Pravni blog

ZABRANA DISKRIMINACIJE

Posted on

Zabrana diskriminacije potiče iz samog Ustava Republike Srbije[1] ali je dalje ova zabrana bliže uređena Zakonom o zabrani diskriminacije[2]. Ovim zakonom utvrđena je zabrana diskriminacije, oblici i slučajevi diskriminacije, kao i postupci zaštite od diskriminacije Moram da napomenem da diskriminacija nije neko opšte načelo, već su to konkretni akti prema konkretnim licima koji se, na […]

Pravni blog

Ljudska prava – stvarnost, utopija ili cilj?

Posted on

Kada su Ujedinjene nacije 1948. godine donele Univerzalnu deklaraciju bio je to jedanod najlepših primera ljudskog zajedništva. Bio je to veliki iskorak civilizacije ali su opijenostverom u univerzalnu pravednost ubrzo naišli na otrežnjenje. Već iduće godine u Južnoafričkojrepublici donet je Zakon o zabrani mešovitih brakova čime je uspostavljen aparthejd. Godine1968. ubijen je Martin Luter King. […]

Pravni blog

PRAVA TRUDNICA I PORODILJA FREELANCER-KI

Posted on

Buduće mame i mame freelancer-i (preduzetnice), ostvaruju nakandu zarade za vreme trudničkog bolovanja (održavanje trudnoće) i porodiljskog bolovanja (porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta). Prvo pravo imaju  u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju[1], a drugo u skladu sa Zakonom o finansijskoj podršci porodi sa decom[2] i Zakonom o radu[3]. Ovaj tekst se odnosi […]

Pravni blog

[VODIC ZA STUDENTE] ODLUKE I USLOVI TOKOM OKTOBRA I NOVEMBRA MESECA: ESPB, BOLONJSKI PROCES

Posted on

Ono što je za osnovce septembar mesec to su za studente oktobar i novembar mesec. U ovom članku bavićemo se odlukama koje studenti donose u ovom dobu godine. Članak Vodič za studente – Upis na fakultet i definisanje osnovnih pojmova[1]  posvetili smo pojedinostostima koje okupiraju pretežno brucoše, one koji se nalaze na prvoj godini studija […]

Pravni blog

NAPAD NA ADVOKATA – NOVO KRIVIČNO DELO U KRIVIČNOM ZAKONU REPUBLIKE SRBIJE

Posted on

Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srbije, osim svega pomenutog u članku ,,Kazna doživotnog zatvora u Republici Srbiji i ostali delovi Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srbije’’[1], sa sobom donosi i propisivanje novog krivičnog dela koje ima za cilj da bolje zaštiti advokate. Dakle, Krivični zakon Republike Srbije[2]  u svom […]

Pravni blog

KAZNA DOŽIVOTNOG ZATVORA U REPUBLICI SRBIJI I OSTALI DELOVI ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVICNOG ZAKONA REPUBLIKE SRBIJE

Posted on

Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srbije  kojim se uvodi doživotna kazna zatvora za najteža krivična dela. Pre nego što pređemo na pomenute izmene i dopune, napravićemo mali osvrt na kazne koje su se za najteža krivična dela primenjivale u Srbiji kroz istoriju.  Put je izgledao ovako […]

Pravni blog

ZAKON O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU – ŠTA SE MENJA U ODREDBAMA O LIMO SERVISU I TAKSI PREVOZU?

Posted on

U ovom članku povući ćemo paralelu između Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju[1] i izmenama koje je isti doživeo. Šta je novo? Šta se bitno menja?Zakon o prevoz putnika u drumskom saobraćaju na snagu je stupio 2015. godine. Pomenuti zakon, u osnovi ima zadatak da uredi uslove i način obavljanja javnog prevoza putnika i […]

Pravni blog

GOOGLE & HUAWEI: ŠTA SE DOGODILO TOKOM VIKENDA?

Posted on

Velika većina već  je saznala da su Google i Huawei  prekinuli saradnju, takođe, Huawei je izgubio pristup Android  i Google uslugama, ali prema najnovijim vestima – to ne treba da Vas brine, jer su telefoni koji koristite bezbedeni. Putem Twtitter naloga, Andorid je izdao, možemo reći, zvanično saopštenje: “Za korisnike Huawei uređaja sva pitanja vezana […]

Pravni blog

OTKRIVAMO: IZMENE ZAKONA O STRANCIMA I ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA

Posted on

Novine u Zakonu o strancima[1] Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o strancima[2] uvedene su izmene i novine u cilju olakšavanja ostvarivanja prava stranaca, pre svega onih koji borave po osnovu zaposlenja. Takođe, olakšana je procedura podnošenja zahteva za privremeni boravak, a uvedena ja i jedinstvena procedura podnošenja zahteva privremeni boravak i dozvolu za rad […]