Pravni blog

RAD VAN RADNOG ODNOSA III DEO – UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Posted on

Prema Zakonu o radu[1], zaposleni koji radi sa punim radnim vremenom kod jednog poslodavca, može da zaključi Ugovor o dopunskom radu kod drugog poslodavca, a najviše do jedne trećine radnog vremena. Karakteristike Ugovora o dopunskom radu Ugovor o dopunskom radu sadrži sve elemente kao i Ugovor o radu, tj. lice koje se prima na rad […]

Pravni blog

VODIČ ZA STUDENTE: ZIMSKI SEMESTAR I POJAM ISPITNOG ROKA

Posted on

Na samom kraju članka Vodič za studente – Upis na fakultet i definisanje osnovnih pojmova [1] navedeno je da akademska godina, po pravilu, počinje 01. oktobra i traje 12 kalendarskih meseci. Ista se deli na dva semestra od kojih svaki traje po 15 nedelja. Okvirno, moglo bi se reći da prvi, zimski, semstar počinje 01. […]

Law blog

ZAKON O DUALNOM OBRAZOVANJU

Posted on

O uvođenju dualnog obrazovanja u Srbiji govori se već dosta dugo. Nakon održane tri javne rasprave u Novom Sadu, Nišu i Beogradu krajem maja i početkom juna ove godine, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 8. novembra Nacrt zakona o dualnom obrazovanju (ZDO).[1] Ovaj zakon je stupio na snagu 18. novembra 2017. godine, a njegovo […]

Pravni blog

RAD VAN RADNOG ODNOSA I DEO – PRIVREMENI I POVREMENI POSLOVI

Posted on

Prema Zakonu o radu[1], poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zaključi Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa: nezaposlenim licima; zaposlenom koji radi nepuno radno vreme – do punog radnog vremena; korisnikom starosne penzije; licem koje je […]

Pravni blog

VODIC ZA STUDENTE – UPIS NA FAKULTET I DEFINISANJE OSNOVNIH POJMOVA

Posted on

Po završetku srednje škole ( gimnazije, srednje stručne šklole .. ) učenici, svojom slobodnom voljom, odlučuju da li žele da nastave školovanje, kroz formalni vid obrazovanja[1], što podrazumeva upis na željenu visokoškolsku ustanovu ( fakultet ). Ovde sam naglasila da učenici svojom slobodnom voljom donose odluku o upisu, iz razloga jer ni jedan pravni propis […]

Pravni blog

VODIČ ZA STUDENTE – KAKO DO STUDENTSKOG DOMA

Posted on

Početak septembra po pravilu označava povećanu aktivnost studenata u potrazi za odgovarajućim smeštajem. Za one koji se odlučuju za studentske domove, postoje određene nedoumice, koje ćemo pokušati da otklonimo u daljem tekstu. Otvarivanje prava studenata na smeštaj i ishranu u studentskim domovima, definisano je i propisano Pravilnikom o smeštaju i ishrani učenika i studenata (“Sl. […]

Pravni blog

VODIČ ZA STUDENTE – SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O ZAKUPU STANA

Posted on

Kako se bliži početak fakulteta, tako proporcionalno raste i potražnja za stanovima. Osim lokacije i samog izgleda stana, trebalo bi obratiti pažnju i na par ključnih stvari. Uloga Agencija za prodaju nepokretnosti Prilikom pretraživanja oglasa u potrazi za odgovarajućim stanom, prvo obratite pažnju da li stan oglašava Agencija ili sam vlasnk. Ovo iz razloga što […]

Pravni blog

UNIVERZITETSKI OMBUDSMAN – ISKUSTVA NA PLANU REGULISANJA STUDENTSKIH PRAVA

Posted on

Ombudsman beogradskog Univerziteta je 2011. načinio nacrt Povelje Univerziteta u Beogradu o studentski pravima i slobodama.[1]Tada se ispostavilo da u Senatu Univerziteta u Beogradu postoje protivljenja usvajanju takvog akta. Tako da danas možemo reči da je postojala inicijalna ideja za rašavanje studentskih problema i regulisanje studentskih prava. Univerzitetski akti povodom ove tematike nisu brojni, ali […]

Pravni blog

II DEO – Neformalno obrazovanje – Koji su koraci, sa aspekta prava, nephodni da bi se školovao/la u inostranstvu i na šta sve treba obratiti pažnju?

Posted on

U članku ,,I DEO – Neformalno obrazovanje van granica Republike Srbije’’[1]  bilo je reči, pre svega, o obrazovanju i o formama obrazovanja ( formalno, neformalno, informalno obrazovanje ) i to sa akcentom na neformalno obrazovanje. Razlog tome je činjenica da neformalno obrazovanje sve više izlazi iz senke što je u skladu sa tezom da : […]

Pravni blog

INKLUZIVNO OBRAZOVANJE I PREDUZETNIŠTVO

Posted on

Prethodna dva članka na ovu temu, pretežno su govorila o diskriminaciji i društvenoj nevidljivosti osoba sa invaliditetom. U kom pravcu treba dalje ići sa ovom temom ? Po mom mišljenju, kako bi istu uobličila i zaokružila kao celinu, neizbežno je da poslednji članak posvetim inkluzivnom obrazovanju i socijalnom preduzetništvu. Pravni akt koji se bavi pravima […]