Vesti

Isključi sve na jedan sat

Posted on

Zemlja je planeta na kojoj živi mnogo biljnih i životinjskih vrsta a medju njima i čovek. Jedina je nama poznata planeta na kojoj postoji život. [1]  Životna sredina, čovekova okolina ili okruženje predstavlja sve ono što nas okružuje, odnosno sve ono sa čime je direktno ili indirektno povezana čovekova životna i proizvodna aktivnost. .[2]  Ekosistem predstavlja […]

Vesti

POZIV – KONFERENCIJA – BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Posted on

Osnove saobraćajne kulture uz primenu digitalne inovacije (vebinara) kao modelu prevencije i usvajanja pozitivnih stavova ponašanja u saobraćaju „POŠTUJ PROPISE, BUDI SAOBRAĆAJNO KULTURAN!“ Pozivamo Vas na Konferenciju, promociju našeg projkta u oblasti bezbednosti saobraćaja i saobraćajne kulture. Promocija može biti od koristi roditeljima, nastavnicima, psiholozima, učenicima, studentima, mladima, kao i svima koji su zainteresovani. Takođe, […]