Education

Mali vodič izraza pri publikovanju stručnih i naučnih radova II deo – Recenzija, Naučni časopis, Zbornik, Impact Factor

Nastavljamo sa objašnjenjem osnovnih pojmova koji su bitni pri objavljivanju stručnih i naučnih radova. U prošlom tekstu, obradili smo Apstrakt, Rezime i Ključne reči. Prijava rada u časopisu uglavnom polazi od prijave Apstrakta, odnosno predloga šta želite da pišete i koju temu obrađujete. Kada isti predlog pošaljete, postoji stručna ocena koja odlučuje da li Vaš predlog može biti prihvaćen i da li je ispunio uslove da biste dostavili i celokupan rad.

Ko odlučuje da li je Apstrakt prihvaćen, potom i celokupan rad? Odgovor je uvek isti – recenzija.  Ista predstavlja kritičku ocenu rada ili knjige napisane u samoj naučnoj publikaciji, gde recenzent ocenjuje vrednost nekog naučnog ili stručnog rada. Recenzori su oni koji su u Uđređivačkom odboru određenog časopisa.

Recenzent treba da bude kompetentan za užu naučnu oblast kojoj pripada određeni rad u časopisu i da je jednakog ili višeg naučnog ili nastavnog zvanja u odnosu na autora rada. Svaki naučni rad ocenjuju barem dva recenzenta, a recenzentima se ne otkriva identitet autora i obratno.

Kako to recenzent ocenjuje rad? Uputstvo recenzentima sadrži detaljne instrukcije o načinu vrednovanja rada. Recenzija mora minimalno sadržati: ocenu originalnosti, odnosno naučnog ili stručnog doprinosa rada, ocenu aktuelnosti rada, ocenu primenjene metodologije, ocenu korišćene literature, saglasnost za objavljivanje rada i predlog za svrstavanje u kategoriju ili tip rada.

Pre nego što objasnimo druge pojmove, važno je napraviti razliku između naućnog časopisa i zbornika.

Naučni časopis kao serijska publikacija iz određene oblasti koja se periodično izdaje u unapred definisanim intervalima i u kojoj se prezentuju najnovija dostignuća iz te oblasti, naučni časopis se svrstava u kategoriju naučnih časopisa ukoliko na godišnjem nivou objavi najmanje 50% naučnih radova, dok časopis koji objavi između 25% naučnih i preko 50% stručnih članaka svrstava se u kategoriju stručnih časopisa.

Zbornik, predstavlja publikaciju u kojoj su sakupljeni samostalni radovi ili prilozi više autora ili saradnika koji su posvećeni određenoj naučnoj temi, oblasti, naučnom skupu gde zbornik obično izlazi redovno i tretira se kao serijska publikacija, ili zbornici kao monografske publikacije, ako su u njemu radovi sa skupa koji se ne održava redovno i u kontinuitetu, ili ukoliko su radovi autora posvećeni određenoj temi ili događju, nezavisno od nekog odrđenog skupa.

Šta je to Impact Facotor? Većina Vas je verovatno čula da je bitno da časopis gde želimo da objavimo rad bodovan. Oni koji su zainteresovani da saznaju šta to znači, doći će i do pojma faktora uticaja. Zapravo,  Impact Factor, koji znači faktor uticaja ili citiranosti, pokazuje koliko je određeni rad, časopis ili autor citiran u datom vremenskom okviru u časopisima, radovima ili literaturi koja se distribuira na određenoj teritoriji.

Pratite nastavak – obrađujemo kako se to uređuju radovi i časopisi.


PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.

AUTOR TEKSTA:

Dušica Birovljević, Master of Laws

Dušica Birovljević, Master of Laws

Founder
About me
Founder of Nomcentar | Ambassador & Juror European Youth Award Austria
BIO

Dušica Birovljević is a Master of Laws with practical experience in the areas of labor law, human resources (contracts, advising, staffing, etc.), public procurement and project management. She gained work experience in the Law Office in Belgrade as well as through working in civil society organizations and foreign and domestic companies. She has managed projects in the areas of IT and business. Two examples among many are the first mobile app in the area of traffic safety for the City Government of Belgrade, Department for traffic and the Legal Lifestyle Magazine, an Innovation platform for social services.

In addition to formal education, she is involved in digital technologies as Ambassador and judge of the European Youth Award. She has held lectures at the University of Novi Sad, at the Institute of Economic Sciences in Belgrade and in co-operation with the Republic Institute for Intellectual Property of RS, in the fields of business administration and project management. In May 2016 she was a guest speaker at the European Parliament, within EYE & YO! Fest, in Strasbourg, where she took part in educational sessions on Innovation or Stagnation.

She has published a large number of legal professional articles and books (you can easily check ISBN numbers). She was a Researcher and assisting a key expert for legal and institutional issues in the project related to the water management of the Drina River – “Support to Water Resources Management in the Drina River Basin”. In August 2014 by the decision of the Serbian Government published in the Official Gazette 81/2014 she was chosen as an expert member of the Working group for developing a National strategy for youth between 2015 and 2025, and an action plan for its conducting and In 2012 she received the “Sakura scholarship” as a researcher.


Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i  Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Dušica Birovljević.


ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.