Bili smo

[BILI SMO]DIGITALNA RODNA RAVNOPRAVNOST

Forum, koji je organizovao Fridrih Ebert Fondacija u saradnji sa Business Info Group, održan je 17.05.2019. godine, u Envoy Conference Centru, u Beogradu.

Govornici su bili:

  • Ljiljana Lončar, savetnica potpredsednice Vlade za rodnu ravnopravnost;
  • Jelena Bratić, Microsoft Development Centar, Women in Tech AmCham Srbija;
  • Sandra Tomić, projektna koordinatorka, RailsGirls;
  • Maja Nedučić, Chief People Officer, VEGA IT;
  • Vesna Bajić, predstavnica sindikata „Nezavisnost”

Osnovna poruka Foruma jeste da je potrebna podrška društva, koje je ključno u podržavanju žena, kao i države, u digitalnoj ravnopravnosti žena.

Učesnice su ocenile da je u Srbiji zadovoljavajuća prisutnost žena u digitalnoj ekonomiji,ali da je jako bitno da se nastavi u smeru osnaživanja žena u IT obrazovanju.

Najnoviji podaci Eurostata pokazuju da je učešće žena profesionalaca u Srbiji u informaciono-komunikacionim poslovima u 2018. godini bilo 19 odsto, što je iznad proseka EU od 17 odsto.

Vesna Bajić se osvrnula na podatke Zavoda za statistiku, prema kojim su žene u Srbiji digitalno pismenije, nego muškarci, ali da ih je opet manje u IT sferi i zato je važno razmotriti i taj kontekst.

Sagovornice su se složile da se sklonosti ka određenim interesovanjima i profesijama javljaju dosta rano, ali da se često devojčicama nameću određene stvari iz kruga porodice, te da je važno pružiti im veću podršku za “netipična ženska zanimanja.”

Maja Nedučić je istakla je da tajna njihovog uspeha ne leži u nekoj posebnoj strategiji, već samo u tome da sve zaposlene podjednako tretiraju i brinu o svima njima.

Ako se u IT sektoru prepoznaju samo muškarci, propušta se veliki deo populacije. Takođe, prepoznato je da su timovi u kojima ima žena produktivniji i efikasniji i zato je važno i njih ravnopravno uključiti u rad.

Generalno postoji napredak, te i zadovoljstvo što se razlika između žena i muškaraca u ovoj sferi smanjuje, ali da je neophodno kontinuirano raditi na smanjivanju rodne diskriminacije koja postoji.

Autor teksta:

Nataša Stančev, Bachelor of Laws

Nataša Stančev, Bachelor of Laws

Mentor / Law blogger
BIO

Nataša Stančev je rođena 1991. Godine u Beogradu. Završila je srednju “Pravno-poslovnu školu” u Beogradu, smer- pravni tehničar. Nakon toga, upisala je Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, koji je uspešno završila.

Obavljala je različite stručne prakse u sudovima  i stekla  praktična znanja iz raznih grana prava, te je pohvaljivana od strane sudija i advokata.Najviše je interesuje krivično, građansko i porodično pravo.

Završila je kurs za elektronsku pravnu bazu Paragraf lex. Govori engleski jezik,a se služi i španskim. Praktikuje Kundalini jogu, voli da putuje, i voli modu.


Nataša Stančev was born in 1991 in Belgrade. She finished “Law and business high School” in Belgrade. After that, she enrolled at the Faculty of Law of the Union University in Belgrade, which is brining to the ends.

She has conducted various professional practices in the courts and acquired practical knowledge in various fields of law, where she praised by judges and lawyers. She is most interested in criminal, civil and family law.

BLOG
Vlada Republike Srbije - Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i Ministarstvo finansija - Uprava za sprečavanje pranja novca, 18 ...
[...]
Forum, koji je organizovao Business Info Group, uz podršku National Endowment for Democracy, održan je 05.12.2018. godine, u Envoy Conference ...
[...]
U cilju usaglašavanja našeg pravnog sistema sa pravnim sistemima zemalja članica Evropske Unije, utemeljen je novi institut u pravnom sistemu ...
[...]
Protivpravnost je protivljenje ljudskog ponašanja bilo kojoj pravnoj normi. Ona je zajednički element svim kažnjivim ponašanjima za koja je propisana ...
[...]
Rehabilitacija je postupak uspostavljanja ranijeg statusa neosuđivanog građanina Republike Srbije, koji je osuđeno lice imalo pre krivične osude. Izvršenjem kazne ...
[...]
Pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta stiču zaposlene žene, po ugovoru o radu. Ova dva odsustva se ...
[...]
Saobraćajni prekršaji su vrsta prestupa koje poznaje naše pravo, koji su regulisani Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakonom ...
[...]
Prilikom vođenja postupka, neophodna je, pored nezavisnosti i stručnosti i objektivnost, odnosno nepristrasnost sudija. Od sudije se traži da u ...
[...]
Advokat je dužan da svoju profesiju obavlja savesno, brižljivo, odlučno, blagovremeno, sa iskrenošću prema klijentu, uz punu posvećenost slučaju koji ...
[...]
U vršenju roditeljskog prava, roditelji imaju određena ograničenja. Ranije je preovladavalo mišljenje da država nema prava da se meša u ...
[...]