Pravni blog

Korupcija u zdravstvu – od poklona do krivičnog dela

Posted on

Uprkos postojanju mehanizama koji suže borbi protiv korupcije u zdravstvenom sistemu Srbije, ona je i dalje široko zastupljena i prisutna, možemo čak reći ukorenjena decenijama i godinama unazad. Ovakav trend možemo pripisati i shvatanju koje je duboko uvreženo u svest našeg društva, a to je mišljenje ljudi da će se poklonima, protivuslugama, novčanim iznosima na […]

Pravni blog

NOĆNI I SMENSKI RAD

Posted on

Noćni rad Prema članu 62 Zakona o radu [1]  , radom noću smatra rad koji se obavlja u vremenu od 22,00 časa do 06,00 časova narednog dana. Član 62  Zakona o radu [1] propisuje da je poslodavac čiji zaposleni rade noću dužan da obezbedi obavljanje poslova u toku dana ako bi, po mišljenju nadležnog zdravstvenog […]

Pravni blog

ISKLJUČENJE I IZUZEĆE SUDIJA (U PARNIČNOM POSTUPKU)

Posted on

Prilikom vođenja postupka, neophodna je, pored nezavisnosti i stručnosti i objektivnost, odnosno nepristrasnost sudija. Od sudije se traži da u sporu između stranaka bude treće lice koje nema nikakav lični interes ili unapred zauzet stav u pogledu ishoda postupka. Zbog toga ne sme da postoji nikakva veza između njega i stranaka ili predmeta suđenja. Ako […]

Pravni blog

ALTERNATIVNO REŠAVANJE SPOROVA U OBLASTI INTELEKTUALNE SVOJINE

Posted on

Medijacija je vansudsko posredovanje između dve strane u slučaju spora od strane neutralnog (trećeg) lica. Medijacija se sa arbitražom izdvojila kao alternativni način rešavanja sporova pored uobičajenog sudskog postupka (uz postojanje i drugih alternativnih načina dolaska do rešenja kao npr. mirenje strana – koncilijacija). Arbitraži se pristupa na osnovu posebnog sporazuma ili na osnovu posebne […]

Pravni blog

ELEKTRONSKI POTPIS

Posted on

Sa razvojem digitalizacije i ubrzanim tehnološkim razvojem javila se potreba da se ujedno smanji i količina papirne dokumentacije koja neminovno prati svaki poslovni proces. Takođe, kako i svaki poslovni dokument prati (svojeručni) potpis ovlašćenog lica u pravnom licu ili potpis fizičkog lica, to se i sam proces vremenski usporava uz čekanje da konkretno lice potpiše […]

Pravni blog

NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NESREĆE U REPUBLICI SRPSKOJ

Posted on

Vlasnik prevoznog sredstva dužan je da zaključi ugovor o obaveznom osiguranju sa osiguravajućim društvom prije nego što se prevozno sredstvo počne upotrebljavati u saobraćaju i da to osiguranje obnavlja sve dok je prevozno sredstvo u upotrebi. [1] U slučaju saobraćajne nesreće osiguranik je obavezan da se obrati svom osiguravajućem društvu ili osiguravajućem društvu vozača koji […]

Pravni blog

Poslovna tajna (trade secret)

Posted on

Zašto poslovna tajna nije predmet prava intelektualne svojine? U poslovnom svetu, tendencija da zaštitimo tajne, je i veće nego u privatnoj sferi. Poslovne tajne donose tržišnu i ekonomsku moć, kao i reputaciju medju konkurentnim brendovima.  Ovakve tajne vrede čitavo bogatstvo, te nam jasno zašto vlasnici strepe da iste napuste sferu tajnosti. Kada smo kod prava […]

Pravni blog

LIKVIDACIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA

Posted on

Likvidacija privrednog društva može se sprovesti kada je društvo solventno, odnosno, kada  ima dovoljno sredstava za namirenje svih svojih obaveza.[1] U nastavku teksta biće prikazana procedura likvidacije privrednog društva u osnovnim crtama sa akcentom na društvo sa ograničenom odgovornošću, koja se sprovodi pred Agencijom za privredne registre, a koja podrazumeva dve faze: Otvaranje postupka likvidacije; […]

Pravni blog

PROMENA PRAVNE FORME IZ PREDUZETNIKA U DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Posted on

Kada u poslovanju preduzetnika dođe do povećanja obima posla i  povećanja broja zaposlenih, preduzetnici se neretko odlučuju, iz razloga celishodnosti, da svoje poslovanje nastave u formi društva sa ograničenom odgovornošću. Takva situacija je regulisana Zakonom o privrednim društvima, koji propisuje da preduzetnik može doneti odluku o nastavku obavljanja delatnosti u formi privrednog društva.[1] Prvi korak […]

Pravni blog

VODIČ ZA OSNIVANJE DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Posted on

Ukoliko ste se odlučili da pokrenete sopstveni biznis i otvorite sopstvenu firmu (privredno društvo), čiji će oblik organizovanja biti društvo sa ograničenom odgovornošću, u nastavku teksta možete se upoznati sa celokupnom procedurom osnivanja privrednog društva u formi društva sa ograničenom odgovornošću, koja će biti prikazana kroz tri faze: 1) Izrada i overa osnivačkog akta; 2) […]