Bili smo

[BILI SMO] OBAVEZNA INFORMATIKA – DOBAR KORAK, DA LI JE I DOVOLJAN?

Forum, koji je organizovao Fridrih Ebert Fondacija u saradnji sa Business Info Group, održan je 05.06.2019. godine, u Envoy Conference Centru, u Beogradu.

Govornici su bili:

  • Nemanja Đorđević, programski direktor-obrazovanje, Inicijativa Digitalna Srbija;
  • Nebojša Vasiljević, direktor, Fondacija PEtlja;
  • Olivera Todorović, pomoćnica direktora, Zavod za unapređenje obrazovanja I vaspitanja;
  • Violeta Alfeldi, učiteljica, Ogledna osnovna škola Vladislav Ribnikar Beograd;
  • Dobrivoje Marjanović, nastavnik informatike I član Predstavništva Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.

Jačanje položaja nastavnika u sistemu obrazovanja i usavršavanje obrazovnog programa su jedan od ključnih preduslova za unapređenje informatičkog obrazovanja u Srbiji.

Prema poslednjem izveštaju Zavoda za statistiku, preko 40 posto stanovnika u Srbiji je digitalno nepismeno, u smislu da ne znaju da pošalu email, ne znaju da koriste internet, niti da obrađuju tekstove na računaru. Ova statistika predstavlja dovoljan, ali i glavni motiv za uvođenje informatike u celoj Srbiji.

Nebojša Vasiljević je istakao da su glavni segmenti unapređenja povezivanje škola sa internetom, da svaka učionica ima računare i računarske kabinete.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, je pokrenulo projekat “2000 digitalnih učionica”, u kome su opremljene učionice u školama, ali su i nastavnici prošli obuku za korišćenje digitalnih uđžbenika i materijala, a očekuje se i dodatnih novih 8500 učionica. Takođe, treba nagraditi nastavnike koji se trude da napreduju u ovom segmentu i obučavaju se.

Anganžovanjem Ministarstva prosvete, škola, ali i roditelja, školski sistem nalazi se u potpuno drugačijoj situaciji nego što je to bio slučaj pre par godina. 

Nebojša Vasiljević je istakao da je glavna novina koja je uvedena ove godine informatika u šestom razredu. Prošle godine je bila obavezna u petom, a od ove obavezna je i u šestom razredu i đaci uče tekstualno programiranje.

Digitalna Srbija radi na regulativi, obrazovanju i jačanju startap ekosistema zato što je ova inicijativa nezadovoljna postojećim stanjem i napominje da Strategija obrazovanja, koja je na snazi do 2020. godine, samo na šest mesta pominje reč “digitalno” i da je sada prava prilika da se odnos prema tom segmentu revidira, te se promene u ovoj sferi dešavaju ubrzano, jer se prati korak sa razvojem tehnologije.

Autor teksta:

Nataša Stančev, Bachelor of Laws

Nataša Stančev, Bachelor of Laws

Mentor / Law blogger
BIO

Nataša Stančev je rođena 1991. Godine u Beogradu. Završila je srednju “Pravno-poslovnu školu” u Beogradu, smer- pravni tehničar. Nakon toga, upisala je Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, koji je uspešno završila.

Obavljala je različite stručne prakse u sudovima  i stekla  praktična znanja iz raznih grana prava, te je pohvaljivana od strane sudija i advokata.Najviše je interesuje krivično, građansko i porodično pravo.

Završila je kurs za elektronsku pravnu bazu Paragraf lex. Govori engleski jezik,a se služi i španskim. Praktikuje Kundalini jogu, voli da putuje, i voli modu.


Nataša Stančev was born in 1991 in Belgrade. She finished “Law and business high School” in Belgrade. After that, she enrolled at the Faculty of Law of the Union University in Belgrade, which is brining to the ends.

She has conducted various professional practices in the courts and acquired practical knowledge in various fields of law, where she praised by judges and lawyers. She is most interested in criminal, civil and family law.

BLOG
Vlada Republike Srbije - Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i Ministarstvo finansija - Uprava za sprečavanje pranja novca, 18 ...
[...]
Forum, koji je organizovao Business Info Group, uz podršku National Endowment for Democracy, održan je 05.12.2018. godine, u Envoy Conference ...
[...]
U cilju usaglašavanja našeg pravnog sistema sa pravnim sistemima zemalja članica Evropske Unije, utemeljen je novi institut u pravnom sistemu ...
[...]
Protivpravnost je protivljenje ljudskog ponašanja bilo kojoj pravnoj normi. Ona je zajednički element svim kažnjivim ponašanjima za koja je propisana ...
[...]
Rehabilitacija je postupak uspostavljanja ranijeg statusa neosuđivanog građanina Republike Srbije, koji je osuđeno lice imalo pre krivične osude. Izvršenjem kazne ...
[...]
Pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta stiču zaposlene žene, po ugovoru o radu. Ova dva odsustva se ...
[...]
Saobraćajni prekršaji su vrsta prestupa koje poznaje naše pravo, koji su regulisani Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakonom ...
[...]
Prilikom vođenja postupka, neophodna je, pored nezavisnosti i stručnosti i objektivnost, odnosno nepristrasnost sudija. Od sudije se traži da u ...
[...]
Advokat je dužan da svoju profesiju obavlja savesno, brižljivo, odlučno, blagovremeno, sa iskrenošću prema klijentu, uz punu posvećenost slučaju koji ...
[...]
U vršenju roditeljskog prava, roditelji imaju određena ograničenja. Ranije je preovladavalo mišljenje da država nema prava da se meša u ...
[...]