Pravni blog

Svi aspekti promene Krivičnog zakonika: 1 deo

Posted on

Strože kažnjavanje povratnika: problem multirecidivizma “Quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere.” Regula Catoniana   „Što se grbo rodi, to ni vrijeme ne ispravi.“ Valtazar Bogišić, Opšti imovinski zakonik za Crnu Goru (?)   Iako aktuelnost rasprave o Zakonu o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika iz maja ove godine (“Sl. glasnik RS”, […]

Pravni blog

[DEO II] OVLAŠĆENJA PORESKE INSPEKCIJE I OBAVEZE PORESKOG OBVEZNIKA

Posted on

REŠENJE PORESKOG INSPEKTORA I MERE POSLE OBAVLJENE PORESKE KONTROLE:   Ako se u postupku poreske kontrole konstatuje povreda propisa, odnosno nepravilnost u njihovoj primeni, na osnovu zapisnika, odnosno dopunskog zapisnika, kao i dodatka zapisnika, PU donosi rešenje kojim se nalaže poreskom obvezniku da u roku određenom rešenjem otkloni utvrđene povrede zakona, odnosno nepravilnosti u primeni […]

Pravni blog

[DEO I] OVLAŠĆENJA PORESKE INSPEKCIJE I OBAVEZE PORESKOG OBVEZNIKA

Posted on

Postupak poreske kontrole u pozitivnom pravu Republike Srbije regulisan je prvenstveno Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji (dalje: ZPPPA). Članom 123. navedenog Zakona poreska kontrola definisana je kao “postupak provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze, kao i postupak provere tačnosti, potpunosti i usklađenosti sa zakonom, odnosno drugim propisima, podataka iskazanih u […]

Pravni blog

[PREDLOG ZAKONA] Zakon o agencijskom zapošljavanju

Posted on

Predlog novog Zakona[1] o agencijskom zapošljavanju, podelio je javnost. Agencije koje služe kao posrednici prilikom zapošljavanja radnika na teritoriji Republike Srbije kao I u inostranstvu se u pojedinim slučajevima kategorišu kao subjekti koji se vešto služeći pravnim prazninama stiču višestruku korist, takođe, poslodavci koji angažuju radnu snagu preko agencije kao posrednika ostvaruju određene benefite, dok, […]

Pravni blog

ZABRANA DISKRIMINACIJE

Posted on

Zabrana diskriminacije potiče iz samog Ustava Republike Srbije[1] ali je dalje ova zabrana bliže uređena Zakonom o zabrani diskriminacije[2]. Ovim zakonom utvrđena je zabrana diskriminacije, oblici i slučajevi diskriminacije, kao i postupci zaštite od diskriminacije Moram da napomenem da diskriminacija nije neko opšte načelo, već su to konkretni akti prema konkretnim licima koji se, na […]

Pravni blog

Ljudska prava – stvarnost, utopija ili cilj?

Posted on

Kada su Ujedinjene nacije 1948. godine donele Univerzalnu deklaraciju bio je to jedanod najlepših primera ljudskog zajedništva. Bio je to veliki iskorak civilizacije ali su opijenostverom u univerzalnu pravednost ubrzo naišli na otrežnjenje. Već iduće godine u Južnoafričkojrepublici donet je Zakon o zabrani mešovitih brakova čime je uspostavljen aparthejd. Godine1968. ubijen je Martin Luter King. […]

Pravni blog

PRAVA TRUDNICA I PORODILJA FREELANCER-KI

Posted on

Buduće mame i mame freelancer-i (preduzetnice), ostvaruju nakandu zarade za vreme trudničkog bolovanja (održavanje trudnoće) i porodiljskog bolovanja (porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta). Prvo pravo imaju  u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju[1], a drugo u skladu sa Zakonom o finansijskoj podršci porodi sa decom[2] i Zakonom o radu[3]. Ovaj tekst se odnosi […]

Pravni blog

[VODIC ZA STUDENTE] ODLUKE I USLOVI TOKOM OKTOBRA I NOVEMBRA MESECA: ESPB, BOLONJSKI PROCES

Posted on

Ono što je za osnovce septembar mesec to su za studente oktobar i novembar mesec. U ovom članku bavićemo se odlukama koje studenti donose u ovom dobu godine. Članak Vodič za studente – Upis na fakultet i definisanje osnovnih pojmova[1]  posvetili smo pojedinostostima koje okupiraju pretežno brucoše, one koji se nalaze na prvoj godini studija […]

Pravni blog

NAPAD NA ADVOKATA – NOVO KRIVIČNO DELO U KRIVIČNOM ZAKONU REPUBLIKE SRBIJE

Posted on

Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srbije, osim svega pomenutog u članku ,,Kazna doživotnog zatvora u Republici Srbiji i ostali delovi Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srbije’’[1], sa sobom donosi i propisivanje novog krivičnog dela koje ima za cilj da bolje zaštiti advokate. Dakle, Krivični zakon Republike Srbije[2]  u svom […]

Pravni blog

KAZNA DOŽIVOTNOG ZATVORA U REPUBLICI SRBIJI I OSTALI DELOVI ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVICNOG ZAKONA REPUBLIKE SRBIJE

Posted on

Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srbije  kojim se uvodi doživotna kazna zatvora za najteža krivična dela. Pre nego što pređemo na pomenute izmene i dopune, napravićemo mali osvrt na kazne koje su se za najteža krivična dela primenjivale u Srbiji kroz istoriju.  Put je izgledao ovako […]