Mali vodič izraza pri publikovanju stručnih i naučnih radova II deo – Recenzija, Naučni časopis, Zbornik, Impact Factor

Nastavljamo sa objašnjenjem osnovnih pojmova koji su bitni pri objavljivanju stručnih i naučnih radova. U prošlom tekstu, obradili smo Apstrakt, Rezime i Ključne reči. Prijava rada u časopisu uglavnom polazi od prijave Apstrakta, odnosno predloga šta želite da pišete i koju temu obrađujete. Kada isti predlog pošaljete, postoji stručna ocena koja odlučuje da li Vaš predlog može biti prihvaćen i da li je ispunio uslove da biste dostavili i celokupan rad.

Ko odlučuje da li je Apstrakt prihvaćen, potom i celokupan rad? Odgovor je uvek isti – recenzija.  Ista predstavlja kritičku ocenu rada ili knjige napisane u samoj naučnoj publikaciji, gde recenzent ocenjuje vrednost nekog naučnog ili stručnog rada. Recenzori su oni koji su u Uđređivačkom odboru određenog časopisa.

Recenzent treba da bude kompetentan za užu naučnu oblast kojoj pripada određeni rad u časopisu i da je jednakog ili višeg naučnog ili nastavnog zvanja u odnosu na autora rada. Svaki naučni rad ocenjuju barem dva recenzenta, a recenzentima se ne otkriva identitet autora i obratno.

Kako to recenzent ocenjuje rad? Uputstvo recenzentima sadrži detaljne instrukcije o načinu vrednovanja rada. Recenzija mora minimalno sadržati: ocenu originalnosti, odnosno naučnog ili stručnog doprinosa rada, ocenu aktuelnosti rada, ocenu primenjene metodologije, ocenu korišćene literature, saglasnost za objavljivanje rada i predlog za svrstavanje u kategoriju ili tip rada.

Pre nego što objasnimo druge pojmove, važno je napraviti razliku između naućnog časopisa i zbornika.

Naučni časopis kao serijska publikacija iz određene oblasti koja se periodično izdaje u unapred definisanim intervalima i u kojoj se prezentuju najnovija dostignuća iz te oblasti, naučni časopis se svrstava u kategoriju naučnih časopisa ukoliko na godišnjem nivou objavi najmanje 50% naučnih radova, dok časopis koji objavi između 25% naučnih i preko 50% stručnih članaka svrstava se u kategoriju stručnih časopisa.

Zbornik, predstavlja publikaciju u kojoj su sakupljeni samostalni radovi ili prilozi više autora ili saradnika koji su posvećeni određenoj naučnoj temi, oblasti, naučnom skupu gde zbornik obično izlazi redovno i tretira se kao serijska publikacija, ili zbornici kao monografske publikacije, ako su u njemu radovi sa skupa koji se ne održava redovno i u kontinuitetu, ili ukoliko su radovi autora posvećeni određenoj temi ili događju, nezavisno od nekog odrđenog skupa.

Šta je to Impact Facotor? Većina Vas je verovatno čula da je bitno da časopis gde želimo da objavimo rad bodovan. Oni koji su zainteresovani da saznaju šta to znači, doći će i do pojma faktora uticaja. Zapravo,  Impact Factor, koji znači faktor uticaja ili citiranosti, pokazuje koliko je određeni rad, časopis ili autor citiran u datom vremenskom okviru u časopisima, radovima ili literaturi koja se distribuira na određenoj teritoriji.

Pratite nastavak – obrađujemo kako se to uređuju radovi i časopisi.


PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.

AUTOR TEKSTA:

[amo_member id=”5814″ item-width=”250″ align=”left” item-margin=”20″ full-width=”yes” panel=”right”]


Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i  Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Dušica Birovljević.


ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.