Pravni blog

KAZNA DOŽIVOTNOG ZATVORA U REPUBLICI SRBIJI I OSTALI DELOVI ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVICNOG ZAKONA REPUBLIKE SRBIJE

Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srbije  kojim se uvodi doživotna kazna zatvora za najteža krivična dela.

Pre nego što pređemo na pomenute izmene i dopune, napravićemo mali osvrt na kazne koje su se za najteža krivična dela primenjivale u Srbiji kroz istoriju.  Put je izgledao ovako :

od nastanka moderne države, dakle od 1804. godine,  pa sve do 2006. godine u Srbiji za najteža krivična dela izricala se smrtna kazna.  Poslednja smrtna kazna izvršena je 1992. godine.

Ustav Republike Srbije iz 2006 godine[1] kao i pojedine međunarodne konvencije kojima je Repubilka Srbija obavezana stvorile su takav ambijent da je ukidanje smrtne kazne bilo neminovno i nužno. Pod okriljem čl. 24 Ustava Republike Srbije koji glasi : ,, Ljudski život je neprikosnoven. U Republici Srbiji nema smrtne kazne’’  smrtna kazna se transformiše u kaznu zatvora u trajanju od 30 – 40 godina za najteža krivična dela.

Ovaj propis primenjivao se kao takav i o njegovoj izmeni nije se polemisalo sve do narodne inicijative za uvođenje kazne doživotnog zatvora za ubice dece i trudnih žena koji je tokom 2017. godine  potpisalo oko 160.000 građana. Potpisi su Narodnoj skupštini Republike Srbije predati u novembru 2017. godine. Temelj ove inicijtive je fondacija ,, Tijana Jurić’’. Osnovni cilj i misija pomenute fondacije jeste poboljšanje bezbednosti dece uvođenjem doživotne kazne zatvorom za počinioce teških krivičnih dela koja su za posledicu imala smrt deteta, maloletnika ili trudne žene.

Međutim, kako nije bilo razloga da dosadašnja kazna za najteža krivična dela i kazna doživotnog zatvora postoje istovremeno, nadležni su doneli odluku da se kazna zatvora u trajanju od 30 do 40 godina, zameni kaznom doživotnog zatvora. Pa je tako Ministarstvo prosvete Republike Srbije već u Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika navelo da je cilj pomenutih izmena i dopuna revidiranje sankcije za najteža krivična dela.

Šta se menja ?

ukida se kazna zatvora od 30 do 40 godina i umesto nje uvodi se kazna doživotnog zatvora za najteža krivična dela. Najteža krivična dela grupisana su na dva načina :

1. grupa : silovanje i ubistvo dece – maloletnika, trudnica i nemoćnih lica;

2. grupa : udruživanje radi vršenja krivičnih dela, genocid, zločin protiv čovečnosti, terorizam, ubistva predstavnika najviših državnih organa, teška dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti  Republike Srbije i druga.

● uvodi se uslovni otpust kao institut Krivičnog zakona i to na sledeći način :

Za krivična dela iz 2. grupe (udruživanje radi vršenja krivičnih dela, genocid, zločin protiv čovečnosti, terorizam, ubistva predstavnika najviših državnih organa, teška dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti  Republike Srbije i druga. )  moguć je uslovni otpust i to nakon što osuđeni na doživotnu kaznu  izdrži 27. godina zatvora.

Za krivična dela iz 1. grupe (silovanje i ubistvo dece – maloletnika, trudnica i nemoćnih lica ) nije moguć uslovni otpust.

pooštravaju se kazne za povratnike učinilaca krivičnih dela, za zlostavljanje i mučenje, nasilje u porodici, poresku utaju, ubijanje i zlostavljanje životinja, nasilničko ponašanje na sportskim priredbama-

● na inicijativu Advokatske komore Srbije uvodi se novo krivično delo napad na advokate, koje ćemo obraditi u narednom tekstu. 
 


