...za nas 2018. godina je godina edukacije!

PRETHODNE RADIONICE

PREDUZETNIŠTVO

Poslovna korespondencija i preduzetništvo, namenjena mladima kao osnovna obuka u početku poslovanja.

LJUDSKI RESURSI U PRAKSI - KAKO ODABRATI PRAVI TIM

HR kroz socijalnu inovaciju, novi alati za novi pravi tim.

PROJEKTNI MENADŽMENT

Pisanje predloga projekata od ideje do završnog izveštaja.

ZAŠTO PLAGIJAT KAD MOŽE ORIGINAL - BUDI ORIGINAL

Organizacija Nomotehnički Centar Beograd,  došao je na ideju 2013.godine da pokrene Edukativnu radionicu za pisanje naučnih radova ,,Zašto plagijat kad može orignial“ i parolom ’’Be orignial!’’ u želji da mladima pomogne u unapređenju veštinea pisanja radova, usput ukazujući na pojavu koja postoji u sve većem broju, a odnosi se na pisanje radova za druge, zato smo mlade uputili šta je plagijat i šta indolentnost po tom pitanju donosi u skladu sa Zakonskom regulativom.

FOTOGRAFIJE EDUKATIVNE RADIONICE MOŽETE POGLEDATI OVDE.

RADIONICA JE ZAŠTIĆENA AUTORSKIH PRAVIMA, SVAKO KOPIRANJE IDEJE I PREDTAVLJANJE KAO SVOJE PREDSTAVLJA KRIVIČNO DELO SHODNO ZAKONSKOJ REGULATIVI.

Edukativna radionica je mladima na praktičan način pružila informacije šta je naučni rad, kako od ideje do zaključka rada, kako osvežiti stare teme i prilagoditi ih aktuelnim, šta su autorska prava, kako se štite kao i primenu event marketinga u prezentovanju radova, s obzirom da su Vaši radovi Vaša najbolja vizit karta.

Na kraju Edukativne radionice uvidevši interakciju između učesnika i predavača, mladi su dobili priliku da sami na osnovu onoga što su slušali osmisle teme za izradu eseja, i iste nam dostave radi objave u Zborniku Radionice, koji je zvanično registrovan . 

Predavači naše Radionice biii su:

prof.dr Siniša Zarić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Jelena Radojević, dipl.pravnik, Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije

Danijela Zlatić – Šutić, Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije

Predrag Savić, advokat, Kuća Pravde Strazbur i Pravedna Srbija

dr Zoran Birovljević dipl.pravnik, autor više od stotitnu pravnih knjiga

Emilija Panić, Kancelarija za mlade Opštine Savski Venac

MSc Slobodan Petrović, istraživač.

MSc Dušica Birovljević, osnivač i predsednik Nomotehničkog Centra Beograd.

Intervju: ovde.

BUDI ADMINISTRATIVNO PISMEN!

Edukativne radionice održane na Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu, na poziv Studentske asocijacije Filozofksog fakulteta, kao i u Beogradu, Kancelarija za mlade opštine Savski venac. Radionice su bile održane tokom 2014 i 2015. godine.

Novi HORIZONT životne sredine #etika #religija #socijalnaInovacija #Europa2020 #Horizon2020

Na poziv Studentske asocijacije Filozofksog fakulteta, kao i u Beogradu, projekat finansiran od AP Vojvodine.

Kreiranje projekata i menadžment poslovanja „Plan B“

Edukativna radionica održana 2015.godine u Novom Sadu na poziv Studentske asocijacije Filozofskog fakulteta za studente pretežno završnih godina i master studija.

FOTOGRAFIJE POGLEDAJTE OVDE.

Naučni rad u funkciji kreiranja novih radnih mesta

Nomotehnički Centar Beograd, juče, 14.jula, učestvovao je na Letnjoj školi ekonomije, pri Institutu ekonomskih nauka, sa predavanjem Budi original, Naučni rad u funkciji kreiranja novih radnih mesta.

Marketing i mediji

Na jednom mestu, novi alati za novo marketinško doba.