotional activities for various projects, creating blog posts, promotional texts, and invitations, press reports. In addition to formal education, I am involved in digital technologies, I am volunteering in the ICNM organization in Austria, as Ambassador, judge and academic leader of the European Youth Award project, which supports the use of digital technology for social good. The European Youth Award is being held under the auspices of the Secretary-General of the Council of Europe. As part of my biography, I would also like to present lectures at the University of Novi Sad, at the Institute of Economic Sciences in Belgrade and in cooperation with the Republic Institute for Intellectual Property of RS, in the fields of business administration and project management. In May 2016 I was a guest speaker at the European Parliament, within EYE & YO! Fest, in Strasbourg, where I took part in educational sessions on Innovation or Stagnation. I have published a large number of legal professional articles and books (you can easily check ISBN numbers), and In 2012 I received the “Sakura scholarship” as a researcher.


Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i  Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Dušica Birovljević.


ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.