[BILI SMO] KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBE NEPROFITNOG SEKTORA U SVRHE FINANSIRANJA TERORIZMA I KAKO SE ZAŠTITITI?

Vlada Republike Srbije – Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, 18. aprila 2019. u Palati Srbije, organizovali su program u cilju prepoznavanja finansiranja terorizma i zloupotreba neprofitnih organizacija i kako to zaustaviti.

Govornici su bili:

  1. Žarko Stepanović, v.d. direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom;
  2. Dragan Marinković, v.d. pomoćnika direktora, Uprava za sprečavanje pranja novca;
  3. Hiki Vendorf, Vođa tima Projekta „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“
  4. Jelena Pantelić, nacionalni koordinator izrade Nacionalne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava za sprečavanje pranja novca;
  5. Dragana Vidaković, Služba za borbu protiv terorizma i ekstremizma, Ministarstva unutrašnjih poslova;
  6. Vladimir Stevanović, Tužilaštvo za organizovani kriminal.

Obuka je organizovana u okviru Projekta „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“, koji finansira Evropska unija.

U cilju približavanja i rešavanja pretnje od finansiranja terorizma na različite načine, a u ovoj temi od strane zloupotrebe finansiranja terorizma od strane neprofitnih organizacija, organizovan je obuka koja je imala za cilj da ukaže na najčešće zloupotrebe prikrivanja realnog cilja i svrhu neprofitnih organizacija zarad pranja novca i finansiranje terorizma.

Govornici su se najpre, osvrnuli na rezultate sprovedenog Upitnika za procenu ranjivosti neprofitnog sektora od finansiranja terorizma koje je sprovedeno na više od 100 organizacija civilnog društva u Republici Srbiji, a koje je pokazalo da je neophodno raditi na unapređenju saradnje između organizacija i nadležnih državnih organa.

Srbija je u poslednjem izveštaju međuvladine organizacije FATF (Financial Action Task Force), svrstana među državama u svetu sa srednjim rizikom, a najveći razlog je upravo neefikasna primena prava i potpisanih međunarodnih konvencija, koje se odnose na nadzor neprofitnog sektora i loše raspoređenih resursa koji su potrebni za borbu protiv finansiranja terorizma.

Istaknuto je da je jedan od glavnih stavki nadzora i prevencije neprofitnog sektora da utvrdi da li se prikupljeni novac troši u svrhu koja nije u skladu sa Statutom određene nevladine organizacije.

Govornici su pokazali kroz svoje iskustvo i realne događaje iz prakse,na koje sve načine se vrše zloupotrebe i kakve korake treba preduzimati kako bi se organizacije zaštitile od potencijalnih zloupotreba. Prikazani su i indikatori za procenu pretnji neprofitnih organizacija u realnim primerima.  Ono što je najbitnije, to je Pretraživač Uprave za sprečavanje pranja novca –http://www.unsearch.apml.gov.rs/, koji je predstavilo Ministarstvo finansija, u cilju neophodnih provera potencijalnih saradnika, donatora ili korisnika organizacija sa unapred označenim licima na listi pretraživača, koji je povezan i sa listom lica koja su označena i od strane Ujedinjenih nacija.

Autor teksta, prisustvovala u ime Nomotehničkog Centra:

[amo_member id=”5918″ item-width=”250″ align=”left” item-margin=”20″ full-width=”yes” panel=”right”]