Vesti

EDUKATIVNA RADIONICA: POVEĆAJ ŠANSE, SAVLADAJ TEHNIKE, BUDI EKSPRET PRODAJE

Mi smo udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, registrovani za oblast prava i nomotehničke delatnosti, edukacije i izdavaštva. Kako smo uvideli da tržište rada diktira bolje poznavanje veština i tehnika koje mogu poslužiti u svrhu postizanja većeg kapaciteta poslovanja, odlučili smo da pokrenemo edukaciju iz oblasti unapređenja prodaje, jer ista ima veze sa svim oblastima poslovanja. Bilo da se neko bavi pisanjem i objavljivanjem knjiga, mora svoj proizvod plasirati, ili se bavi mobilnim aplikacijama, svoj proizvod takođe mora predstaviti. Stoga, dva predavača predstaviće na lak i jednostavan način kako da svoje veštine unapredite i učvrstite svoju funkciju na tržištu rada.

PRIJAVA JE OTVORENA DO 27. marta, dok se radionica održava 31.marta od 11 – 13 časova u ul. Koče Popovića br.4, u Beogradu. 

ŠTA UČESNICI DOBIJAJU?

– Nakon uspešno završene edukacije, polaznici dobijaju sertifikat / potvrdu o prisustvu.
– Tokom predavanja obezbeđeno osveženje (voda, kafa, čaj, mafini i vafli).
– Svi polaznici imaju mogućnost učešća u drugim aktivnostima udruženja.
– Promo materjal.

PLAN RADIONICE:

I UVOD U PRODAJU (osnovni principi i načela prodaje, karakteristike dobrog prodavca, motivacija trgovaca).
II FAZE PRODAJE I ČESTE GREŠKE (koraci prodaje tzv. ’’7 P’’ – Planiranje, Prvi kontakt, Potrebe, Prezentacija, Prigovor, Prodaja, 7. Post-prodaja).
III JAVNI NASTUP I FUNKCIJA PRODAJE U OBLASTIMA DRUŠTVENIH NAUKA I INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (kako predstaviti svoju knjigu, mobilnu aplikaciju, projekat).
IV PRIMERI DOBRE PRAKSE (rad u grupama, aktivno učešće polaznika sa praktičnim primerima prodaje prema ’’7 P’’ koracima prodaje).
V PITANJA I ODGOVORI

CILJ EDUKACIJE:
• osposobljavanje osoba bez prethodnog radnog iskustva.
• unapređenje poslovanja u okviru sopstvenog biznisa
ili organizacije.
• povećanje profita i prezentacije.

CILJNA GRUPA:
• osobe bez prethodnog isksutva.
• osobe koji žele da unaprede svoje tehnike prodaje i
svoje komunikacione veštine.
• osobe koje žele da postanu konkurentne na tržištu rada.

Broj učesnika je ograničen na 10, takođe, možete se prijaviti i dobiti sve informacije pisanjem na:

nomcentar@gmail.com ili
office@nomcentar.com

Detalje možete videti i ovde.

Predavači:

Slobodan Boba Petrović, PhD candidate

Slobodan Boba Petrović, PhD candidate

Editorial board & Management team

BIO
Visit my page – click on the link above or click here

Branislav Borota, Master of business performance management

Branislav Borota, Master of business performance management

Editorial board & Management team
BIO
 

Branislav Borota je rođen 10. decembra 1988. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Nakon završenih studija prava, 2011. godine postaje stipendista TEMPUS fondacije i upisuje master studije menadžmenta poslovnih performansi u okviru studija pri Univerzitetu u Beogradu. Naredne godine je odbranio master rad na temu ”Strategije i proces implementacije Milenijumskih ciljeva razvoja” gde mu je mentor pri izradi rada bila prof. dr Nataša Petrović – redovan profesor na Fakultetu Organizacionih Nauka.
Profesionalnu karijeru je započeo u međunarodnoj telekomunikacionoj kompaniji u sektoru ljudskih resursa 2007. godine, još za vreme studija. Nakon toga, iskustvo stiče radeći u uspešnim domaćim i međunarodnim kompanijama na komercijalno-tehničkim poslovima u području FMCG i farmaceutske industrije. Trenutno je zadužen za komercijalne, logističke i administrativno-finansijske poslove u renomiranoj domaćoj spoljnotrgovinskoj kompaniji.
Objavio je stručni rad u Zborniku radova Nova naučna edukativna misao 01/13, Nomotehničkog centra Beograd, na temu na temu ”Proces realizacije Milenijumskih ciljeva razvoja u Republici Srbiji”. Iste godine je uspešno završio obuku iz oblasti sistema menadžmenta kvalitetom pod nazivom ”Interna provera sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008” u organizaciji konsultantske kuće Griffatong iz Novog Sada. U oktobru 2015. učestvovao je u okviru projekta ”Fabrika mladih preduzetnika” u organizaciji Centra za razvoj ideja iz Beograda i švedske organizacije Itzinya. Učestvovao je u radionici na temu digitalnog marketinga, u organizaciji Humanity Knowledge Lab iz Beograda, u novembru 2016. godine.
Sfere interesovanja su mu ekologija, menadžment, marketing i trgovina, komunikacija, edukacija, društvene mreže i nove tehnologije. Govori engleski i francuski jezik. Rekreativni je sportista i ljubitelj putovanja.