[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Branislav Borota je rođen 10. decembra 1988. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Nakon završenih studija prava, 2011. godine postaje stipendista TEMPUS fondacije i upisuje master studije menadžmenta poslovnih performansi u okviru studija pri Univerzitetu u Beogradu. Naredne godine je odbranio master rad na temu ”Strategije i proces implementacije Milenijumskih ciljeva razvoja” gde mu je mentor pri izradi rada bila prof. dr Nataša Petrović – redovan profesor na Fakultetu Organizacionih Nauka.

Profesionalnu karijeru je započeo u međunarodnoj telekomunikacionoj kompaniji u sektoru ljudskih resursa 2007. godine, još za vreme studija. Nakon toga, iskustvo stiče radeći u uspešnim domaćim i međunarodnim kompanijama na komercijalno-tehničkim poslovima u području FMCG i farmaceutske industrije. Trenutno je zadužen za komercijalne, logističke i administrativno-finansijske poslove u renomiranoj domaćoj spoljnotrgovinskoj kompaniji.

Objavio je stručni rad u Zborniku radova Nova naučna edukativna misao 01/13, Nomotehničkog centra Beograd, na temu na temu ”Proces realizacije Milenijumskih ciljeva razvoja u Republici Srbiji”. Iste godine je uspešno završio obuku iz oblasti sistema menadžmenta kvalitetom pod nazivom ”Interna provera sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008” u organizaciji konsultantske kuće Griffatong iz Novog Sada. U oktobru 2015. učestvovao je u okviru projekta ”Fabrika mladih preduzetnika” u organizaciji Centra za razvoj ideja iz Beograda i švedske organizacije Itzinya. Učestvovao je u radionici na temu digitalnog marketinga, u organizaciji Humanity Knowledge Lab iz Beograda, u novembru 2016. godine.

Sfere interesovanja su mu ekologija, menadžment, marketing i trgovina, komunikacija, edukacija, društvene mreže i nove tehnologije. Govori engleski i francuski jezik. Rekreativni je sportista i ljubitelj putovanja.