Pravni blog

SEZONSKI RADNIK- ČOVEK KOJI IMA SVOJA PRAVA

Posted on

Sezonski poslovi, naročito u oblasti poljoprivrede poznati su kao izvor većih prihoda za vreme leta. Sezonski radnici, popularni „sezonci“, tada su u prilici da rade po znatno višim dnevnicama. Nije nepoznat ni trend medju gradskom omladinom koja koristi slobodno vreme tako što će se obreti u ulozi berača voća ili neke druge kulture. Ipak, godinama […]

Vesti

Nauči da pišeš za blog i primeni u praksi kao naš/a blogger/ka

Posted on

Pozivamo Vas da se priključite edukativnoj radionici pod nazivom “Nauči da pišeš za blog i primeni u praksi kao naš/a blogger/ka (Copywrite u praksi)”, koja će Vam pomoći da steknete veštine pisanja, upoznate osnove i mogućnost da objavimo Vaše tekstove pod istim uslovima kao i stalnim blogerima u udruženju. Nakon prvog i drugog kruga selekcije i […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

6 KORAKA DO PRAVOG IZBORA FAKULTETA

Posted on

Pitanje izbora fakulteta je jedno od najvažnijih, ali i najtežih za sve buduće maturante. Kada sam razmislljala o tome šta bih mogla da upišem, nisam ni pomišljala na studiranje marketinga u Temišvaru. Imala sam mnoge ideje, ali mi se nijedna nije činila dovoljno dobrom. Sada to vidim kao svoju buduću karijeru I posao kojim bih […]

Pravni blog

OTMICA

Posted on

Otmica je krivično delo, koje je uvedeno u naše krivično zakonodavstvo tek 1977. godine.[1] Do tada, otmica je kvalifikovana pod drugim krivičnim delima. Ovo krivično delo sadrži elemente krivičnog dela: protivpravnog  lišenja slobode, prinude i iznude. S tim u vezi, otmica prevazilazi kršenje osnovnih ljudskih prava i slobode koju svaki čovek na ovom svetu prirodno […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

ŠTA JE TO ZAPRAVO KOUČING?

Posted on

Danas je koučing (eng. coaching) jedan od najzastupljenijih pojmova, pa shodno tome nailazimo na veći broj autora i definicija samog pojma. Kako je reč engleskog porekla, Oxford Dictionary koren reči “coach” objašnjava kao trener, odnosno onaj ko daje instrukcije. Jasnije objašnjenje dato je od strane International Coaching Federation (ICF), navodeći da je koučing interaktivni proces […]

Pravni blog

DAVANJE LAŽNOG ISKAZA

Posted on

Zakonodavac je predvidio nekoliko oblika ovog djela. Prvi oblik inkriminiše davanje lažnog iskaza od strane svjedoka, vještaka, prevodioca ili tumača, u postupku pred sudom, u disciplinskom, prekršajnom ili upravnom postupku ili drugom zakonom propisanom postupku. Dakle, izvršilac ovog oblika djela može biti samo lice koje učestvuje u postupku kao svjedok, vještak, prevodilac ili tumač (delicta […]

Pravni blog

SAOBRAĆAJNI PREKRŠAJI

Posted on

Saobraćajni prekršaji su vrsta prestupa koje poznaje naše pravo, koji su regulisani Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakonom o prekršajima. Svaki učesnik u saobraćaju je dužan da se ponaša na način kojim neće ometati, ugroziti ili povrediti druge učesnike, kao i da preduzme sve potrebne mere radi izbegavanja ili otklanjanja opasnih situacija nastalih […]

Vesti

ZBORNIK 3 / 2018 – POSLEDNJA ŠANSA PRE LETNJE PAUZE!

Posted on

Pozivamo Vas da se prijavite za naš Zbornik radova pod nazivom “Nova naučna edukativna misao” ISSN broj 2334- 8631, mi smo objavili do sad 27 izdanja i imamo redovnu izlaznost od 2013.godine. Punih pet godina, naš Zbornik uz minimum ulaganja pomaže, naročito mladima, kojima je publikovanje bitno i važno. Tu smo da Vam pomognemo da […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

SVE TAJNE DOBROG INTERVJUA

Posted on

Najpre, evo jedne od definicije intervjua: ,,Intervju predstavlja sredstvo selekcije čiji je cilj da se predvidi poslovni učinak kandidata na osnovu njegovih usmenih odgovora na usmena pitanja“ [1]. Kao što možete pretpostaviti, postoji nekoliko tipova intervjua za odabir kandidata, a evo i nekoliko podela: Nestrukturisani intervjui    Situacioni intervjui  Intervjui jedan na jedan Strukturisani intervjui                   […]

Uncategorized

INTERVJU: Jovana Joksimović, advokatski pripravnik

Posted on

5 minuta sa…Jovanom Joksimović Kojih 5 reči bi upotrebili da opišete svakodnevne izazove Vaše profesije? Svakodnevni izazovi naše profesije su pre svega jednaka posvećenost svim klijentima bez obzira na vrednost posla koji donose, biti strpljiv i uporan jer pravda je spora ali dostižna, biti u toku sa svim aktuelnim dešavanjima kako iz struke tako i […]