Pravni blog

IZVRŠENJE PREKRŠAJA

Posted on

Izvršenje prekršaja se sastoji iz tri elementa prekršaja: radnje izvršenja prekršaja, vremena izvršenja prekršaja i, mesta izvršenja prekršaja. Radnja izvršenja prekršaja: Na osnovu člana 10. Zakona o prekršajima[1], prekršaj može biti izvršen činjenjem ili nečinjenjem. Prekršaj je izvršen nečinjenjem kad je propuštanje da se preduzme određeno činjenje propisom predviđeno kao prekršaj. Vreme izvršenja prekršaja: S […]

Pravni blog

SVRHA PREKRŠAJNIH SANKCIJA

Posted on

Prema članu 2. Zakona o prekršajima[1]: “Prekršaj je protivpravno delo koje je zakonom ili drugim propisom nadležnog organa određeno kao prekršaj i za koje je propisana prekršajna sankcija.” Za prekršaj niko ne može da bude kažnjen, niti se prema tom licu mogu izvršiti bilo koje prekršajne sankcije, pod uslovom ako to izvršeno delo nije bilo zakonom […]

Pravni blog

NOVI ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Šta nas čeka u narednih devet meseci?

Posted on

Dana 21.11.2018. godine, stupio na snagu nov Zakon o zaštiti podataka o ličnosti[1],koji će započeti sa primenom u roku od devet meseci od dana stupanja na snagu. Izuzetno, članom 98. ovog Zakona, propisano je da već danom njegovog stupanja na snaguprestaje da se vodi Centralni registar zbirki podataka uspostavljen odredbama,sada već „starog“ Zakona o zaštiti […]

Pravni blog

In medias res Novine u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata iz 2018. godine

Posted on

U ediciji ”In medias res”[1] apsolviramo novine u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata iz 2018. godine, objavljene u “Sl. glasniku RS”, br. 83/2018 dana 31.10.2018. godine. Izmene su inkorporirane[2] u Zakon o ozakonjenju objekata[3], kojim se uređuju uslovi, postupak i način ozakonjenja objekata, odnosno delova objekta izgrađenih bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja […]

Pravni blog

JAVNI IZVRŠITELJI

Posted on

U cilju usaglašavanja našeg pravnog sistema sa pravnim sistemima zemalja članica Evropske Unije, utemeljen je novi institut u pravnom sistemu – javni izvršitelji. Neki od osnovnih problema u vezi sa izvršenjem u Republici Srbiji su dužina trajanja izvršnog postupka i neizvesnost u pogledu namirenja potraživanja izvršnog poverioca. Najbitniji razlog uvođenja javnih izvršitelja jeste nedelotvornost izvršenja […]

Pravni blog

ODAVANJE SLUŽBENE TAJNE

Posted on

Interesi službe, odnosno opšti interesi koji stoje u osnovi tretiranja nekih podataka ili činjenica tajnim, nalažu potrebu da se obezbijedi i sačuva tajnost određenih podataka saznatih od strane službenih lica u vršenju službe. U suprotnom, njihovim otkrivanjem ili saopštavanjem moglo bi biti ugroženo pravilno i efikasno vršenje službe i uopšte povjerenje javnosti u profesionalnost i […]

Pravni blog

UKOLIKO MISLITE DA STE ŽRTVA MOBINGA, OVO SU KORACI KOJE TREBATE ODMAH DA PREDUZMETE

Posted on

Suočavanje sa zlostavljanjem na radu (mobingom) od strane pretpostavljenog ili drugog zaposlenog spada u jedne od najstresnijih životnih situacija. Još veća opasnost leži u činjenici da mnogi u takvim situacijama ne preduzmu ništa, u kom slučaju postoje samo dva epiloga: ili da prihvate takvo ophođenje  žrtvujući svoje zdravlje ili da date otkaz ugrožavajući, pak, svoju […]

Pravni blog

5 STVARI KOJE BI TREBALO DA ZNATE UKOLIKO STE SVEDOK ZLOSTAVLJANJA ŽIVOTINJA: KAKO DA POMOGNETE A DA NE UGROZITE SEBE

Posted on

U Srbiji postoji veliki broj udruženja za zaštitu životinja koja svakodnevno nastoje da zaustave zlostavljače.  Pored toga ne smemo izostaviti ulogu pojednica koja je veoma značajna. Bilo da ste aktivno ili pasivno uključeni u neki vid pomaganja životinjama ili doprinosite njihovoj zaštiti ili pak apsolutno nemate nikakve dodirne tačke sa tim, ovih nekoliko informacija će […]