I DEO Neformalno obrazovanje

Neformalno obrazovanje van granica Republike Srbije

Letnje škole, letnje razmene, Work and Travel program

Obrazovanje ( lat. educatus, educate, educere – izneti ; ducere – voditi ; edukacija ) je proces promene ličnosti u željenom pravcu usvajanjem različitih sadržaja u zavisnosti od uzrasta i potreba jedinke.[1] Konkretno, u Republici Srbiji obrazovanje se odvija pod nadzorom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i deli se na  : predškolsko ( vrtić ), osnovno ( osnovna škola ) i visoko obrazovanje ( fakulteti univerziteta i akademija umetnosti ).[2]

21. vek, je vek sveopštih i brzih promena u društvu do kojih je došlo usled razvoja informacione i komunikacione tehnologije. Da bismo bili u koraku s vremenom, neophodno je da konstantno unapređujemo svoje znanje i svoje veštine, da pratimo promene kako bismo ih spremno dočekali. Dakle, moramo učiti tokom čitavog života. Zbog toga, 21 vek razlikuje tri forme obrazovanja :

1. Formalno obrazovanje,
2. Neformalno obrazovanje,
3. Informalno obrazovanje.

1. Formalno obrazovanje  – podrazumeva znanje stečeno unutar formalnog sistema ( u predškolskim, osnovnoškolskim, srednjoškolskim ustanovama i ustanovama višeg i visokog obrazovanja ). Po završetku školovanja u navedenim ustanovama izdaju se svedočanstva i diplome kao dokaz o pohađanju iste.

2. Neformalno obrazovanje – se definiše kao želja pojedinca da ovlada novim znanjima i veštinama shodno ličnim interesovanjima i potrebama. Ova znanja stiču se mimo formalnog sistema. Razlika koju uviđamo jeste ta da se unutar formalnog sistema akcenat stavlja na teoriju, dok su, s druge strane, temelj neformalnog obrazovanja praktična – primenljiva,  poslovna znanja i specifične veštine.

3. Informalno obrazovanje – predstavlja učenje kroz život ( svakodnevno ). To nije svesno ( namerno ) učenje pa često prolazi neprimećeno tj. ljudi ne doživljavaju sticanje znanja i veština na ovaj način kao jedan od tipova obrazovanja.

Neformalno obrazovanje sve više izlazi iz senke, što je u skladu sa gore navedenom tezom : ,, Moramo učiti tokom čitavog života ‘’. Ovaj podatak je sasvim razumljiv i očekivan, jer usavršavanje koje nam je neophodno kroz čitav život nam upravo neformalno obrazovanje može omogućiti. Iz godine u godinu sve je veći broj  edukacija kroz :

● kurseve – obuke,
● međunarodne škole – akademije,
● seminare,
● letnje škole, razmene,
● Work and Travel programe.

U nastavku teksta, kroz dve kategorije, napraviću kratak pregled navednih vidova neformalnog obrazovanja u Republici Srbiji.

Prva kategorija obuhvata edukacije koje su dostupne unutar granica naše zemlje ( kurs – obuka, međunarodne škole – akademije, seminari ).

KURS – OBUKA

Kurs – obuka,  predstavlja, pre svega, sticanje teorijskog znanja, a uz to i stručno – praktično osposobljavanje za samostalno obavljanje konkretne delatnosti. Obuhvata niz predavanja ( časova ) iz  izabrane oblasti, koja traju izvesno vreme ( najčeće par meseci ). Pored kurseva stranih jezika, u Republici Srbiji traženi su i kursevi sa obukom iz oblasti :

● nege i lepote ( kurs za ženskog/muškog frizera, kurs za manikir, kurs za pedikir, kurs za šminkera ..),
● ugostiteljstva ( kurs za kuvara, konobara, barmena .. ) ,
● kursevi računara ( Microsoft poslovni Office paket, Web programiranje, grafički dizajn .. ) ,
● administrativni kursevi ( međunarodno poslovanje, knjigovodstvo, računovodstvo, poslovni sekretar – asistent, daktilografija / slepo kucanje .. ) ,

Interesovanje za ovaj vid učenja vlada u populaciji od 25 do 55 godina. Ne postoji ograničenje po osnovu pola, godina, nacionalne pripadnosti, zaposlenosti – nezaposlenosti .. Finansiranje se vrši  iz sopstvenog budžeta, dok, u slučaju da je polaznik u radnom odnosu, postoji mogućnost da troškove snosi poslodavac. Treba navesti da danas besplatne – online kurseve nudi veliki broj prestižnih univerziteta. Najveće i najposećenije platforme za online kurseve su Coursera, Edx, Udacity.[3] Za detaljnije informacije predlažemo da posetite :
http://www.akademijaoxford.com/)[4]
https://www.kursevi.com/[5]