Izvori :

https://sr.wikipedia.org/wiki/Smrtna_kazna_u_Srbiji
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/3529097/usvojen-tijanin-zakon-dozivotna-robija-za-silovatelje-i-ubice-dece.html
https://tijana.rs/fondacija/
https://www.mpravde.gov.rs/vest/23831/objavljen-nacrt-izmena-i-dopuna-krivicnog-zakonika.php
Krivični Zakon Republike Srbije (” Sl. glasnik RS “, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016)
Ustav Republike Srbije (” Sl. glasnik RS “, br. 98/2006)
[1] Ustav Republike Srbije (” Sl. glasnik RS “, br. 98/2006)


Autor:

Tamara Spasić

Tamara Spasić

Mentor / Law blogger
BIO
Tamara Spasić, rođena je 1996 godine, u Nišu. Završila je srednju Pravno – poslovnu školu u Nišu, smer – Pravni tehničar. Nakon završetka srednje škole upisala je Pravni fakultet u Nišu.
Svoj talenat za izražavanje kroz pisanu reč iskazivala je još u osnovnoj školi. Na osnovu talenta i interesovanja uključena je u rad školske redakcije u okviru koje je pisala članke za školski list ,,Pečat“.
U srednjoj školi učestvovala je na školskom takmičenju u besedništvu. Govorila je na zadatu temu ,,Demokratija ne žuri ali ona sigurno stiže do cilja“. Takođe, besdila je i 24.04.2015. godine na otvorenom danu Prekršajnog suda u Nišu koji je organizovan povodom Evropskog dana civilne pravde. Aktivan rad na govorničkim veštinama nastavio se i na fakultetu. U januaru mesecu 2016. godine pohađala je seminar iz Retorike nakon čega je učestvovala na tekmičenju u besedništvu koje je održano 30.03.2016. godine na Pravnom fakultetu u Nišu. Govorila je na zadatu temu ,,Grešiti je ljudski ali istrajavali u tome zaista je đavolski“. Osvojila je drugo mesto.
Bavi se i debatovanjem. Od oktobra meseca 2016. član je Debatnog kluba Pravnog fakulteta u Nišu koji se zove ,,Iustita“. U novembru mesecu 2016. godine učestvovala je u  javnoj debati  koja je održana u okviru škole ,,Civil Rights Defenders” na temu ,,Treba/Ne treba zakonom dopustiti abortus’’. Bila je član negacionog tima koji je, inače, odneo pobedu. Na osnovu svog angažovanja, ubrzo nakon javne debate, imenovana je u PR – a Debatnog kluba ,,Iustita“.
Kako je osoba raznovrsih interesovanja, pohadjala je veliki broj tribina i seminara. Posebno izdvaja seminar ,,Build Yourself” koji je realizovan u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije.
Ljubitelj je knjiga, putovanja, kafe i ljudi sa pozivnom energijom.
Quote
,,Život je kao vožnja biciklom. Treba neprestano ići napred, bez zaustavljanja,da se ne izgubi ravnoteža”.
BLOG
Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srbije, osim svega pomenutog u članku ,,Kazna doživotnog zatvora u Republici Srbiji ...
Read More
Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srbije  kojim se uvodi doživotna kazna ...
Read More
U ovom članku povući ćemo paralelu između Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju[1] i izmenama koje je isti doživeo ...
Read More
Na našem blogu već ste imali priliku da čitate članke na temu stambenih kredita u Bosni i Hercegovini i Crnoj ...
Read More
Na samom kraju članka Vodič za studente – Upis na fakultet i definisanje osnovnih pojmova [1] navedeno je da akademska ...
Read More
Po završetku srednje škole ( gimnazije, srednje stručne šklole .. ) učenici, svojom slobodnom voljom, odlučuju da li žele da ...
Read More
Kako je leto još uvek u toku a sezona putovanja u punom jeku, pitanja koja svakodnevno čujemo u svojoj okolini ...
Read More
U članku ,,I DEO – Neformalno obrazovanje van granica Republike Srbije’’[1]  bilo je reči, pre svega, o obrazovanju i o ...
Read More
Prethodna dva članka na ovu temu, pretežno su govorila o diskriminaciji i društvenoj nevidljivosti osoba sa invaliditetom. U kom pravcu ...
Read More
Neformalno obrazovanje van granica Republike Srbije Letnje škole, letnje razmene, Work and Travel program Obrazovanje ( lat. educatus, educate, educere – ...
Read MorePRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.


*Napomena: Tekstovi u okviru projekta, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse.

Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar i autora: Tamara Spasić.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.