Ekonomski i blog ljudskih resursa

FREELENCER POSLOVI – DA LI JE MOGUĆE TO POSTIĆI I KAKO SE TO RADI?

Posted on

Frilenser (еngl. Freelancer) je osoba koja obavlja posao po ugovoru za određenu kompaniju, ali nije zaposlena u toj kompaniji. Frilenseri su osobe koje ne trpe standardno radno vrijeme, vole da rade od kuće i biraju projekte. Među frilenserima najviše je programera, dizajnera i drugih IT stručnjaka, a najčešći poslodavci su strane kompanije. Freelancing se može […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

KONCEPT OCENJIVANJA „360 STEPENI“

Posted on

Pojedinačni izvori ocenjivanja poput procene rukovodilaca, mišljenja kolega ili čak suda donetog od strane eksternih ocenjivača, imaju jednu veliku manu – jednostranost. Godinama se tragalo za prihvatljivim sveobuhvatnim rešenjem, tj. sistemom koji bi objedinio ocene svih relevantnih saradnika koji imaju uvid u ponašanje pojedinca. U skladu sa tom težnjom, uveden je koncept „360 stepeni“, po […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

BUILDING HIGH PERFORMANCE TEAMS

Posted on

Postoje ključni koraci u izgradnji timova visokih performansi. Dok težimo konkurentnosti, kvalitetni timovi postaju sve kritičniji za naš uspjeh. Jedan od prvih i najbitnijih koraka jeste razviti raznolik tim. Koristite ljude koji imaju različite prednosti, dok su blisko usklađeni sa ključnim poslovnim funkcijama, korisnicima i zainteresovanim stranama. Što je više raznolik tim, to je vjerovatnije […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

Team building radi team buildinga

Posted on

Team building se pojavljuje početkom 80-ih godina prošlog vijeka u Americi, kao jedan od zaštitnih znakova novog kapitalizma. Danas svaka jaka kompanija u svijetu redovno organizuje tim bildinge za svoje zaposlene. Iako je do prije desetak godina na našim prostorima bio potpuno nepoznat termin, team building postaje sve popularniji među jakim kompanijama, ali i onim […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

ŠTA JE USTVARI KARIJERA I KAKO NJOME UPRAVLJATI?

Posted on

Uspjeh nije jednostavna kategorija. Nekome je to napredovanje u karijeri, nekome velika porodica sa puno djece, nekom trećem putovanja po cijelom svijetu. Svako od nas ima specifičan splet vrijednosti, i životnih iskustava, osjećaja, uvjerenja koja ga čine upravo takvim kakav jeste i svako ima svoju definiciju uspjeha. Naravno, ne govorimo o uspjesima koji su unaprijed […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

IZBOR MEDIJA PRILIKOM OGLAŠAVANJA SLOBODNOG RADNOG MESTA

Posted on

Oglašavanje slobodnog radnog mesta je složen proces koji zahteva dugotrajnu pripremu i istraživanje potencijalnih kanala oglašavanja. Prilikom odabira se moraju razmotriti ne samo potrebe kompanije, već i vrsta medija koje željeni kandidati prate. Troškovi takođe igraju značajnu ulogu u oglašavanju. Javlja se večita dilema – kako sa što manje uloženih sredstava privući što veći broj […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

ETIČKA PITANJA U MENADžMENTU LJUDSKIH RESURSA

Posted on

Jednostavno objašnjenje pojma koje se najčešće upotrebljava u stručnoj literaturi, ali i kao prva asocijacija, podrazumeva da je etika nauka o moralu. U menadžmentu ljudskih resursa, etika zauzima važno mesto. Međutim, nije oduvek bilo tako. Dok su teoretičari godinama naglašavali značaj etičke dimenzije u personalnom menadžmentu, menadžeri su pokušavali da izbegnu ovaj aspekt poslovanja. Kao […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

LJUDSKI RESURSI I DIGITALNO POSLOVANJE

Posted on

Ljudski resursi za jednu radnu organizaciju su, najpre, svi njeni zaposleni, ali se u njih mogu ubrojati i svi oni koje organizacija može ili želi da privuče da postanu njeni zaposleni. U najkraćem, uspešno upravljati ljudskim resursima znači osigurati da u svakom trenutku odgovarajući broj zaposlenih, sa odgovarajućom strukturom kvalifikacija i sposobnosti bude raspoređen na […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

FENOMEN SAMOBRANDIRANJA

Posted on

Donald Trump: „ Ako se vi sami ne pobrinete za svoj brand, neko drugi će to učiniti za vas, a taj drugi će najvjerojatnije biti vaša konkurencija“. Tom Peters, 1997. u svome eseju „Brand zvan TI“ napisao: „Bez obzira na godine, bez obzira na poziciju, bez obzira na posao koji radimo, svi mi trebamo shvatiti […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

IZAZOVI SA KOJIMA SE SUOČAVA MENADžMENT LJUDSKIH RESURSA

Posted on

Dinamičnost tržišta rada ne ostavlja mnogo prostora za dugoročne planove. Ono zahteva brze reakcije, proaktivan pristup i praćenje svih promena. Ne potoji jedno jedinstveno rešenje koje menadžment ljudskih resursa može da primeni u svim situacijama, već je neophodan kontigentni pristup – svakom izazovu se pristupa na drugačiji način. Iako ne postoji univerzalni odgovor na izazove […]