Ekonomski i blog ljudskih resursa

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA ZAPOSLENIH

Posted on

Poslodavci na uvid imaju mnoge lične podatke kandidata i zaposlenih, naročito ukoliko se obavi psihološko testiranje kako bi se proverilo njihovo znanje, sposobnosti i predispozicije. Prilikom testiranja najčešće se koriste testovi ličnosti i testovi znanja i sposobnosti,  a u poslednje vreme sve više i konkretni radni i situacioni zadaci. Prikupljanje, obrada i korišćenje ličnih podataka […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

MOTIVACIJA ZA PREDUZETNIKE – IZ JOVANINOG UGLA

Posted on

Preduzetništvo je delatnost usmerena na pokretanje, organizovanje i inovaciju poslovanja preduzeća, stvaranje novog tržišta i ostvarivanja dobiti. Sagledavajući materijal međunarodnih edukacija o preduzetništvu, uočila sam mnogo suvoparnog teksta i rogobatnih definicija. Teško je doći do suštine. Konferencije o preduzetništvu mogu Vam dati krila, entuzijazam i podršku da hrabro i odlučno krenete za onim što volite, […]

Pravni blog

ELEKTRONSKI POTPIS

Posted on

Sa razvojem digitalizacije i ubrzanim tehnološkim razvojem javila se potreba da se ujedno smanji i količina papirne dokumentacije koja neminovno prati svaki poslovni proces. Takođe, kako i svaki poslovni dokument prati (svojeručni) potpis ovlašćenog lica u pravnom licu ili potpis fizičkog lica, to se i sam proces vremenski usporava uz čekanje da konkretno lice potpiše […]

Pravni blog

NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NESREĆE U REPUBLICI SRPSKOJ

Posted on

Vlasnik prevoznog sredstva dužan je da zaključi ugovor o obaveznom osiguranju sa osiguravajućim društvom prije nego što se prevozno sredstvo počne upotrebljavati u saobraćaju i da to osiguranje obnavlja sve dok je prevozno sredstvo u upotrebi. [1] U slučaju saobraćajne nesreće osiguranik je obavezan da se obrati svom osiguravajućem društvu ili osiguravajućem društvu vozača koji […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

KAKO PREDVIDETI POTREBU ZA RADNOM SNAGOM?PROČITAJTE O KONKRETNIM METODAMA I SAZNAJTE SVE O REGRUTOVANJU PUTEM INTERNETA

Posted on

Kako bi proces regrutacije i selekcije kandidata bio uspešan, neophodno je pratiti sledeće korake: Planirajte i predvidite potrebnu radnu snagu Regrutujte kandidate za predviđena slobodna radna mesta Dajte kandidatima da popune formular za prijavu Primenite različite metode selekcije, poput intervjua, testova, provere biografskih podataka itd. Pošaljite odabranog kanidata ili kandidate supervizoru koji je odgovoran za […]

Pravni blog

Poslovna tajna (trade secret)

Posted on

Zašto poslovna tajna nije predmet prava intelektualne svojine? U poslovnom svetu, tendencija da zaštitimo tajne, je i veće nego u privatnoj sferi. Poslovne tajne donose tržišnu i ekonomsku moć, kao i reputaciju medju konkurentnim brendovima.  Ovakve tajne vrede čitavo bogatstvo, te nam jasno zašto vlasnici strepe da iste napuste sferu tajnosti. Kada smo kod prava […]

Pravni blog

LIKVIDACIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA

Posted on

Likvidacija privrednog društva može se sprovesti kada je društvo solventno, odnosno, kada  ima dovoljno sredstava za namirenje svih svojih obaveza.[1] U nastavku teksta biće prikazana procedura likvidacije privrednog društva u osnovnim crtama sa akcentom na društvo sa ograničenom odgovornošću, koja se sprovodi pred Agencijom za privredne registre, a koja podrazumeva dve faze: Otvaranje postupka likvidacije; […]

Pravni blog

PROMENA PRAVNE FORME IZ PREDUZETNIKA U DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Posted on

Kada u poslovanju preduzetnika dođe do povećanja obima posla i  povećanja broja zaposlenih, preduzetnici se neretko odlučuju, iz razloga celishodnosti, da svoje poslovanje nastave u formi društva sa ograničenom odgovornošću. Takva situacija je regulisana Zakonom o privrednim društvima, koji propisuje da preduzetnik može doneti odluku o nastavku obavljanja delatnosti u formi privrednog društva.[1] Prvi korak […]

Pravni blog

VODIČ ZA OSNIVANJE DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Posted on

Ukoliko ste se odlučili da pokrenete sopstveni biznis i otvorite sopstvenu firmu (privredno društvo), čiji će oblik organizovanja biti društvo sa ograničenom odgovornošću, u nastavku teksta možete se upoznati sa celokupnom procedurom osnivanja privrednog društva u formi društva sa ograničenom odgovornošću, koja će biti prikazana kroz tri faze: 1) Izrada i overa osnivačkog akta; 2) […]

Vesti

TRI POZIVA HOĆU JA – A MI KAŽEMO MESTA SU SLOBODNA

Posted on

U aprilu 2018. godine, otvorena su tri poziva, klikom na naslov pojedinačnog poziva link će Vas odvesti do više informacija: 1. ŠKOLA PISANJA PROJEKATA: Nauči da napišeš projekat od predloga do završnog izveštaja ROK za prijavu: 21. april 2018. godine do ponoći. Ista se odnosi na pisanje projekata za udruženja najviše, opis projekta, plan aktivnosti, targetiranje […]