Pravni blog

NAPAD NA ADVOKATA – NOVO KRIVIČNO DELO U KRIVIČNOM ZAKONU REPUBLIKE SRBIJE

Posted on

Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srbije, osim svega pomenutog u članku ,,Kazna doživotnog zatvora u Republici Srbiji i ostali delovi Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srbije’’[1], sa sobom donosi i propisivanje novog krivičnog dela koje ima za cilj da bolje zaštiti advokate. Dakle, Krivični zakon Republike Srbije[2]  u svom […]

Pravni blog

KAZNA DOŽIVOTNOG ZATVORA U REPUBLICI SRBIJI I OSTALI DELOVI ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVICNOG ZAKONA REPUBLIKE SRBIJE

Posted on

Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srbije  kojim se uvodi doživotna kazna zatvora za najteža krivična dela. Pre nego što pređemo na pomenute izmene i dopune, napravićemo mali osvrt na kazne koje su se za najteža krivična dela primenjivale u Srbiji kroz istoriju.  Put je izgledao ovako […]

Pravni blog

ZAKON O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU – ŠTA SE MENJA U ODREDBAMA O LIMO SERVISU I TAKSI PREVOZU?

Posted on

U ovom članku povući ćemo paralelu između Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju[1] i izmenama koje je isti doživeo. Šta je novo? Šta se bitno menja?Zakon o prevoz putnika u drumskom saobraćaju na snagu je stupio 2015. godine. Pomenuti zakon, u osnovi ima zadatak da uredi uslove i način obavljanja javnog prevoza putnika i […]

Pravni blog

GOOGLE & HUAWEI: ŠTA SE DOGODILO TOKOM VIKENDA?

Posted on

Velika većina već  je saznala da su Google i Huawei  prekinuli saradnju, takođe, Huawei je izgubio pristup Android  i Google uslugama, ali prema najnovijim vestima – to ne treba da Vas brine, jer su telefoni koji koristite bezbedeni. Putem Twtitter naloga, Andorid je izdao, možemo reći, zvanično saopštenje: “Za korisnike Huawei uređaja sva pitanja vezana […]

Pravni blog

OTKRIVAMO: IZMENE ZAKONA O STRANCIMA I ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA

Posted on

Novine u Zakonu o strancima[1] Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o strancima[2] uvedene su izmene i novine u cilju olakšavanja ostvarivanja prava stranaca, pre svega onih koji borave po osnovu zaposlenja. Takođe, olakšana je procedura podnošenja zahteva za privremeni boravak, a uvedena ja i jedinstvena procedura podnošenja zahteva privremeni boravak i dozvolu za rad […]

Pravni blog

8 NOVINA ZAKONA O ZALOŽNOM PRAVU NA POKRETNIM STVARIMA I PRAVIMA UPISANIM U REGISTAR

Posted on

Narodna skupština Republike Srbije je 30. aprila  tekuće godine usvojila  Zakon[1] o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima i pravima upisanim u registar. Zakon je stupio na snagu 07. maja 2019. godine. U predstojećem tekstu prenosimo neke od bitnih izmena i dopuna prethodnog Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim […]

Pravni blog

ŠTA JE NOVO U ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI?

Posted on

             Obrazlažući predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji zakonodavac navodi da je primarni motiv prilikom pisanja članova Zakona bio da se skrati postupak rešavanja imovinsko-pravnih odnosa prilikom planiranja i kasnije realizacije pre svega velikih infrastrukturnih projekata (Zakon koristi termin „linijski infrastrukturni objekti“, a pod tim […]

Pravni blog

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE – 6 KLJUČNIH IZMENA

Posted on

Narodna skupština Republike Srbije, usvojila je dana 25.04.2019. godine, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije [1] u Agenciji za privredne registre, koji je stupio na snagu 07-og maja 2019. godine. U nastavku teksta, slede taksativno nabrojane najznačajnije promene. Lica ovlašćena za podnošenje registracione prijave pred APR-om (član 5/5a).             Zakonom[2] je bilo […]

Pravni blog

PRAVO NA JUBILARNU NAGRADU

Posted on

Jubilarna nagrada predstavlja pravo radnika na naknadu za ostvareni određeni broj godina radnog staža. Jubilarna nagrada je obično novčana nagrada radniku za neprekidni radni staž kod istog poslodavca. Ona se može isplatiti i prigodnim poklonima (ručni sat, knjiga, slika, nakit i dr.) U Republici Srbiji, shodno članu 120. Stav 1. tačka 1) Zakona o radu, […]