Pravni blog

UGOVOR O POZAJMICI

Posted on

Ugovor o pozajmici predstavlja vrlo čest i popularan pravni posao u savremenim platnim transakcijama. U nastavku bloga ćemo dati osnovne karakteristike ovog pravnog posla i neka otvorena pitanja na koja svaki pravnik treba da obrati pažnju prilikom rješavanja pravnih pitanja povezanih sa ugovorom o pozajmici. Ugovor o zajmu/pozajmici prije svega je regulisan čl. 557. Zakona […]

Vesti

PRIJAVA U TOKU – ZBORNIK BR. 1/2018

Posted on

Nakon duže pauze i na inicijativu naših članova, otvorili smo poziv za Zbornik broj 1/2018 U želji da pomognemo sve većem broju mladih ljudi, koji su suočeni sa surovom realnošću da ne mogu u naučnom časopisu ili nekoj od izdavačkih kuća, da publikuju svoje naučne i stručne radove bez, uglavnom, veće količine novca, Nomotehnički Centar, […]

Vesti

POZIV — START – UP MENTOR — ONLINE EDUKACIJA

Posted on

Tokom 2018.godine, po prvi put pokrećemo temu mentorstva za sve one koji bi da započnu samostalan rad na razvoju određenog proizvoda ili ideje, isto tako i za sve one koji već imaju svoj start-up, ili one kojima je potrebna pravna i menadžerska podrška u upravljanju projektima. Na jednom mestu, mentor i Vi (pojedinac ili Vaš […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

KONCEPT OCENJIVANJA „360 STEPENI“

Posted on

Pojedinačni izvori ocenjivanja poput procene rukovodilaca, mišljenja kolega ili čak suda donetog od strane eksternih ocenjivača, imaju jednu veliku manu – jednostranost. Godinama se tragalo za prihvatljivim sveobuhvatnim rešenjem, tj. sistemom koji bi objedinio ocene svih relevantnih saradnika koji imaju uvid u ponašanje pojedinca. U skladu sa tom težnjom, uveden je koncept „360 stepeni“, po […]

Pravni blog

KRIVIČNA DELA PROTIV ZDRAVLJA LJUDI

Posted on

“Svaki pacijent je potencijalni tužilac.“ U grupu krivičnih dela protiv zdravlja ljudi spadaju sl. krivična dela: 1) neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga; 2) neovlašćeno držanje opojnih droga; 3)omogućavanje uživanja opojnih droga; 4) nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije; 5)prenošenje zarazne bolesti; 6)prenošenje infekcije HIV virusom; 7)nesavesno pružanje lekarske pomoći; 8)protivpravno vršenje […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

BUILDING HIGH PERFORMANCE TEAMS

Posted on

Postoje ključni koraci u izgradnji timova visokih performansi. Dok težimo konkurentnosti, kvalitetni timovi postaju sve kritičniji za naš uspjeh. Jedan od prvih i najbitnijih koraka jeste razviti raznolik tim. Koristite ljude koji imaju različite prednosti, dok su blisko usklađeni sa ključnim poslovnim funkcijama, korisnicima i zainteresovanim stranama. Što je više raznolik tim, to je vjerovatnije […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

Team building radi team buildinga

Posted on

Team building se pojavljuje početkom 80-ih godina prošlog vijeka u Americi, kao jedan od zaštitnih znakova novog kapitalizma. Danas svaka jaka kompanija u svijetu redovno organizuje tim bildinge za svoje zaposlene. Iako je do prije desetak godina na našim prostorima bio potpuno nepoznat termin, team building postaje sve popularniji među jakim kompanijama, ali i onim […]

Pravni blog

RODITELJSKO PRAVO – I DEO

Posted on

Roditeljska prava čine skup prava i dužnosti roditelja prema svojoj deci. Prava roditelja su u maloj meri u odnosu na dužnosti, jer je pravo roditelja pre svega da imaju decu, a sve ostalo je podređeno pravima deteta i njegovim najboljim interesima. Roditeljsko pravo je lično, što znači da se ne može prenositi na druga lica. […]