Pravni blog

In medias res Novine u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata iz 2018. godine

Posted on

U ediciji ”In medias res”[1] apsolviramo novine u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata iz 2018. godine, objavljene u “Sl. glasniku RS”, br. 83/2018 dana 31.10.2018. godine. Izmene su inkorporirane[2] u Zakon o ozakonjenju objekata[3], kojim se uređuju uslovi, postupak i način ozakonjenja objekata, odnosno delova objekta izgrađenih bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja […]

Pravni blog

JAVNI IZVRŠITELJI

Posted on

U cilju usaglašavanja našeg pravnog sistema sa pravnim sistemima zemalja članica Evropske Unije, utemeljen je novi institut u pravnom sistemu – javni izvršitelji. Neki od osnovnih problema u vezi sa izvršenjem u Republici Srbiji su dužina trajanja izvršnog postupka i neizvesnost u pogledu namirenja potraživanja izvršnog poverioca. Najbitniji razlog uvođenja javnih izvršitelja jeste nedelotvornost izvršenja […]

Pravni blog

ODAVANJE SLUŽBENE TAJNE

Posted on

Interesi službe, odnosno opšti interesi koji stoje u osnovi tretiranja nekih podataka ili činjenica tajnim, nalažu potrebu da se obezbijedi i sačuva tajnost određenih podataka saznatih od strane službenih lica u vršenju službe. U suprotnom, njihovim otkrivanjem ili saopštavanjem moglo bi biti ugroženo pravilno i efikasno vršenje službe i uopšte povjerenje javnosti u profesionalnost i […]

Pravni blog

UKOLIKO MISLITE DA STE ŽRTVA MOBINGA, OVO SU KORACI KOJE TREBATE ODMAH DA PREDUZMETE

Posted on

Suočavanje sa zlostavljanjem na radu (mobingom) od strane pretpostavljenog ili drugog zaposlenog spada u jedne od najstresnijih životnih situacija. Još veća opasnost leži u činjenici da mnogi u takvim situacijama ne preduzmu ništa, u kom slučaju postoje samo dva epiloga: ili da prihvate takvo ophođenje  žrtvujući svoje zdravlje ili da date otkaz ugrožavajući, pak, svoju […]

Pravni blog

5 STVARI KOJE BI TREBALO DA ZNATE UKOLIKO STE SVEDOK ZLOSTAVLJANJA ŽIVOTINJA: KAKO DA POMOGNETE A DA NE UGROZITE SEBE

Posted on

U Srbiji postoji veliki broj udruženja za zaštitu životinja koja svakodnevno nastoje da zaustave zlostavljače.  Pored toga ne smemo izostaviti ulogu pojednica koja je veoma značajna. Bilo da ste aktivno ili pasivno uključeni u neki vid pomaganja životinjama ili doprinosite njihovoj zaštiti ili pak apsolutno nemate nikakve dodirne tačke sa tim, ovih nekoliko informacija će […]

Pravni blog

PROTIVPRAVNOST

Posted on

Protivpravnost je protivljenje ljudskog ponašanja bilo kojoj pravnoj normi. Ona je zajednički element svim kažnjivim ponašanjima za koja je propisana javnopravna ili neka druga pravna sankcija. Sa stanovišta krivičnog prava, protivpravnost je vrednosni, normativni element krivičnog dela i ukazuje na odnos ljudskog ponašanja prema pravnom poretku. Protivpravnost je ono ljudsko ponašanje kojim se postupa suprotno […]

Pravni blog

REHABILITACIJA

Posted on

Rehabilitacija je postupak uspostavljanja ranijeg statusa neosuđivanog građanina Republike Srbije, koji je osuđeno lice imalo pre krivične osude. Izvršenjem kazne ili druge sankcije trebalo bi da se steknu uslovi da se osuđeno lice u svojim pravima izjednači sa ostalima. Institutom rehabilitacije se postiže otklanjanje pravnih posledica osude po osuđeno lice. Razlog za primenu rehabilitacije je […]

Intelektualna svojina

(NE)LOJALNA KONKURENCIJA NA TRŽIŠTU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Posted on

Pravo konkurencije[1] je postojanje prava više učesnika da na tržištu nude zamenljive proizvode ili usluge (tzv. supstitute)[2], uz postojanje odnosa ponude i tražnje, s tim da se konkurencija posmatra u kontekstu relevantnog tržišta proizvoda, kao i relevantnog geografskog tržišta.[3] Dominantnost jednog učesnika na relevantnom tržištu ne znači nužno i zloupotrebu istog, te je ta kategorija […]