MEĐUNARODNE ŠKOLE – AKADEMIJE

Sve je veći broj međunarodnih škola ( akademija ), specijalizovanih za edukaciju i savladavanje veština iz oblasti IT – a ( IT poslovanje, 3D dizajin i CAD, razvoj mobilnih aplikacija, dizajin i multimedija, programiranje .. )  i Bussines – a ( finansijski menadžment, preduzetništvo, marketing i marketing menadžment, odnosi s javnošću, menadžment prometa nepokretnosti .. ) , koje najčešće rade po zvaničniom ovlašćenju Cambridge odeljenja za međunarodne ispite. Okruženje ovakvih međunarodnih škola sastoji se od sala i učionica, opremljenih laboratorija sa računarima, digitalnih servisa, aktivnih Distance Learning platformi za one polaznike koji uče na daljinu, administrativnih kancelarija, biblioteka i spoljašnjih prostora. Bez obzira da li se polaznici školuju tradicionalno, u učionici, ili uče na daljinu naglasak se stavlja na savladavanje praktičnih poslovnih veština. Školovanje najčešće traje dva semestra, a školarinu plaća polaznik. Za detaljnije informacije predlažemo da posetite :
https://www.biznis-akademija.com/[6]
https://www.it-akademija.com/[7]

SEMINAR

Seminar je oblik praktične nastave koji dovodi do učvršćenja i produbljenja stečenih znanja. Sa socijalnog aspekta tokom seminara se uspostavlja kontakt između predavača i polaznika i utiče se na razvijanje intelektualnih veština višeg stupnja ( zaključivanje, formiranje stavova ). Važno je negovati ovakve pristupe učenja jer podstiču sposobnost aktivnog slušanja, analize i sinteze, komuniciranja, argumentovanja i rasuđivanja. Za detaljnije informacije predlažemo da posetite :
http://www.studentskizivot.com/seminari-za-studente/[8]

Druga kategorija obuhvata edukacije u vidu letnjih školi, razmena, Work and Travel programa. Navedene edukacije obavljaju se van granica naše zemlje, pa ćemo im u skladu sa tim posvetiti posebnu pažnju.

LETNJE ŠKOLE

Kada govorimo o letnjim školama, one pružaju mogućnost srednjoškolcima da se školuju u inostranstvu. U školama u inostranstvu, strani učenici redovno plaćaju školarinu i samim tim imaju ista i redovna prava kao i svi drugi učenici. U državnim školama program školovanja je u većini slučajeva limitiran na maksimalno jednu, od bilo koje četiri, srednjoškolske godine. Postoji mogućnost upisa samo jednog polugodišta. Učenicima su na raspolaganju, pored nastavnih, i mnoge vannastavne aktivnosti poput bavljenja sportom, dramskih sekcija, bavljenja muzikom i umetnošću. Razlika između državnih i  privatnih škola jeste ta da su državne škole namenjene đacima koji pre svega žele da steknu novo iskustvo, dok su private škole namenjene za one koji žele diplomu strane srednje škole i koji su spremni da pohađaju program duže od godinu dana. Diplome ovih ustanova su od velikog značaja za sve one koji planiraju da nastave svoje školovanje u izabranoj zemlji, otvara im mogućnost za upis na prestižne strane fakultete, a korisne su i onima koji još uvek nisu odlučili šta žele pa im ostavlja širu mogućnost izbora.

U Republici Srbiji postoje agencije čija je osnovna delatnost edukativni turizam. Ove agencije omogućavaju  odlazak i školovanje u zemljama širom sveta ( Švajcarska, Nemačka, Francuska, Velika Britanija, Španija, Kanada, SAD .. ) Sve škole u koje odlaze polaznici  su visoko akreditovane nacionalnim akreditacijama i akreditacijama prestižnih strukovnih udruženja. To znači da su škole proverene, kako njihovi nastavni programi i predavači, tako i kapaciteti i aktivnosti koje organizuju u cilju efikasnog podučavanja. Za detaljnije informacije predlažemo da posetite :
http://www.egida.rs/ [9]

