Education

Mali vodič izraza pri publikovanju stručnih i naučnih radova I deo – Apstrakt, Rezime, Ključne reći

Da li ste se pitali, šta znači Apstrakt, Rezime, šta je to CIP broj, i šta određene skraćenice znače?

Pokušaćemo da Vam kroz seriju članaka pomognemo u razumevanju, naročito što naše udruženje Nomotehnički Centar, pomaže mladima kroz objavu radova u Zborniku, stoga želimo da sve uputimo u osnove za dalje učenje metodologije istraživanja, kao i objave stručnih i naučnih radova. Idemo redom.

  • Apstrakt,[1] je kratak informativan prikaz sadržaja rada koji omogućava da se brzo i tačno oceni njegova relevantnost jer sadrži termine koji se mogu koristi za indeksiranje i pretragu članaka. Može u sebi da sadrži standardne i istaknute nazive pojedinih odeljaka.
  • Rezime, se pojavljuje u situaciji kada je rad napisan na maternjem jeziku, kada se sažetak na stranom jeziku daje u proširenom obliku. Mora biti u strukturisanom obliku, (dužina može biti do 1/10 dužine članka). Rezime se daje na kraju rada, nakon odeljka koji se odnosi na literaturu.
  • Ključne reči[2] su termini ili fraze koje se daju neposredno nakon sažetaka, odnosno rezimea, pisane na svim jezicima na kojima postoje sažeci i koje najbolje opisuju sadržaj članka za potrebe indeksiranja i pretraživanja. Uglavnom se dodeljuju vezano za na neki međunarodni izvor, koji je najšire prihvaćen unutar date naučne oblasti.

Kod pisanja stručnih i naučnih radova, bitno je opredeliti se za oblast istraživanja. Kada pronađete časopis / Zbornik gde biste rad publikovali, svaki Zbornik ima način uređenja i citiranja, ali je osnova uvek i svuda ista. Stoga, vodite računa kod Apstrakta i ključnih reči, mnogi Zbornici na osnovu toga prihvataju određene radove za objavu. Savet profesora, naših saradnika, uvek glasi – ponekad se najbolji Apstrakt piše na kraju, kada sve završite, možda najbolje možete prikazati ukratko o čemu se u radu zapravo radi.

U narednim nastavcima prikazaćemo dalje korake, pratite nas i srećno u pisanju i istraživanju!


[1]Sažetak članka. Obično ima od 100 do 250 reči i stoji između zaglavlja, koje čini naslov, imena autora i ključnih reči, pre teksta članka koji odmah zatim sledi. Osim na maternjem jeziku mora biti napisan i na engleskom jeziku. Samo izuzetno, umesto na engleskom, može biti napisan na nekom drugom jeziku raširene upotrebe u datoj naučnoj disciplini. Mora se obezbediti kvalifikovana lektura, odnosno gramatička i pravopisna ispravnost.

[2]Maksimalno ih može biti do deset.

PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.


AUTOR TEKSTA:

Dušica Birovljević, Master of Laws

Dušica Birovljević, Master of Laws

Founder
About me
Founder of Nomcentar | Ambassador & Juror European Youth Award Austria
BIO

Dušica Birovljević is a Master of Laws with practical experience in the areas of labor law, human resources (contracts, advising, staffing, etc.), public procurement and project management. She gained work experience in the Law Office in Belgrade as well as through working in civil society organizations and foreign and domestic companies. She has managed projects in the areas of IT and business. Two examples among many are the first mobile app in the area of traffic safety for the City Government of Belgrade, Department for traffic and the Legal Lifestyle Magazine, an Innovation platform for social services.

In addition to formal education, she is involved in digital technologies as Ambassador and judge of the European Youth Award. She has held lectures at the University of Novi Sad, at the Institute of Economic Sciences in Belgrade and in co-operation with the Republic Institute for Intellectual Property of RS, in the fields of business administration and project management. In May 2016 she was a guest speaker at the European Parliament, within EYE & YO! Fest, in Strasbourg, where she took part in educational sessions on Innovation or Stagnation.

She has published a large number of legal professional articles and books (you can easily check ISBN numbers). She was a Researcher and assisting a key expert for legal and institutional issues in the project related to the water management of the Drina River – “Support to Water Resources Management in the Drina River Basin”. In August 2014 by the decision of the Serbian Government published in the Official Gazette 81/2014 she was chosen as an expert member of the Working group for developing a National strategy for youth between 2015 and 2025, and an action plan for its conducting and In 2012 she received the “Sakura scholarship” as a researcher.


Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i  Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Dušica Birovljević.


ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.