Pravni blog

(NE)LOJALNA KONKURENCIJA NA TRŽIŠTU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Posted on

Pravo konkurencije[1] je postojanje prava više učesnika da na tržištu nude zamenljive proizvode ili usluge (tzv. supstitute)[2], uz postojanje odnosa ponude i tražnje, s tim da se konkurencija posmatra u kontekstu relevantnog tržišta proizvoda, kao i relevantnog geografskog tržišta.[3] Dominantnost jednog učesnika na relevantnom tržištu ne znači nužno i zloupotrebu istog, te je ta kategorija […]

Pravni blog

PORODILJSKO ODSUSTVO I ODSUSTVO RADI NEGE DETETA

Posted on

Pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta stiču zaposlene žene, po ugovoru o radu. Ova dva odsustva se ostvaruju zajedno. Zaposlena žena ima pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta u ukupnom trajanju od 365 dana. Najpre se koristi porodiljsko odsustvo, pa odmah potom i odsustvo radi nege deteta. Prema Zakonu […]

Pravni blog

SEZONSKI RADNIK- ČOVEK KOJI IMA SVOJA PRAVA

Posted on

Sezonski poslovi, naročito u oblasti poljoprivrede poznati su kao izvor većih prihoda za vreme leta. Sezonski radnici, popularni „sezonci“, tada su u prilici da rade po znatno višim dnevnicama. Nije nepoznat ni trend medju gradskom omladinom koja koristi slobodno vreme tako što će se obreti u ulozi berača voća ili neke druge kulture. Ipak, godinama […]

Pravni blog

OTMICA

Posted on

Otmica je krivično delo, koje je uvedeno u naše krivično zakonodavstvo tek 1977. godine.[1] Do tada, otmica je kvalifikovana pod drugim krivičnim delima. Ovo krivično delo sadrži elemente krivičnog dela: protivpravnog  lišenja slobode, prinude i iznude. S tim u vezi, otmica prevazilazi kršenje osnovnih ljudskih prava i slobode koju svaki čovek na ovom svetu prirodno […]

Pravni blog

DAVANJE LAŽNOG ISKAZA

Posted on

Zakonodavac je predvidio nekoliko oblika ovog djela. Prvi oblik inkriminiše davanje lažnog iskaza od strane svjedoka, vještaka, prevodioca ili tumača, u postupku pred sudom, u disciplinskom, prekršajnom ili upravnom postupku ili drugom zakonom propisanom postupku. Dakle, izvršilac ovog oblika djela može biti samo lice koje učestvuje u postupku kao svjedok, vještak, prevodilac ili tumač (delicta […]

Pravni blog

SAOBRAĆAJNI PREKRŠAJI

Posted on

Saobraćajni prekršaji su vrsta prestupa koje poznaje naše pravo, koji su regulisani Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakonom o prekršajima. Svaki učesnik u saobraćaju je dužan da se ponaša na način kojim neće ometati, ugroziti ili povrediti druge učesnike, kao i da preduzme sve potrebne mere radi izbegavanja ili otklanjanja opasnih situacija nastalih […]

Pravni blog

KRIVIČNO DELO

Posted on

Opšte odredbe o krivičnom delu (od člana 14. do člana 29., Krivičnog zakonika): Krivično delo, Izvršenje krivičnog dela nečinjenjem, Vreme izvršenja krivičnog dela, Mesto izvršenja krivičnog dela, Delo malog značaja, Nužna odbrana, Krajnja nužda, Sila i pretnja, Krivica, Neuračunljivost, Skrivljena neuračunljivost, Umišljaj, Nehat, Odgovornost za težu posledicu, Stvarna zabluda i Pravna zabluda.[1] Krivično delo je […]

Pravni blog

Korupcija u zdravstvu – od poklona do krivičnog dela

Posted on

Uprkos postojanju mehanizama koji suže borbi protiv korupcije u zdravstvenom sistemu Srbije, ona je i dalje široko zastupljena i prisutna, možemo čak reći ukorenjena decenijama i godinama unazad. Ovakav trend možemo pripisati i shvatanju koje je duboko uvreženo u svest našeg društva, a to je mišljenje ljudi da će se poklonima, protivuslugama, novčanim iznosima na […]

Pravni blog

NOĆNI I SMENSKI RAD

Posted on

Noćni rad Prema članu 62 Zakona o radu [1]  , radom noću smatra rad koji se obavlja u vremenu od 22,00 časa do 06,00 časova narednog dana. Član 62  Zakona o radu [1] propisuje da je poslodavac čiji zaposleni rade noću dužan da obezbedi obavljanje poslova u toku dana ako bi, po mišljenju nadležnog zdravstvenog […]

Pravni blog

ISKLJUČENJE I IZUZEĆE SUDIJA (U PARNIČNOM POSTUPKU)

Posted on

Prilikom vođenja postupka, neophodna je, pored nezavisnosti i stručnosti i objektivnost, odnosno nepristrasnost sudija. Od sudije se traži da u sporu između stranaka bude treće lice koje nema nikakav lični interes ili unapred zauzet stav u pogledu ishoda postupka. Zbog toga ne sme da postoji nikakva veza između njega i stranaka ili predmeta suđenja. Ako […]