Potreba za osnivanjem kluba ogleda se u implementaciji odredaba Zakona o vodama ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 i 95/2018 - dr. zakon) na pravno neuređeno i neusklađeno zatečeno stanje koje se odnosi na oblasti sporta, rekreacije i turizama na vodi. Članovi Kluba Nomcenter Ušće - Vodno pravni svet pokrenuli su široku zakonsko-pravnu akciju u zaštiti svojih osnovnih građanskih prava koja su napadnuta kršenjem osnovnih odredaba Ustava Republike Srbije donošenjem jednostranih Zakona i podzakonskih akata.

Pristupnica i sve informacije: office [at] nomcentar.com