RAZMENE

Program internacionalnih razmena pruža maturantima i studentima mogućnost da kroz međunarodnu interakciju prošire svoja znanja, razviju svoje veštine i sposobnosti, unaprede poznavanje engleskog jezika i steknu nova poznanstva. Putujući, iz prve ruke možemo steći iskustva o pripadnicima druge nacionalnosti, o njihovoj kulturi, a uz to širimo i elemenate svoje kulture čime doprinosimo uzajamno korisnoj razmeni. Za detaljnije informacije predlažemo da posetite :
http://www.yfu.rs/onama.html [10]
http://www.ise.rs/#ise [11]

                         ISKUSTVO :

,,U period kada sam bila maturant, srednja škola koju sam pohađala organizovala je razmenu učenika. Zainteresovani učenici, među kojima sam bila i ja, zajedno sa profesorima krenuli su na put za Dansku. U Danskoj smo proveli nedelju dana. Ja sam bila smeštena u četvoročlanoj porodici u Alerodu, malom mestu u blizini Kopenhagena.Moj domaćin je bio godinu dana mlađi od mene i zvao se Sebastijan.Komunicirali smo na engleskom jeziku. Sebastijan je bio u svakodnevnom kontaktu sa svojim profesorom i imao je obezbeđen novac za mene.Ostali učenici i profesori iz moje škole bili su smešteni u okolnim mestima ali smo se viđali svakodnevno. Svi učenici imali su priliku da posete privatnu školu ( u Hilerodu ), koju su pohađali naši domaćini.U školi smo imali priliku da slušamo predavanje o istoriji Danske i da učestvujemo u radionicama o diskriminaciji i toleranciji. Mogu da primetim da je velika razlika između njihove i škole koju sam ja pohađala. Naime, njihovo škola, doduše privatna,izgleda kao igraonica ( sa salom za tv, muzičkom sobom i jednom klasičnom učionicom ) a školovanje im se svodi na kreativnost.Tokom tih nedelju dana obišli smo Kopenhagen,Hilerod i Helsingor, videli nekoliko muzeja i na naše veliko zadovoljstvo posetili Švedsku u kojoj smo obišli Malme, Helsingborg i Lund.Ja iz Danske nosim predivna iskustva, upoznala sam njihov način života, probala njihovu hranu,stekla nova poznanstva, upoređivala njihovo i naše školovanje .. Naredne godine, drugoj grupi učenika iz Danske,moja škola bila je domaćin povodom razmene učenika.
Jelena Dragojlov, student

WORK AND TRAVEL

“Summer Work and Travel USA” program je program kulturne razmene namenjen isključivo studentima. Program je odobren i podržan od strane američke vlade i omogućava studentima da tokom letnjeg raspusta rade u SAD-u u periodu do 4 meseca i da nakon toga, ukoliko žele, peti mesec iskoriste za putovanja. Ovo je izuzetna prilika za sve zainteresovane studente da provedu nezaboravno leto u SAD-u. Summer Work and Travel Program je kompleksan program stoga je bitno da imate sigurnost kao i organizovane sve segmente programa. [12]

Edukacije koje se obavljaju van granica naše zemlje, neophodno je sagledati sa pravnog aspekta. Stoga, nastavak sledi u delu II. Pratite nas!Izvori :
http://www.zelimdabudem.com/tipovi-obrazovanja/
http://www.capital.ba/koji-su-kursevi-u-srbiji-najtrazeniji/
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/16/kultura/1737613/besplatni-kursevi-svetskih-univerziteta.html
http://www.akademijaoxford.com/
https://www.kursevi.com/
https://www.biznis-akademija.com/
https://www.it-akademija.com/
http://www.studentskizivot.com/seminari-za-studente/
http://www.egida.rs/
http://www.yfu.rs/onama.html
http://www.ise.rs/#ise
http://www.posloviamerika.com/work-and-travel/
http://www.nadlanu.com/pocetna/vodic/puls-grada.a-137477.138.html
https://serbian.serbia.usembassy.gov/letnji-program-razmene-studenata.html


[1]https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5
[2]https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
[3]http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/16/kultura/1737613/besplatni-kursevi-svetskih-univerziteta.html
[4] http://www.akademijaoxford.com/
[5] https://www.kursevi.com/
[6] https://www.biznis-akademija.com/
[7] https://www.it-akademija.com/
[8] http://www.studentskizivot.com/seminari-za-studente/
[9] http://www.egida.rs/
[10] http://www.yfu.rs/onama.html
[11] http://www.ise.rs/#ise
[12] http://www.posloviamerika.com/work-and-travel/


Autor teksta: Tamara Spasić


*Napomena: Tekstovi u okviru Projekta Law bloggers / Pravni blogeri priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda,  ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.


Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i  Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Tamara Spasić.


ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.