Ekonomski i blog ljudskih resursa

POBOLJŠAJTE EFEKTIVNOST ZAPOSLENIH EVALUACIJOM NJIHOVOG UČINKA

Posted on

Kako bi napori zaposlenih doprineli ostvarivanju organizacionih ciljeva, supervizori se služe upravljanjem radnom efektivnošću. Upravljanje radnom efektivnošću podrazumeva niz određenih radnji, kao što su postavljanje ciljeva, zatim, obučavanje zaposlenih i, na kraju, evaluciju njihovog učinka i nagrađivanje za postignute ciljeve. U ovom tekstu, naglasak će biti na krajnjoj tački u upravljanju radnom efektivnošću, te će […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

NAUČITE VEŠTINU ASERTIVNE KOMUNIKACIJE

Posted on

Kako je komunikacija sastavni deo naše svakodnevnice, veoma je važno znati kako komunicirati i izneti sopstvene stavove i mišljenja na pravilan način. Bilo u profesionalnim ili privatnim odnosima, delotvorna komunikacija jedan je od presudnih faktora za postizanje uspešnih rezultata. Ono što treba imati na umu jeste da je komunikacija veština koja se uči i razvija […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

NOVI ALATI ZA PRIVLAČENJE PASIVNIH KANDIDATA U E-REGRUTOVANJU

Posted on

Primena elektronskog menadžmenta ljudskih resursa se značajno povećala poslednjih godina, a organizacije sve više usvajaju ove sisteme kako bi ostvarile administrativne uštede i strateške prednosti. Regrutovanje se može izvršiti sledećim veb tehnologijama: Regrutovanje primenom alata veb 1.0 tehnologije Tzv. ’’statistički veb’’, gde kompanija postavlja oglas na svom portalu ili na specijalizovanim portalima za zapošljavanje. Regrutovanje […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

3 SIGURNA ZNAKA DA SE UKLAPATE U PROFIL MENADŽERA LJUDSKIH RESURSA

Posted on

Menadžment ljudskih resursa, kao moderna verzija upraljanja kadrovima može se definisati kao strategijski pristup upravljanju najvrednijim resursima jedne organizacije, a to su zaposleni koji rade u njemu i pojedinačno ili kolektivno doprinose ostvarenju njegovih ciljeva.[1] Svesni smo da samim pogledom na različite portale za zapošljavanje sve više postoji otvorenih pozicija upravo za menadžere ljudskih resursa. […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

SEKSUALNO UZNEMIRAVANJE U RADNOM OKRUŽENJU

Posted on

Kao oblik maltretiranja na radnom mestu, seksualno uznemiravanje predstavlja, najpre, značajan izvor stresa na radu. S obzirom na to da je u pitanju neželjen i nametnut oblik komunikacije, seksualno uznemiravanje dovodi do toga da se žrtva oseća neprijatno i ugroženo zbog seksualne usresređenosti napadača. Pod seksualnim uznemiravanjem podrazumevaju se nepoželjni i nedobrodošli pokušaji približavanja, zahtevi […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

RAZLIKA IZMEĐU FLUKTUACIJE I APSENTIZMA RADNE SNAGE

Posted on

Poslednjih godina svedoci smo da je globalizacija donela mnogo pozitivnih promena u poslovnom životu, ali i onih negativnih koji utiču na kvalitet života pojedinaca na poslu. Ne postoji jedinstvena definicija kvaliteta života na poslu ili Quality Work Life ali kvalitet života na poslu je multidimenzionalni koncept koji uključuje: karakteristike radnog prostora, politiku organizacije i procedure, […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

KAKO SPREČITI DISKRIMINACIJU PRILIKOM ZAPOŠLJAVANJA?

Posted on

O diskriminaciji prilikom zapošljavanja možemo govoriti u slučaju kada praksa zapošljavanja nejednako utiče na određenu grupu ljudi, te se dešava da znatno veći procenat članova određene grupe bude odbijen za dobijanje određenog radnog mesta ili unapređenja.  Drugačije rečeno, postoji veliki nesklad između, na primer, udela žena u ukupnom broju prijavljenih kandidata i udela žena u […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

6 KORAKA DO PRAVOG IZBORA FAKULTETA

Posted on

Pitanje izbora fakulteta je jedno od najvažnijih, ali i najtežih za sve buduće maturante. Kada sam razmislljala o tome šta bih mogla da upišem, nisam ni pomišljala na studiranje marketinga u Temišvaru. Imala sam mnoge ideje, ali mi se nijedna nije činila dovoljno dobrom. Sada to vidim kao svoju buduću karijeru I posao kojim bih […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

ŠTA JE TO ZAPRAVO KOUČING?

Posted on

Danas je koučing (eng. coaching) jedan od najzastupljenijih pojmova, pa shodno tome nailazimo na veći broj autora i definicija samog pojma. Kako je reč engleskog porekla, Oxford Dictionary koren reči “coach” objašnjava kao trener, odnosno onaj ko daje instrukcije. Jasnije objašnjenje dato je od strane International Coaching Federation (ICF), navodeći da je koučing interaktivni proces […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

SVE TAJNE DOBROG INTERVJUA

Posted on

Najpre, evo jedne od definicije intervjua: ,,Intervju predstavlja sredstvo selekcije čiji je cilj da se predvidi poslovni učinak kandidata na osnovu njegovih usmenih odgovora na usmena pitanja“ [1]. Kao što možete pretpostaviti, postoji nekoliko tipova intervjua za odabir kandidata, a evo i nekoliko podela: Nestrukturisani intervjui    Situacioni intervjui  Intervjui jedan na jedan Strukturisani intervjui                   […]