3 DOBRA PRIMERA VIRTUELNE REALNOST U SLUŽBI LJUDSKIH RESURSA

Proces zapošljavanja od oglašavanja radnog mesta pa do potpisivanja ugovora o radu sa novim kandidatom koga tek treba prilagoditi radnom okruženju, za menadžere ljudskih resursa nije baš lak zadatak.

Zašto je to tako? Iako se kandidatima čini da posla nema, ili je nemoguće zaposliti se tako i kompanije ne mogu uvek da pronađu pravog kandidata. To nije ono da li se uklapate u njhovu viziju u narednih pet godina, da li sebe vidite u nekoj kompaniji, to je poklapanje Vaših veština i znanja sa otvorenom radnom pozicijom.  Kada se osnovna poklapanja pogode, slede i neka Vaša očekivanja i mogućnosti koje kompanija može da Vam ponudi. Takođe, menadžeri ljudskih resursa, koji mogu i da se na neki način svrstaju u više kategorija, oni koji su specijalizovani za regrutaciju, oni koji se bave treningom zaposlenih, oni koji se bave employer branding-om i oni koji su pravne struke i bave se dokumentacijom. Svi dele isti problem, kako pronaći pravog kandidata? Nakon pronalaska prave osobe, sledeći izazov je zadržati zaposlenog, imati pravi trening za zaposlene, kako zaposlene učiniti srećnijima, kako zaposleni mogu biti više posvećeni i produktivniji. Svaka kompanija se sa pomenutim izazovima na svoj način bori sa istim, ali da li nove tehnologije mogu pomoći? 

ŠTA VIRTUELNA REALNOST MOŽE U LJUDSKIM RESURSIMA?

Virtuelna realnost (VR) je kreirano 3D okruženje koje omogućava da iskusite i osetite interakciju sa stvarima koje nisu stvarno tu, da bi bilo jasnije, VR daje iluziju mentalnu i fizičku da ste negde drugde. Da bi bila postignuta iluzija na takav način, svet virtuelne realnosti je izuzetno detaljan i dok se krećete pokazuje Vam različite aspekte virtuelne stvarnosti kako se krećete tj.pomerate.

Ako se pitate kakve to veze ima sa ljudskim resursima, naveščemo par primera gde virtuelna realnost može da pomogne.

Regrutacija: VR može pomoći u upoznavanju Vašeg potencijalnog kandidata sa radnim okruženjem. Uslovi rada, lokacija i to da li je rad u open space konceptu ili u sopstvenoj kancelariji predstavljaju važne faktore naročito za mlađe generacije, koje teže inspirativnom okruženju. Virtuelna tura kroz radno okruženje zvuči kao savršen VR predlog za nekoga ko bi trebao da provodi minimum osam sati dnevno u novoj kompaniji.

Testiranje veština: Mogli bismo da ovaj deo svrstamo i u process regrutacije, ali zar ne bi bilo sjajno da potencijalni pravi kandidat nakon prvog intervjua na praktičan način pokaže da li je zaista pravi kandidat za Vas. Zapravo, kreiranjem različitih situacija koje važe za oglašenu poziciju, u virtuelnoj stvarnosti uz pomoć na primer, aplikacije i naočara za VR kandidat će pokazati da li ima praktične veštine koje se zahtevaju.

Trening: Unaprediti znanje zaposlenih što daje dobru osnovu za njihov dalji razvoj veština. Ono što daje višestruki benefit: srećnije zaposlene, više posvećene poslu kao i produktivnije. VR u službi treninga ili edukacije,  može poslužiti ideja kreiranja treninga za zaštitu i sprečavanje mobinga i seksulanog uznemiravanja. Tako, zaposleni može videti stvarne situacije koje se smatraju neprikladnim odnosno videti koji je to scenario koji se očekuje ako neko vrši mobing ili zlostavljanje na radu, kako prepoznati ako se nađete takvoj situaciji. VR omogućava da na praktičan način steknete lekcije i znanje o tome kako se zaštiti i upoznati sa pravima i obavezama.

Kao primer dobre prakse, prema CNN-u, nemački Deutsche Bahn počeo je pre nekoliko godina sa korišćenjem VR-a u regrutaciji novih kadrova. Potenicjalni kandidati uz pomoć VR-a vrlo brzo mogu iskusiti njihov budući posao u atmosferi koja oslikava kako bi zaista bilo.

Bilo da Vaša kompanija već primenjuje VR u svom radu, bilo da se za to spremate, jedno je sigurno, menadžment ljudskih resursa ima nov zadatak koji se nadamo da će svi uspšeno ispuniti. 


Izvori:

https://www.linkedin.com/pulse/virtual-reality-meets-human-resources-nidhi-bhatt/

https://edition.cnn.com/2019/02/26/tech/vr-transforming-hr-intl-biz-evolved/index.html


Autor;
Redakcija Nomotehničkog centra


PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.


*Napomena: Tekstovi u okviru HR & ECC blog, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.

Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.