NAJNOVIJE NA BLOGU


KONCEPT OCENJIVANJA „360 STEPENI“

Pojedinačni izvori ocenjivanja poput procene rukovodilaca, mišljenja kolega ili čak suda donetog od strane eksternih ocenjivača, imaju jednu veliku manu – jednostranost. Godinama se tragalo za prihvatljivim sveobuhvatnim rešenjem, tj. sistemom koji bi objedinio ocene svih relevantnih saradnika koji imaju uvid u ponašanje pojedinca. U skladu sa tom težnjom, uveden je koncept „360 stepeni“, po […]


BUILDING HIGH PERFORMANCE TEAMS

Postoje ključni koraci u izgradnji timova visokih performansi. Dok težimo konkurentnosti, kvalitetni timovi postaju sve kritičniji za naš uspjeh. Jedan od prvih i najbitnijih koraka jeste razviti raznolik tim. Koristite ljude koji imaju različite prednosti, dok su blisko usklađeni sa ključnim poslovnim funkcijama, korisnicima i zainteresovanim stranama. Što je više raznolik tim, to je vjerovatnije […]


Team building radi team buildinga

Team building se pojavljuje početkom 80-ih godina prošlog vijeka u Americi, kao jedan od zaštitnih znakova novog kapitalizma. Danas svaka jaka kompanija u svijetu redovno organizuje tim bildinge za svoje zaposlene. Iako je do prije desetak godina na našim prostorima bio potpuno nepoznat termin, team building postaje sve popularniji među jakim kompanijama, ali i onim […]

Pogledajte sve

SVI TEKSTOVI

Pojedinačni izvori ocenjivanja poput procene rukovodilaca, mišljenja kolega ili čak suda donetog od strane eksternih ocenjivača, imaju jednu veliku manu ...
[...]

Postoje ključni koraci u izgradnji timova visokih performansi. Dok težimo konkurentnosti, kvalitetni timovi postaju sve kritičniji za naš uspjeh. Jedan ...
[...]

Uspjeh nije jednostavna kategorija. Nekome je to napredovanje u karijeri, nekome velika porodica sa puno djece, nekom trećem putovanja po ...
[...]

Oglašavanje slobodnog radnog mesta je složen proces koji zahteva dugotrajnu pripremu i istraživanje potencijalnih kanala oglašavanja. Prilikom odabira se moraju ...
[...]

Jednostavno objašnjenje pojma koje se najčešće upotrebljava u stručnoj literaturi, ali i kao prva asocijacija, podrazumeva da je etika nauka ...
[...]

Ljudski resursi za jednu radnu organizaciju su, najpre, svi njeni zaposleni, ali se u njih mogu ubrojati i svi oni ...
[...]

Dinamičnost tržišta rada ne ostavlja mnogo prostora za dugoročne planove. Ono zahteva brze reakcije, proaktivan pristup i praćenje svih promena ...
[...]

Prvobitna ideja sindikalnog organizovanja podrazumevala je udruženu borbu radnika za zajednička prava. To se u teoriji nije promenilo, ali se ...
[...]

Za uspješnu komunikaciju između različitih odjela u kompanijama odgovoran je Human Resources (HR) tim, a da bi se uspješno komuniciralo ...
[...]

Današnja shvatanja motivacije podrazumevaju da je samo zadovoljan radnik sposoban da predano i uspešno obavlja svoje radne zadatke. On pritom ...
[...]

Svi su motivisani. Svaka osoba ima nešto što smatra pogonom za daljne aktivnosti. Nekada su to ciljevi u životu, nekada ...
[...]

Period zapošljavanja jednolične radne snage, usmerene isključivo na obavljanje strogo određenih zadataka putem repetitivnih aktivnosti, obeležio je veći deo prošlog ...
[...]

Motivacija je jedna od najvažnijih tema u menadžmentu s obzirom da direktno utiče na ostvarivanje ciljeva kompanija. Predstavlja sve ono ...
[...]

Prestanak verovanja da je čovek samo „produžena ruka mašine“ i bezosećajno stvorenje koje se u svakom trenutku može zameniti novom, ...
[...]