Ekonomski i blog ljudskih resursa

Psihološka procena prilikom selekcije kandidata

Posted on

Psihološka procena se često primenjuje u procesu selekcije kandidata i odličan je način da se procene sposobnosti, osobine ličnosti, radne vrednosti i ograničenja prijavljenih kandidata na oglas za posao i u moru prijavljenih kandidata izabere odgovarajući. Nastaje kao rezultat psihološkog testiranja koje se može sastojati od formalnih i neformalnih testova, anketa, intervjua, posmatranja kandidata, kao […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

PSIHOLOŠKA PROCENA PRILIKOM SELEKCIJE KANDIDATA

Posted on

Psihološka procena se često primenjuje u procesu selekcije kandidata i odličan je način da se procene sposobnosti, osobine ličnosti, radne vrednosti i ograničenja prijavljenih kandidata na oglas za posao i u moru prijavljenih kandidata izabere odgovarajući. Nastaje kao rezultat psihološkog testiranja koje se može sastojati od formalnih i neformalnih testova, anketa, intervjua, posmatranja kandidata, kao […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA ZAPOSLENIH

Posted on

Poslodavci na uvid imaju mnoge lične podatke kandidata i zaposlenih, naročito ukoliko se obavi psihološko testiranje kako bi se proverilo njihovo znanje, sposobnosti i predispozicije. Prilikom testiranja najčešće se koriste testovi ličnosti i testovi znanja i sposobnosti,  a u poslednje vreme sve više i konkretni radni i situacioni zadaci. Prikupljanje, obrada i korišćenje ličnih podataka […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

MOTIVACIJA ZA PREDUZETNIKE – IZ JOVANINOG UGLA

Posted on

Preduzetništvo je delatnost usmerena na pokretanje, organizovanje i inovaciju poslovanja preduzeća, stvaranje novog tržišta i ostvarivanja dobiti. Sagledavajući materijal međunarodnih edukacija o preduzetništvu, uočila sam mnogo suvoparnog teksta i rogobatnih definicija. Teško je doći do suštine. Konferencije o preduzetništvu mogu Vam dati krila, entuzijazam i podršku da hrabro i odlučno krenete za onim što volite, […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

KAKO PREDVIDETI POTREBU ZA RADNOM SNAGOM?PROČITAJTE O KONKRETNIM METODAMA I SAZNAJTE SVE O REGRUTOVANJU PUTEM INTERNETA

Posted on

Kako bi proces regrutacije i selekcije kandidata bio uspešan, neophodno je pratiti sledeće korake: Planirajte i predvidite potrebnu radnu snagu Regrutujte kandidate za predviđena slobodna radna mesta Dajte kandidatima da popune formular za prijavu Primenite različite metode selekcije, poput intervjua, testova, provere biografskih podataka itd. Pošaljite odabranog kanidata ili kandidate supervizoru koji je odgovoran za […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

UPRAVLJANJE KARIJEROM – KO TO RADI?

Posted on

Ako tražite definiciju upravljanja karijerom, naći ćete spisak stvari koje treba da uradite. Izbor karijere, planiranje karijere, kontrolu, rukovanje itd. Skoro kao da planirate godišnji odmor na neku tropsku destinaciju, osim što traje doživotno, ne računa se kao godišnji odmor jer uključuje puno napornog rada, a često i ne završite na baš tropskom mjestu. Da […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

FREELENCER POSLOVI – DA LI JE MOGUĆE TO POSTIĆI I KAKO SE TO RADI?

Posted on

Frilenser (еngl. Freelancer) je osoba koja obavlja posao po ugovoru za određenu kompaniju, ali nije zaposlena u toj kompaniji. Frilenseri su osobe koje ne trpe standardno radno vrijeme, vole da rade od kuće i biraju projekte. Među frilenserima najviše je programera, dizajnera i drugih IT stručnjaka, a najčešći poslodavci su strane kompanije. Freelancing se može […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

KONCEPT OCENJIVANJA „360 STEPENI“

Posted on

Pojedinačni izvori ocenjivanja poput procene rukovodilaca, mišljenja kolega ili čak suda donetog od strane eksternih ocenjivača, imaju jednu veliku manu – jednostranost. Godinama se tragalo za prihvatljivim sveobuhvatnim rešenjem, tj. sistemom koji bi objedinio ocene svih relevantnih saradnika koji imaju uvid u ponašanje pojedinca. U skladu sa tom težnjom, uveden je koncept „360 stepeni“, po […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

BUILDING HIGH PERFORMANCE TEAMS

Posted on

Postoje ključni koraci u izgradnji timova visokih performansi. Dok težimo konkurentnosti, kvalitetni timovi postaju sve kritičniji za naš uspjeh. Jedan od prvih i najbitnijih koraka jeste razviti raznolik tim. Koristite ljude koji imaju različite prednosti, dok su blisko usklađeni sa ključnim poslovnim funkcijama, korisnicima i zainteresovanim stranama. Što je više raznolik tim, to je vjerovatnije […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

Team building radi team buildinga

Posted on

Team building se pojavljuje početkom 80-ih godina prošlog vijeka u Americi, kao jedan od zaštitnih znakova novog kapitalizma. Danas svaka jaka kompanija u svijetu redovno organizuje tim bildinge za svoje zaposlene. Iako je do prije desetak godina na našim prostorima bio potpuno nepoznat termin, team building postaje sve popularniji među jakim kompanijama, ali i onim […]