BUILDING HIGH PERFORMANCE TEAMS

Postoje ključni koraci u izgradnji timova visokih performansi.
Dok težimo konkurentnosti, kvalitetni timovi postaju sve kritičniji za naš uspjeh.
Jedan od prvih i najbitnijih koraka jeste razviti raznolik tim. Koristite ljude koji imaju različite prednosti, dok su blisko usklađeni sa ključnim poslovnim funkcijama, korisnicima i zainteresovanim stranama. Što je više raznolik tim, to je vjerovatnije da će biti snažni u postizanju ciljeva, akcija i zadataka za uspješan ishod.
Osim toga, motivacija će vjerovatno ostati konzistentno visoka, gdje članovi tima mogu fokusirati većinu svog rada na područja u kojima uživaju.
Važno je timu jasno objasniti kako izgleda uspjeh i osigurati da su ovlašćeni da to postignu. Kao rezultat toga, možda ćete željeti da fokusirate tim na postizanje rezultata postavljanjem eksplicitnih ciljeva.
Inspirirajte članove tima da preuzmu punu odgovornost za postizanje cilja tima sa dodijeljenim sredstvima. Budite autentični, radite s vlastitim prednostima i iskoristite talente članova tima. Zatim periodično zatražite od tima povratne informacije o vašem rukovodstvu, tako da se možete prilagoditi kako biste dobili najviše od svakog člana tima ili faze razvoja tima.
U zavisnosti od lokacije tima organizujte periodične sastanke, kao što su brzi ručak ili jutarnja kafa, kako bi se osiguralo da se ljudski timski duh njeguje. Alternativno, za virtuelne timove ubacite društveni element u vaše konferencijske pozive.
Prepoznajte ključne prekretnice i slavite uspjeh. To bi moglo da se kreće od jednostavnog “hvala” ili “dobro obavljeno”, poklona ili bonusa kako bi prepoznali napor i uspješne rezultate. Izaberite najprikladniji način za održavanje visokih performansi.
Razmotrite svako iskustvo tima. Na primjer, taj proces može uključivati ​​otvorena pitanja kao što su:
“Šta je najviše doprinijelo ishodu našeg tima?”, Kao i …
“Šta možemo sljedeći put da uradimo drugačije?”
Pored toga, razmotrite gdje je vaš tim sada i razmotrite najbolje korake koji će im pomoći da napreduju ka tome da budu tim visokih performansi.


IZVORI I LITERATURA:

  1. KSL TRAINING, Building High Performance Teams
[online] https://www.ksl-training.co.uk/free-resources/team-building/high-performance-teams-guide/
  1. PSYCHOLOGY TODAY 10 Rules for High-Performing Teams (2011)
[online] https://www.psychologytoday.com/blog/cutting-edge-leadership/201108/10-rules-high-performing-teams


Autor teksta: Merima Rastoder.


*Napomena: Tekstovi u okviru Projekta Law bloggers / Pravni blogeri, ECC & HR blog, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda,  ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.


Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i  Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Merima Rastoder.


ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.