Ekonomski i blog ljudskih resursa

6 KORAKA DO PRAVOG IZBORA FAKULTETA

Posted on

Pitanje izbora fakulteta je jedno od najvažnijih, ali i najtežih za sve buduće maturante. Kada sam razmislljala o tome šta bih mogla da upišem, nisam ni pomišljala na studiranje marketinga u Temišvaru. Imala sam mnoge ideje, ali mi se nijedna nije činila dovoljno dobrom. Sada to vidim kao svoju buduću karijeru I posao kojim bih […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

ŠTA JE TO ZAPRAVO KOUČING?

Posted on

Danas je koučing (eng. coaching) jedan od najzastupljenijih pojmova, pa shodno tome nailazimo na veći broj autora i definicija samog pojma. Kako je reč engleskog porekla, Oxford Dictionary koren reči “coach” objašnjava kao trener, odnosno onaj ko daje instrukcije. Jasnije objašnjenje dato je od strane International Coaching Federation (ICF), navodeći da je koučing interaktivni proces […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

SVE TAJNE DOBROG INTERVJUA

Posted on

Najpre, evo jedne od definicije intervjua: ,,Intervju predstavlja sredstvo selekcije čiji je cilj da se predvidi poslovni učinak kandidata na osnovu njegovih usmenih odgovora na usmena pitanja“ [1]. Kao što možete pretpostaviti, postoji nekoliko tipova intervjua za odabir kandidata, a evo i nekoliko podela: Nestrukturisani intervjui    Situacioni intervjui  Intervjui jedan na jedan Strukturisani intervjui                   […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

Kako predvideti potrebu za radnom snagom? Pročitajte o konkretnim metodama i saznajte sve o regrutovanju putem Interneta

Posted on

Kako bi proces regrutacije i selekcije kandidata bio uspešan, neophodno je pratiti sledeće korake: Planirajte i predvidite potrebnu radnu snagu Regrutujte kandidate za predviđena slobodna radna mesta Dajte kandidatima da popune formular za prijavu Primenite različite metode selekcije, poput intervjua, testova, provere biografskih podataka itd. Pošaljite odabranog kanidata ili kandidate supervizoru koji je odgovoran za […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

Psihološka procena prilikom selekcije kandidata

Posted on

Psihološka procena se često primenjuje u procesu selekcije kandidata i odličan je način da se procene sposobnosti, osobine ličnosti, radne vrednosti i ograničenja prijavljenih kandidata na oglas za posao i u moru prijavljenih kandidata izabere odgovarajući. Nastaje kao rezultat psihološkog testiranja koje se može sastojati od formalnih i neformalnih testova, anketa, intervjua, posmatranja kandidata, kao […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

PSIHOLOŠKA PROCENA PRILIKOM SELEKCIJE KANDIDATA

Posted on

Psihološka procena se često primenjuje u procesu selekcije kandidata i odličan je način da se procene sposobnosti, osobine ličnosti, radne vrednosti i ograničenja prijavljenih kandidata na oglas za posao i u moru prijavljenih kandidata izabere odgovarajući. Nastaje kao rezultat psihološkog testiranja koje se može sastojati od formalnih i neformalnih testova, anketa, intervjua, posmatranja kandidata, kao […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA ZAPOSLENIH

Posted on

Poslodavci na uvid imaju mnoge lične podatke kandidata i zaposlenih, naročito ukoliko se obavi psihološko testiranje kako bi se proverilo njihovo znanje, sposobnosti i predispozicije. Prilikom testiranja najčešće se koriste testovi ličnosti i testovi znanja i sposobnosti,  a u poslednje vreme sve više i konkretni radni i situacioni zadaci. Prikupljanje, obrada i korišćenje ličnih podataka […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

MOTIVACIJA ZA PREDUZETNIKE – IZ JOVANINOG UGLA

Posted on

Preduzetništvo je delatnost usmerena na pokretanje, organizovanje i inovaciju poslovanja preduzeća, stvaranje novog tržišta i ostvarivanja dobiti. Sagledavajući materijal međunarodnih edukacija o preduzetništvu, uočila sam mnogo suvoparnog teksta i rogobatnih definicija. Teško je doći do suštine. Konferencije o preduzetništvu mogu Vam dati krila, entuzijazam i podršku da hrabro i odlučno krenete za onim što volite, […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

KAKO PREDVIDETI POTREBU ZA RADNOM SNAGOM?PROČITAJTE O KONKRETNIM METODAMA I SAZNAJTE SVE O REGRUTOVANJU PUTEM INTERNETA

Posted on

Kako bi proces regrutacije i selekcije kandidata bio uspešan, neophodno je pratiti sledeće korake: Planirajte i predvidite potrebnu radnu snagu Regrutujte kandidate za predviđena slobodna radna mesta Dajte kandidatima da popune formular za prijavu Primenite različite metode selekcije, poput intervjua, testova, provere biografskih podataka itd. Pošaljite odabranog kanidata ili kandidate supervizoru koji je odgovoran za […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

UPRAVLJANJE KARIJEROM – KO TO RADI?

Posted on

Ako tražite definiciju upravljanja karijerom, naći ćete spisak stvari koje treba da uradite. Izbor karijere, planiranje karijere, kontrolu, rukovanje itd. Skoro kao da planirate godišnji odmor na neku tropsku destinaciju, osim što traje doživotno, ne računa se kao godišnji odmor jer uključuje puno napornog rada, a često i ne završite na baš tropskom mjestu. Da […]