3 SIGURNA ZNAKA DA SE UKLAPATE U PROFIL MENADŽERA LJUDSKIH RESURSA

Menadžment ljudskih resursa, kao moderna verzija upraljanja kadrovima može se definisati kao strategijski pristup upravljanju najvrednijim resursima jedne organizacije, a to su zaposleni koji rade u njemu i pojedinačno ili kolektivno doprinose ostvarenju njegovih ciljeva.[1]
Svesni smo da samim pogledom na različite portale za zapošljavanje sve više postoji otvorenih pozicija upravo za menadžere ljudskih resursa. Pored školovanja koje se uglavnom vezuje za psihologiju ili pravo, postoje i druge osobine na koje bismo trebali obratiti pažnju, možda baš one ukazuju na afinitet bavljenja ovom profesijom.

U pojedinim konkursima, ako bismo analizarili ono za čime postoji potreba na tržištu rada, možemo naići na sledeću sublimaciju:
  1. Sposobnost dobre procene karaktera, gde spada i taktičnost i samopouzdanje, ovo se najčešće preopoznaje ukoliko su Vas do sada uvek označavali kao osobu koja poznaje pshilogiju i uvek dobro umete da nekoga „pročitate“. Svaki menadžer mora da zna kada i kako da proceni u pravo vreme, da spozna kako da komunicira sa drugim ljudima, da poznaje psihologiju čoveka, i da bude komunikativan, verbalno potkovan.
  2. Razvijene pregovaračke sposobnosti – pregovaranje je način na koji ljudi rešavaju međusobne razlike i mnoge probleme sa kojima se susreću.[2] Menadžer mora stalno da bude u kontaktu sa drugim ljudima, da bi posao dobro funkcionisao. Ukoliko umete da pregovarate i ispunjavate prethodni uslov da ste dobri u psihologiji, nastavite na korak tri.
  3. Vrhunske veštine komunikacije – veštine komunikacije u najvećoj meri utiču na našu uspešnost u svim važnim oblastima života.[3] Dobrog menadžera odlikuje govor tela, mimika, stav, ton, način ophodjenja, način oblačenja, fini maniri i sl.
HR menadžment ili menadžment ljudskih resursa, predstavlja upravljanje ljudima koji individualno i timski doprinose ostvarenju biznis ciljeva organizacije. Tu je da omogući da zaposleni  daju svoj puni potencijal i da u kompaniji pravi čovek bude na pravom mestu. Ovaj sektor ima ulogu razvijanja odgovornosti i povećanja produktivnosti i efikasnosti svakog posebnog sektora.
Ukoliko Vas interesuje da i Vi postanete menadžer ljudskih resursa, pronašli ste se u napred navedenim osobinama – možda je pravo vreme da razmišljate u pravcu razvoja karijere u ovoj oblasti.


Izvori:

Kuka, E. [1992], Menadžment ljudskih resursa, Bosna i Hercegovina, 64. str.
Prof. dr Martinović, M. i  mr. Zorica T. [2014], Visoka Poslovna – Tehnička škola strukovnih studija, Menadžment ljudskih resursa, Užice, 4.str.
Dobrijević, G. [2009], Strategija poslovnog pregovaranja u savremenim organizacijama, Univerzitet Singidunum, Beograd
Paunović, I., Psihoterapija, savetovanje i life coaching, veštine komunikacije
[1] Prof. dr Martinović, M. i  mr. Zorica T. [2014], Visoka Poslovna – Tehnička škola strukovnih studija, Menadžment ljudskih resursa, Užice, 4.str.
[2] Dobrijević, G. [2009], Strategija poslovnog pregovaranja u savremenim organizacijama, Univerzitet Singidunum, Beograd
[3] Paunović, I., Psihoterapija, savetovanje i life coaching, veštine komunikacije.

Autor teksta:
Ivana Stevanović uz mentorstvo i recenziju Jelice Kusmuk.

PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.


*Napomena: Tekstovi u okviru HR & ECC blog, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.

Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Ivana Stevanović.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.